الجزيرة, Twitter, 6/13/2021 5:22:40 PM, 256810


FAQ | Problem?

الجزيرة_2021-06-13_00-55-46.xlsx
الجزيرة_2021-06-13_00-55-46.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
June 13, 2021
Short Description:
الجزيرة via NodeXL https://bit.ly/3gly3kQ
@ajarabic
@ajmubasher
@ajabreaking
@tamermisshal
@amansouraja
@shehabagency
@mypalestine0
@gazanownews
@aja_egypt
@ajmurgent

Top hashtags:
#الجزيرة
#جيفارا_البديري
#حي_الشيخ_جراح
#القدس
#عاجل
#شاهد
#الامارات
#غزة

Description:
Description
The graph represents a network of 3,794 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 13 June 2021 at 07:58 UTC.

The requested start date was Sunday, 13 June 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 3-hour, 21-minute period from Saturday, 05 June 2021 at 18:08 UTC to Saturday, 05 June 2021 at 21:29 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 3794
Unique Edges : 888
Edges With Duplicates : 8923
Total Edges : 9811
Number of Edge Types : 5
Mentions : 100
Replies to : 283
Retweet : 4221
MentionsInRetweet : 4329
Tweet : 878
Self-Loops : 902
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00190930787589499
Reciprocated Edge Ratio : 0.00381133873272987
Connected Components : 459
Single-Vertex Connected Components : 247
Maximum Vertices in a Connected Component : 2863
Maximum Edges in a Connected Component : 8446
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 13
Average Geodesic Distance : 3.894287
Graph Density : 0.00029171735354128
Modularity : 0.368637
NodeXL Version : 1.0.1.445
Data Import : The graph represents a network of 3,794 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 13 June 2021 at 07:58 UTC.

The requested start date was Sunday, 13 June 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 3-hour, 21-minute period from Saturday, 05 June 2021 at 18:08 UTC to Saturday, 05 June 2021 at 21:29 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : الجزيرة
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[8] https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/6/5/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84?sf145237464=1
[5] https://upfiles.io/4iL9zytZ
[4] https://www.youtube.com/watch?v=QME-3afYGNY&feature=youtu.be

[4] https://twitter.com/ajarabic/status/1401247276929011723
[4] https://twitter.com/i/spaces/1OwGWVQWdbwKQ
[4] https://trib.al/IQz0xCQ
[3] https://twitter.com/jnalmarri/status/1401227960624062470
[3] https://hyperurls.co/1363297
[2] http://www.mail.net.sa/i/s/
[2] https://www.elbalad.news/4841637

Top URLs in Tweet in G1:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401222414168645633
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401185017288605703
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401240834373296130
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401242698619699206
[1] https://twitter.com/i/web/status/1216132680468746240
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401220423765868544
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401225449959792643
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401283291626577923
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401251881272451078
[1] https://twitter.com/i/web/status/1400927842368692232

Top URLs in Tweet in G2:
[3] https://twitter.com/ajarabic/status/1401247276929011723
[2] https://twitter.com/jnalmarri/status/1401227960624062470
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401286672847937537
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401230463809826819
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401250332152406024
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401242870431072267
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401249964840284162
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401229833682788359
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401232527688454145
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401267546519752707

Top URLs in Tweet in G3:
[2] https://www.elbalad.news/4841637
[2] http://www.mail.net.sa/i/s/
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401239477230649344
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401239519958032394
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401239588937555970
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401239601256206347
[1] https://twitter.com/qudsn/status/1401213244723937284
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401239609951068165
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401239692612444165
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401239971093168128

Top URLs in Tweet in G4:
[4] https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/6/5/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84?sf145237464=1
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401233322886500354
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401242645385695232
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401276338858770438
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401262228641304581
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401216470831534087
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401262815537680390
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401270776318283777
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401284100074393603
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401270319869014021

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401220739525537794
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401211932842070018
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401276816782921729
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401266348211249153
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401233033433436161
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401263585020547073
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401218619762163718
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401216973493702659
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401283716383744001
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401234604611325957

Top URLs in Tweet in G6:
[2] https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2021/06/05/1417481.html
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401241471890644993
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401238728815824899
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401210946350206978
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401247211242070018
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401212889072087043
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401213656470282244
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401275758757269511
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401274577490223107
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401247579661348869

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401260463963480074
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401274953132089344
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401246400424419332
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401245631386095624
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401263138515918850
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401277720407969795
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401245362162180100
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401263818714628103
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401265698370953218
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401277738632294408

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401237235857559554
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401185585331687433
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401235606303395844
[1] https://twitter.com/jnalmarri/status/1401227960624062470

