هسبريس, Twitter, 5/4/2021 3:17:24 PM, 254113


FAQ | Problem?

هسبريس_2021-05-02_09-17-31.xlsx
هسبريس_2021-05-02_09-17-31.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
May 04, 2021
Short Description:
هسبريس via NodeXL https://bit.ly/3nMIGin
@hespress
@mbellahsen
@path_finder_
@lemchareh03
@paraveritas
@____moh09
@ljg9nkpgqcmm5zx
@nizar_baraka
@elmayssa
@wolfe90698351

Top hashtags:
#هسبريس
#المغرب_أولا
#أجندات_الإمارات_تم
#تمغربيت_فالدم
#ملك_المغرب_إرهابي
#أوجار

Description:
Description
The graph represents a network of 48 Twitter users whose tweets in the requested range contained "هسبريس", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 02 May 2021 at 16:17 UTC.

The requested start date was Sunday, 02 May 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 12-day, 19-hour, 2-minute period from Sunday, 18 April 2021 at 13:22 UTC to Saturday, 01 May 2021 at 08:25 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 48
Unique Edges : 30
Edges With Duplicates : 77
Total Edges : 107
Number of Edge Types : 5
Tweet : 72
Replies to : 16
Retweet : 9
MentionsInRetweet : 9
Mentions : 1
Self-Loops : 72
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0
Reciprocated Edge Ratio : 0
Connected Components : 23
Single-Vertex Connected Components : 15
Maximum Vertices in a Connected Component : 13
Maximum Edges in a Connected Component : 39
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 3
Average Geodesic Distance : 1.503937
Graph Density : 0.0110815602836879
Modularity : 0.297974
NodeXL Version : 1.0.1.445
Data Import : The graph represents a network of 48 Twitter users whose tweets in the requested range contained "هسبريس", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 02 May 2021 at 16:17 UTC.

The requested start date was Sunday, 02 May 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 12-day, 19-hour, 2-minute period from Sunday, 18 April 2021 at 13:22 UTC to Saturday, 01 May 2021 at 08:25 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : هسبريس
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[1] https://www.hespress.com/%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%88%d8%af-%d9%8a%d8%ba%d8%b6%d8%a8-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a8%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%a7-816345.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=twitter&utm_campaign=news
[1] https://www.hespress.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%d9%85%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a3%d8%af-815481.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=twitter&utm_campaign=news
[1] https://www.hespress.com/%d8%a5%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%ba%d8%b6%d8%a8-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d9%84-814775.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=twitter&utm_campaign=news
[1] https://www.hespress.com/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%81%d8%a7%d8%b3-813873.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=twitter&utm_campaign=news
[1] https://www.hespress.com/%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%b3%d9%8a%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%b8%d9%85%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b7%d9%85%d8%ad-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af-813362.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=twitter&utm_campaign=news
[1] https://www.hespress.com/%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1-%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%83-%d8%ae%d9%8a%d9%88%d8%b7-%d8%b8%d8%a7%d9%87-811958.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=twitter&utm_campaign=news
[1] https://www.hespress.com/%d9%85%d9%88%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d8%b1-%d9%88%d8%a3%d8%ac%d9%88%d8%a7-812068.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=twitter&utm_campaign=news
[1] https://www.hespress.com/%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%af-%d8%ae%d8%a7-811557.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=twitter&utm_campaign=news
[1] https://www.hespress.com/%d8%a8%d8%b1%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%ae%d8%b4%d9%89-%d8%aa%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83-811627.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=twitter&utm_campaign=news
[1] https://www.hespress.com/%d9%87%d9%83%d8%b0%d8%a7-%d8%a3%d8%b7%d9%85%d8%b1%d8%aa-%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d9%82%d8%b5%d8%a8%d8%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%b9-811157.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=twitter&utm_campaign=news

Top URLs in Tweet in G1:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1384340104748191746
[1] https://twitter.com/i/web/status/1384799274022711297
[1] https://twitter.com/i/web/status/1385017886268342276
[1] https://www.youtube.com/watch?v=am714UFSGv4&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1385644478594170880
[1] http://zoomnews.ma/?p=56055
[1] https://twitter.com/i/web/status/1386630683192401920
[1] https://twitter.com/i/web/status/1387198163770093570
[1] https://twitter.com/i/web/status/1385327511798755336
[1] https://twitter.com/i/web/status/1387204511475896326

Top URLs in Tweet in G2:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1388281171310792707
[1] https://twitter.com/i/web/status/1388111712692449282
[1] https://twitter.com/i/web/status/1387719115297771524
[1] https://twitter.com/i/web/status/1384815397443194880

Top URLs in Tweet in G3:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1384965540561793030

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1385357705909526529

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1383856524750036994

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1386170774118076416
[1] https://twitter.com/i/web/status/1386177815649861634
[1] https://twitter.com/i/web/status/1386179898948165636

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1385869168587776001
[1] https://twitter.com/i/web/status/1385606496692707329

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1384243977902194692

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[39] easybranches.com
[24] twitter.com
[11] hespress.com
[1] zoomnews.ma
[1] youtube.com

Top Domains in Tweet in G1:
[39] easybranches.com
[11] twitter.com
[11] hespress.com
[1] youtube.com
[1] zoomnews.ma

