العربية, Twitter, 6/13/2021 7:50:03 PM, 256813


FAQ | Problem?

العربية_2021-06-13_00-33-28.xlsx
العربية_2021-06-13_00-33-28.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
June 13, 2021
Short Description:
العربية via NodeXL https://bit.ly/3gu5dgH
@alarabiya
@smucat_ocn
@dy8vffpmtr22fjh
@alarabiya_brk
@alarabiya_shows
@alone_bily
@tareqsz
@youtube
@elmmoun2015
@abobasilghamdi

Top hashtags:
#العربية
#العربية_عاجل
#قرين_قروف_سويل
#الباحه
#الإمارات
#الصومالي
#والجيبوتي

Description:
Description
The graph represents a network of 3,797 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 13 June 2021 at 07:37 UTC.

The requested start date was Sunday, 13 June 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 9-hour, 35-minute period from Saturday, 05 June 2021 at 11:54 UTC to Saturday, 05 June 2021 at 21:29 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 3797
Unique Edges : 1832
Edges With Duplicates : 4127
Total Edges : 5959
Number of Edge Types : 5
Retweet : 1828
MentionsInRetweet : 1873
Tweet : 1287
Replies to : 652
Mentions : 319
Self-Loops : 1331
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00573394495412844
Reciprocated Edge Ratio : 0.0114025085518814
Connected Components : 1291
Single-Vertex Connected Components : 532
Maximum Vertices in a Connected Component : 206
Maximum Edges in a Connected Component : 583
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 11
Average Geodesic Distance : 3.318095
Graph Density : 0.000182538319171061
Modularity : 0.518587
NodeXL Version : 1.0.1.445
Data Import : The graph represents a network of 3,797 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 13 June 2021 at 07:37 UTC.

The requested start date was Sunday, 13 June 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 9-hour, 35-minute period from Saturday, 05 June 2021 at 11:54 UTC to Saturday, 05 June 2021 at 21:29 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : العربية
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[96] https://api.whatsapp.com/send?phone=&text=&source=&data=
[81] https://www.alarabiya.net
[6] https://www.instagram.com/accounts/login/
[4] https://www.cobonat.co/2021/01/copoun-amazon-saudia.html
[4] http://ow.ly/7GUW30rJVBA
[4] https://www.spa.gov.sa/2234373
[3] http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=642888&yearquarter=20212
[3] https://exe.io/et2iTh
[3] https://www.spa.gov.sa/2234435
[3] https://twitter.com/i/spaces/1OwGWVQWdbwKQ

Top URLs in Tweet in G1:
[9] https://www.alarabiya.net
[6] https://www.instagram.com/accounts/login/
[4] https://www.cobonat.co/2021/01/copoun-amazon-saudia.html
[2] https://www.q8-press.com/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%8a%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%84/
[2] http://ow.ly/7GUW30rJVBA
[2] https://pdn.ps/p/11657
[2] http://www.mail.net.sa/i/s/
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401145416813531142
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401145425185460226
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401145489886679042

Top URLs in Tweet in G2:
[72] https://www.alarabiya.net
[2] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2021/06/04/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
[2] https://www.alarabiya.net/north-africa/2021/06/05/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-
[2] https://www.alarabiya.net/coronavirus/2021/06/05/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-V-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
[2] https://www.alarabiya.net/last-page/2021/06/05/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1%D8%A9-
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401201057607323651
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401217099448651778
[1] https://twitter.com/i/web/status/1400975500667916294
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401248578073509895
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401262240259530753

Top URLs in Tweet in G3:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401199447468560388
[1] https://twitter.com/i/web/status/1400222099877343238
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401201938193133571
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401142347061157890
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401251255297642498

Top URLs in Tweet in G4:
[2] https://eti.ae/HbER
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401290167630061571
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401273356821880833
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401272389661495296
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401180003908395010
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401180090957025281
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401249386240385034
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401249464682270727
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401249514833522694
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401269676487884802

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401222824904335360
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401220219742441479

Top URLs in Tweet in G6:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1400457704125067278

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401092004801560580
[1] https://twitter.com/i/web/status/1400842879543742469
[1] https://twitter.com/i/web/status/1400520297372078088
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401244658244722694
[1] https://twitter.com/i/web/status/1398840486723457026

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401289039773372416
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401287028956930049
[1] https://twitter.com/i/web/status/1399405342140899329
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401274884756492291
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401086686294122499
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401272808995426305
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401268232212856832
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401222833104211971
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401225682382995460
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401224277362364417

Top URLs in Tweet in G9:
[92] https://api.whatsapp.com/send?phone=&text=&source=&data=
[1] https://twitter.com/i/web/status/1400736036708302850

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1401165801634344966

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1275] twitter.com
[104] alarabiya.net
[96] whatsapp.com
[19] youtube.com
[7] instagram.com
[7] gov.sa
[5] kuwait.tt
[4] eti.ae
[4] hawarnews.com
[4] cobonat.co

Top Domains in Tweet in G1:
[396] twitter.com
[12] alarabiya.net
[7] instagram.com
[4] cobonat.co
[3] youtube.com
[2] q8-press.com
[2] ow.ly
[2] pdn.ps
[2] mwso3h.net
[2] net.sa