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401287260843216897
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401285411780108288
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401258955763073027
[1] https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/6/5/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84?sf145237464=1
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401275317214384134
[1] https://twitter.com/ajarabic/status/1401247276929011723
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401263013664067585
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401261079926280192
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401262986715668480
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401235015405641730

Top URLs in Tweet in G10:
[3] https://hyperurls.co/1363297
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401237019305594881
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401283984844378114
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401275238017609731
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401272841014845448
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401273533007867905
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401274430161043463
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401224620221648899
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401220351506452481

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[613] twitter.com
[8] youtube.com
[8] aljazeera.net
[5] trib.al
[5] upfiles.io
[3] hyperurls.co
[3] alwatanvoice.com
[2] paltimeps.ps
[2] net.sa
[2] elbalad.news

Top Domains in Tweet in G1:
[46] twitter.com

Top Domains in Tweet in G2:
[61] twitter.com

Top Domains in Tweet in G3:
[139] twitter.com
[2] easybranches.com
[2] sahafatak.net
[2] elbalad.news
[2] net.sa
[2] paltimeps.ps
[1] news24z.com
[1] alhaqiqabust.com
[1] tiktok.com
[1] ch23.com

Top Domains in Tweet in G4:
[24] twitter.com
[4] aljazeera.net

Top Domains in Tweet in G5:
[26] twitter.com
[1] aljazeera.net

Top Domains in Tweet in G6:
[24] twitter.com
[3] alwatanvoice.com

Top Domains in Tweet in G7:
[33] twitter.com
[1] aljazeera.net

Top Domains in Tweet in G8:
[4] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[12] twitter.com
[1] aljazeera.net

Top Domains in Tweet in G10:
[8] twitter.com
[3] hyperurls.co

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[2920] الجزيرة
[906] جيفارا_البديري
[663] حي_الشيخ_جراح
[427] القدس
[204] عاجل
[131] شاهد
[78] الامارات
[65] غزة
[54] دوري_السلة_يااهلي
[39] انقذوا_حي_الشيخ_جراحTop Hashtags in Tweet in G1:
[1012] الجزيرة
[143] حي_الشيخ_جراح
[42] غزة
[36] القدس
[26] عاجل
[15] جيفارا_البديري
[6] إيجاز
[4] الإرهاب_الصهيوني
[3] نشرتكم
[3] الخرطوم

Top Hashtags in Tweet in G2:
[319] الجزيرة
[236] جيفارا_البديري
[92] حي_الشيخ_جراح
[60] القدس
[19] عاجل
[13] محمد_بن_زايد
[12] القدس_المحتلة
[9] وليد_العمري
[8] اعتقال_جيفارا_البديري
[8] الامارات

Top Hashtags in Tweet in G3:
[64] الجزيرة
[50] جيفارا_البديري
[14] حي_الشيخ_جراح
[11] عاجل
[9] القدس
[8] شاهد
[8] فلسطين
[7] انقذوا_حي_الشيخ_جراح
[7] مع_جيفارا
[5] الشيخ_جراح

Top Hashtags in Tweet in G4:
[263] الجزيرة
[203] جيفارا_البديري
[151] حي_الشيخ_جراح
[137] القدس
[29] شاهد
[21] عاجل
[20] حديث_الصورة
[6] الامارات
[3] أعلام_الجزيرة
[3] الجزيرة25

Top Hashtags in Tweet in G5:
[259] الجزيرة
[101] جيفارا_البديري
[74] حي_الشيخ_جراح
[30] عاجل
[21] القدس
[9] شاهد
[4] القدس_المحتلة
[4] غزة
[4] الامارات
[2] اعتقال_جيفارا_البديري

Top Hashtags in Tweet in G6:
[53] الجزيرة
[28] شاهد
[24] صورة
[18] عاجل
[16] القدس
[14] حي_الشيخ_جراح
[9] جيفارا_البديري
[5] saveshaikhjarrah
[4] الشيخ_جراح
[3] انقذوا_حي_الشيخ_جراح

Top Hashtags in Tweet in G7:
[147] الجزيرة
[111] جيفارا_البديري
[33] حي_الشيخ_جراح
[28] القدس
[18] حي_الشيخ_الجراح
[7] قناة_الشعوب
[5] بريطانيا
[5] حماس
[5] شاهد
[5] عاجل

Top Hashtags in Tweet in G8:
[21] الجزيرة
[5] حي_الشيخ_جراح
[4] جيفارا_البديري
[2] القدس
[2] عاجل
[1] شاهد
[1] إيجاز
[1] حديث_الصورة
[1] أعلام_الجزيرة
[1] الجزيرة25