Top Domains in Tweet in G2:
[4] twitter.com

Top Domains in Tweet in G3:
[1] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[1] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[1] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[3] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[1] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[5] هسبريس
[3] المغرب_أولا
[2] أجندات_الإمارات_تم
[2] تمغربيت_فالدم
[1] ملك_المغرب_إرهابي
[1] أوجار
[1] برنامج
[1] نقاش_في_السياسة
[1] حزب_مايسة
[1] مقاطعون_هسبريسTop Hashtags in Tweet in G1:
[2] هسبريس
[1] الصحافة
[1] حزب_مايسة
[1] أوجار
[1] برنامج
[1] نقاش_في_السياسة
[1] ملك_المغرب_إرهابي

Top Hashtags in Tweet in G2:
[3] هسبريس
[1] مقاطعون_هسبريس

Top Hashtags in Tweet in G5:
[3] المغرب_أولا
[2] تمغربيت_فالدم

Top Hashtags in Tweet in G9:
[2] أجندات_الإمارات_تم

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[86] هسبريس
[32] في
[25] إلى
[18] و
[17] من
[16] الأمن
[15] رمضان
[15] على
[13] 05
[13] 25

Top Words in Tweet in G1:
[61] هسبريس
[25] في
[20] إلى
[16] الأمن
[14] رمضان
[13] 05
[13] 25
[13] يعيد
[13] الفرجة
[13] الغائبة

Top Words in Tweet in G2:
[10] hespress
[8] هسبريس
[5] على
[4] إلى
[3] من
[3] #هسبريس
[3] في
[3] و
[2] يا
[2] كورونا

Top Words in Tweet in G3:
[12] تخايل
[12] و
[6] غي
[6] القفة
[6] تكون
[6] ديال
[6] العدالة
[6] التنمية
[6] كون
[6] هسبريس

Top Words in Tweet in G5:
[3] ايلا
[3] شفتي
[3] هسبريس
[3] استعملت
[3] كلمة
[3] الانحطاط
[3] عرف
[3] بلي
[3] العلاقات
[3] بين

Top Words in Tweet in G7:
[2] hespress
[2] هسبريس
[2] على
[2] في

Top Words in Tweet in G8:
[2] هسبريس
[2] كل
[2] في
[2] ما
[2] هاد

Top Words in Tweet in G9:
[2] كلام
[2] خطيييير
[2] ل
[2] نور
[2] الدين
[2] لشهب
[2] أحد
[2] المؤسسين
[2] لجريدة
[2] هسبريس

Top Words in Tweet in G10:
[3] و
[2] عبودية

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[13] 05,25
[13] 25,رمضان
[13] رمضان,يعيد
[13] يعيد,الفرجة
[13] الفرجة,الغائبة
[13] الغائبة,إلى
[13] إلى,ملاعب
[13] ملاعب,الأحياء
[13] الأحياء,هسبريس
[9] 22,59

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[13] 05,25
[13] 25,رمضان
[13] رمضان,يعيد
[13] يعيد,الفرجة
[13] الفرجة,الغائبة
[13] الغائبة,إلى
[13] إلى,ملاعب
[13] ملاعب,الأحياء
[13] الأحياء,هسبريس
[9] 22,59

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[2] مصادر,#هسبريس
[2] #هسبريس,تفيد
[2] تفيد,بأن
[2] بأن,عناصر
[2] عناصر,الشرطة
[2] الشرطة,القضائية
[2] القضائية,بولاية
[2] بولاية,أمن
[2] أمن,سطات
[2] سطات,استمعت

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[6] تخايل,غي
[6] غي,تخايل
[6] تخايل,القفة
[6] القفة,تكون
[6] تكون,ديال
[6] ديال,العدالة
[6] العدالة,و
[6] و,التنمية
[6] التنمية,كون
[6] كون,هسبريس

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[3] ايلا,شفتي
[3] شفتي,هسبريس
[3] هسبريس,استعملت
[3] استعملت,كلمة
[3] كلمة,الانحطاط
[3] الانحطاط,عرف
[3] عرف,بلي
[3] بلي,العلاقات
[3] العلاقات,بين
[3] بين,الجزائر

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[2] كلام,خطيييير
[2] خطيييير,ل
[2] ل,نور
[2] نور,الدين
[2] الدين,لشهب
[2] لشهب,أحد
[2] أحد,المؤسسين
[2] المؤسسين,لجريدة
[2] لجريدة,هسبريس
[2] هسبريس,الإلكترونية

Top Replied-To
Top Mentioned
Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@easyb_network
@hespress
@maroc_actualite
@malekabdessamad
@hirak_riff
@hajora_ma
@meryy_tesla
@path_finder_
@____moh09
@parti_rni

Top Tweeters in G1:
@easyb_network
@maroc_actualite
@malekabdessamad
@____moh09
@parti_rni
@eddyash0
@zoomnewsmaroc
@medfilalisadouk
@elmayssa
@abdelilahbelga1

Top Tweeters in G2:
@hespress
@flashlight2001
@raouia2021
@boudkhilmouloud
@qarfad
@wolfe90698351
@valenti21126274
@karamostafa1
@hmd18381
@dahby_hanane

Top Tweeters in G3:
@hajora_ma
@path_finder_
@eddehbimohamed
@start2023
@mjdob_the_fly
@rumi95freewill

Top Tweeters in G4:
@lemchareh03
@romanokhalid
@roseamal2021

Top Tweeters in G5:
@oumhossameddine
@paraveritas
@amine_oujaa

Top Tweeters in G6:
@meryy_tesla
@tgt4e6ij1zir2rj

Top Tweeters in G7:
@mbellahsen
@nizar_baraka

Top Tweeters in G8:
@brblalami
@ljg9nkpgqcmm5zx

Top Tweeters in G9:
@hirak_riff
@mostafa_harzi

Top Tweeters in G10:
@mustapha_adib
@kadirpour