Top Hashtags in Tweet in G9:
[276] الجزيرة
[35] جيفارا_البديري
[27] حي_الشيخ_جراح
[12] القدس
[12] عاجل
[6] شاهد
[6] قناة_الجزيرة
[4] الصهاينة_العرب
[4] بلحة
[4] الاعتقال

Top Hashtags in Tweet in G10:
[50] الجزيرة
[15] القدس
[12] جيفارا_البديري
[12] عاجل
[10] حي_الشيخ_جراح
[4] شاهد
[3] الاحتلال
[2] القدس_المحتلة
[2] وليد_العمري
[1] انقذوا_حي_الشيخ_جراح

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[3165] مراسلة
[3033] جيفارا
[2991] الاحتلال
[2920] #الجزيرة
[2911] البديري
[2836] في
[2517] الجزيرة
[2267] من
[1910] اعتقال
[1645] لحظة

Top Words in Tweet in G1:
[1062] ajarabic
[1012] #الجزيرة
[913] جيفارا
[900] البديري
[863] مراسلة
[859] اعتقال
[807] لحظة
[782] الاحتلال
[768] من
[767] عليها

Top Words in Tweet in G2:
[339] مراسلة
[319] #الجزيرة
[316] في
[280] الاحتلال
[236] #جيفارا_البديري
[230] الجزيرة
[189] جيفارا
[171] على
[171] عليها
[167] من

Top Words in Tweet in G3:
[212] الجزيرة
[132] في
[116] جيفارا
[112] مراسلة
[106] البديري
[87] الاحتلال
[83] من
[77] على
[68] قناة
[64] #الجزيرة

Top Words in Tweet in G4:
[322] في
[263] #الجزيرة
[243] الاحتلال
[237] مراسلة
[221] على
[218] قوات
[203] #جيفارا_البديري
[199] ajmubasher
[190] الإسرائيلي
[151] #حي_الشيخ_جراح

Top Words in Tweet in G5:
[259] #الجزيرة
[241] الاحتلال
[221] في
[211] مراسلة
[209] جيفارا
[184] البديري
[178] قوات
[125] حي
[124] الشيخ
[117] تعتقل

Top Words in Tweet in G6:
[253] جيفارا
[253] البديري
[248] الجزيرة
[175] مراسلة
[162] الاحتلال
[160] جراح
[147] الشيخ
[136] في
[121] حي
[104] من

Top Words in Tweet in G7:
[179] الاحتلال
[159] مراسلة
[154] في
[149] الجزيرة
[147] #الجزيرة
[130] جيفارا
[111] #جيفارا_البديري
[110] البديري
[93] قوات
[89] من

Top Words in Tweet in G8:
[135] من
[132] الجزيرة
[132] جيفارا
[132] الاحتلال
[131] البديري
[91] قوات
[89] لحظة
[89] اعتقال
[85] بالقدس
[84] حي

Top Words in Tweet in G9:
[276] #الجزيرة
[188] جيفارا
[180] عاجل
[169] البديري
[144] ajabreaking
[129] الاحتلال
[119] مراسلة
[109] شبكة
[89] من
[86] في

Top Words in Tweet in G10:
[215] في
[177] من
[136] مراسلة
[124] جيفارا
[119] البديري
[116] الاحتلال
[106] الجزيرة
[105] اعتقال
[99] حي
[99] الشيخ

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[2822] جيفارا,البديري
[1843] مراسلة,#الجزيرة
[1387] #الجزيرة,جيفارا
[1273] لحظة,اعتقال
[1265] اعتقال,مراسلة
[1241] قوات,الاحتلال
[1197] سلطات,الاحتلال
[1077] والاعتداء,عليها
[1063] من,قبل
[958] الشيخ,جراح

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[899] جيفارا,البديري
[873] #الجزيرة,جيفارا
[845] مراسلة,#الجزيرة
[767] لحظة,اعتقال
[742] اعتقال,مراسلة
[698] سلطات,الاحتلال
[673] من,قبل
[657] قبل,سلطات
[653] البديري,والاعتداء
[653] والاعتداء,عليها

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[182] مراسلة,#الجزيرة
[141] جيفارا,البديري
[125] قوات,الاحتلال
[104] عليها,بالضرب
[95] #الجزيرة,#جيفارا_البديري
[90] مراسلة,الجزيرة
[89] #الجزيرة,جيفارا
[88] سلطات,الاحتلال
[87] قناة,الجزيرة
[85] وتعتدي,عليها

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[99] جيفارا,البديري
[67] مراسلة,الجزيرة
[55] الجزيرة,جيفارا
[54] قناة,الجزيرة
[45] الشيخ,جراح
[42] حي,الشيخ
[31] في,حي
[29] قوات,الاحتلال
[26] مراسلة,قناة
[25] سلطات,الاحتلال

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[217] قوات,الاحتلال
[194] مراسلة,#الجزيرة
[190] الاحتلال,الإسرائيلي
[185] #الجزيرة,#جيفارا_البديري
[184] على,مراسلة
[151] في,#حي_الشيخ_جراح
[137] في,#القدس
[134] #حي_الشيخ_جراح,في
[114] اعتداء,قوات
[113] لحظة,اعتداء

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[182] جيفارا,البديري
[173] قوات,الاحتلال
[132] مراسلة,#الجزيرة
[122] حي,الشيخ
[112] تعتقل,مراسلة
[84] الاحتلال,تعتقل
[82] في,حي
[79] الشيخ,جراح
[73] في,#حي_الشيخ_جراح
[72] الزميلة,جيفارا

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[249] جيفارا,البديري
[145] الشيخ,جراح
[124] الجزيرة,جيفارا
[119] حي,الشيخ
[94] قناة,الجزيرة
[85] مراسلة,الجزيرة
[83] قوات,الاحتلال
[74] جراح,بالقدس
[64] الاعتداء,على
[64] من,حي

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[104] جيفارا,البديري
[88] قوات,الاحتلال
[74] مراسلة,#الجزيرة
[61] #الجزيرة,#جيفارا_البديري
[56] ajmurgent,عاجل
[54] سلطات,الاحتلال
[54] مراسلة,الجزيرة
[50] الشيخ,جراح
[50] الجزيرة,جيفارا
[41] قناة,الجزيرة

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[131] جيفارا,البديري
[119] الجزيرة,جيفارا
[91] قوات,الاحتلال
[87] لحظة,اعتقال
[84] حي,الشيخ
[83] اعتقال,قوات
[83] الشيخ,جراح
[83] جراح,بالقدس
[83] بالقدس,المحتلة
[82] من,حي

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[164] جيفارا,البديري
[132] ajabreaking,عاجل
[101] شبكة,#الجزيرة
[96] مراسلة,#الجزيرة
[94] عاجل,شبكة
[89] #الجزيرة,جيفارا
[59] سلطات,الاحتلال
[53] والاعتداء,عليها
[48] البديري,والاعتداء
[42] قوات,الاحتلال

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[119] جيفارا,البديري
[99] حي,الشيخ
[99] الشيخ,جراح
[98] في,حي
[98] قوات,الاحتلال
[97] البديري,في
[94] اعتقال,مراسلة
[94] مراسلة,الجزيرة
[88] من,قبل
[84] الزميلة,جيفارا

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@ajarabic
@ajabreaking
@abdulkhaleq_uae
@chahdajalal
@ajmubasher
@tamermisshal
@jaberalharmi
@aja_egypt
@ania27el
@foxnews

Top Replied-To in G1:
@ajarabic
@docshayji
@wardkhano38
@khalidalshiek1
@bilal_rf
@drahabdullh
@mokharbiq
@mohamme09710765
@teacherooo
@geologyteacher

Top Replied-To in G2:
@chahdajalal
@aja_egypt
@haythamabokhal1
@hosamyahiaaj
@assaadtaha
@a_alsarii90
@ajarabic
@olaalfares
@amansouraja
@derradjihafid

Top Replied-To in G4:
@ajmubasher
@ahmad_alshaibah
@malkobaysi
@hossamalghamry

Top Replied-To in G5:
@tamermisshal
@assadalshareey3
@realemanayad
@ajarabic
@ajabreaking
@qatarteam
@mhamedkrichen
@shireennasri
@rassdnewsn
@huthaifaabdulah

Top Replied-To in G6:
@shehabagency
@shejae3a

Top Replied-To in G7:
@alhadath
@ajmurgent
@alainbrk
@iranintl_ar
@edycohen
@yehia5yehia
@iwv5c2t7jzgk76a
@turkishalhoub
@aja_egypt

Top Replied-To in G9:
@ajabreaking
@mohdsalj
@qq9zz
@zeintawfik
@tareg889

Top Replied-To in G10:
@ajarabic
@amansouraja
@ajanet_ar

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@ajarabic
@ajmubasher
@ajabreaking
@tamermisshal
@ajmurgent
@amansouraja
@aja_egypt
@shehabagency
@mypalestine0
@gazanownews

Top Mentioned in G1:
@ajarabic
@docshayji
@rangerf15
@palinfoar
@ajabreaking
@pincellead
@alahmarim
@jaberalharmi
@najwaaali
@hamdydiouara

Top Mentioned in G2:
@aja_egypt
@ajarabic
@chahdajalal
@drassagheer
@zeintawfik
@ajmubasher
@benguennak
@aymanazzamaja
@najwaaali
@ajmurgent

Top Mentioned in G3:
@grahxxxx
@hhsaubeey123
@rockyss54076752
@alagedi_mohd
@666666nnnn
@ve8dpwytyzwdlqf

Top Mentioned in G4:
@ajmubasher
@ajarabic
@tamermisshal
@alraya_n
@ajmurgent
@ahmad_alshaibah
@aja_egypt
@moh_namee
@zeintawfik
@chahdajalal

Top Mentioned in G5:
@tamermisshal
@ajarabic
@rassdnewsn
@shireennasri
@drmahmoudrefaat
@realemanayad
@ajabreaking
@chahdajalal
@ajmubasher
@qatarteam

Top Mentioned in G6:
@shehabagency
@aljarmaqnet
@ajarabic
@shejae3a
@paldf
@newpressps
@ajmubasher
@almakdesymedia
@alaqsavoice
@ajabreaking

Top Mentioned in G7:
@ajmurgent
@ajarabic
@aqsatvchannel
@ajmubasher
@turkishalhoub
@aja_egypt
@smg2907
@lamapal1948
@alshamsi789
@i_s_0_i

Top Mentioned in G8:
@mypalestine0
@derradjihafid
@ajarabic
@aswan_shaher
@ajmubasher
@tamermisshal
@rghaili
@aljarmaqnet
@chahdajalal

Top Mentioned in G9:
@ajabreaking
@ajarabic
@ajmurgent
@ajmubasher
@elsyabiassi
@ahmedhijazee
@tamermisshal
@bnsayer
@shehabagency
@aja_egypt

Top Mentioned in G10:
@amansouraja
@ajarabic
@adham922
@ajmubasher
@ajanet_ar
@tamermisshal
@salahalhashem
@ajmurgent
@aja_egypt
@chahdajalal

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@kwty2021
@algerie_infos
@arabi21news
@bh_rt
@zeinobia
@jalmouswi_313
@alsharq_portal
@watan_usa
@botraj1
@friday_js_bot

Top Tweeters in G1:
@oelhate
@jstaestt
@dmfmohe
@hanaansyrya
@qadsawimalaki
@nadiafarghaly
@namn78
@geologyteacher
@ajarabic
@legant66

Top Tweeters in G2:
@thenewkhaleej
@aa_arabic
@ajenglish
@nosairodeh
@casper_rv
@sagr_quraish
@mahamo980
@salehtx1
@abdouzster
@abumohammed37

Top Tweeters in G3:
@kwty2021
@alsharq_portal
@ch23news
@easyb_network
@shmsnews
@sahafatak
@alghadnews
@cnnarabic
@rockyss54076752
@alresalahpress

Top Tweeters in G4:
@alraya_n
@leila1h
@ajmubasher
@mak00017
@mazoon2030
@alyameny6
@saeedthabit
@pure_jordanian
@amanie_geha
@alotaibi57

Top Tweeters in G5:
@watan_usa
@rassdnewsn
@hudaalmohannad2
@sana_jad
@ahmedreactors
@sh_46890
@wahme10
@saadscroll
@qtr_vip_rt
@alemee12

Top Tweeters in G6:
@loo2a82
@ezaldeen_97
@abdallaqatar
@shehabagency
@iikjijk
@aymanabu_gosh
@koueled
@abdulhadisebahi
@safaps
@paldf

Top Tweeters in G7:
@algerie_infos
@zeinobia
@ashami033
@muhbirati
@a_e00omr
@skynewsarabia
@mohamed_7elmy
@alarabiya
@maryem_ahmad
@alhadath

Top Tweeters in G8:
@drbehbehaniam
@neorcent
@yaraabdulaziz20
@libyatoptweets
@aath200
@koohabibi
@ahmed_ma74
@rgh_bts
@f_a_c_i700
@muhanaadonsy

Top Tweeters in G9:
@bh_rt
@alhitmikhalifa
@irisstylosa
@ret9retag
@hassan_101h
@ay5e1
@alanzisaudi
@na131_mo
@mmm80802
@ajabreaking

Top Tweeters in G10:
@arabi21news
@nassemary
@salahalhashem
@khaledkhalily
@bohamad677
@adham922
@sawsan_na
@hanasoliman16
@rayykhai91
@wmu89roxnzsr5nk