Top Domains in Tweet in G2:
[80] alarabiya.net
[22] twitter.com

Top Domains in Tweet in G3:
[5] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[116] twitter.com
[2] eti.ae

Top Domains in Tweet in G5:
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[1] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[5] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[34] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[92] whatsapp.com
[1] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[1] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[215] العربية
[83] العربية_عاجل
[39] قرين_قروف_سويل
[32] الباحه
[31] الإمارات
[29] الصومالي
[29] والجيبوتي
[28] تونس
[27] السعودية
[26] السعوديه_اليمنTop Hashtags in Tweet in G1:
[9] الكويت
[8] السعوديه_اليمن
[7] العربية
[5] استشهاد_طفل_بدون
[5] سناب_البروفيسور
[5] السعودية
[4] تجنيس_ابناء_السعوديات_خطر
[4] مصر
[4] إسرائيل
[3] تونس

Top Hashtags in Tweet in G2:
[128] العربية
[83] العربية_عاجل
[19] تونس
[17] عبير_موسي
[15] الإخوان
[10] تركيا
[10] إسرائيل
[9] صنعاء
[8] منصور_عباس
[6] الحوثي

Top Hashtags in Tweet in G3:
[29] الإمارات
[29] الصومالي
[29] والجيبوتي
[17] قروب_رواد_الاقصى
[9] حصار_قطر
[2] إنفوجرافيك
[1] فريق_مجاهدون

Top Hashtags in Tweet in G4:
[10] السعوديه_اليمن
[7] اكواد_خصم_سناب_w9977
[6] وظايف_بسناب_ابراهيم_العامري
[5] فهد_المولد
[5] شركه_الزهراني
[4] النماص
[4] مواطن_سعودي_ينقذ_عايله_كويتيه
[4] الصقور_الخضر
[4] مخطط_83_بيش
[3] اعيدوا_مكبرات_الصلاه

Top Hashtags in Tweet in G7:
[32] الباحه

Top Hashtags in Tweet in G8:
[10] هااااااااام_جداً
[6] الغنوشي
[6] تونس
[3] مصر
[3] فلسطين
[2] احذف_عدوك
[1] القدس_قلوبنا

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[3362] العربية
[1805] في
[1134] من
[715] على
[580] السعودية
[473] و
[456] المملكة
[322] أن
[270] لا
[269] مع

Top Words in Tweet in G1:
[451] العربية
[289] في
[189] من
[109] على
[104] و
[81] السعودية
[58] المملكة
[48] ا
[47] مع
[44] الدول

Top Words in Tweet in G2:
[151] في
[128] #العربية
[116] لـ
[115] العربية
[101] alarabiya
[83] اليمني
[83] #العربية_عاجل
[70] الجيش
[68] alarabiya_brk
[55] على

Top Words in Tweet in G3:
[91] العربية
[47] من
[42] واهانة
[32] النكسة
[32] ١٩٦٧
[31] في
[29] dahirow10
[29] قبل
[29] خمسين
[29] سنة

Top Words in Tweet in G4:
[224] هكر
[224] اخلاقي
[112] دورة
[112] بسعر
[112] مميز
[112] ودورة
[112] لأهم
[112] الأساسيات
[112] والأشياء
[112] اللي

Top Words in Tweet in G5:
[169] العربية
[58] mobeid
[55] من
[54] أن
[53] وغير
[53] أنهم
[53] ظنوا
[53] التحدث
[53] بغير
[53] صنوف

Top Words in Tweet in G6:
[66] ستتوجه
[66] السياحة
[66] الخليجية
[66] إلى
[66] أبها
[66] بالمملكة
[66] العربية
[66] السعودية
[66] عاصمة
[66] الجمال

Top Words in Tweet in G7:
[115] في
[72] العربية
[64] أن
[60] السعودية
[59] المملكة
[37] لك
[32] من
[32] تتخيل
[32] هذه
[32] الأجواء

Top Words in Tweet in G8:
[39] العربية
[35] ع
[34] د
[28] ق
[24] في
[19] من
[18] على
[15] قد
[14] ajarabic
[14] اللغة

Top Words in Tweet in G9:
[93] شرفنا
[93] بتصميم
[93] بروفايل
[93] إحترافي
[93] لمجموعة
[93] الأبجدية
[93] العربية
[93] للأعمال
[93] الخشبية
[93] والمقاولات

Top Words in Tweet in G10:
[49] العربية
[47] kram_roma
[47] قناة
[47] الغالية
[47] والشيخ
[47] أحمد
[47] الغامدي
[47] مدير
[47] هيئة
[47] الأمر

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[499] العربية,السعودية
[433] المملكة,العربية
[228] هكر,اخلاقي
[210] اللغة,العربية
[206] في,المملكة
[166] الدول,العربية
[156] قناة,العربية
[120] العربية,من
[114] دورة,هكر
[114] اخلاقي,بسعر

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[55] العربية,السعودية
[54] المملكة,العربية
[33] الدول,العربية
[31] باللغة,العربية
[27] اللغة,العربية
[22] العربية,في
[20] سيرة,ذاتية
[17] في,المملكة
[17] بالبطولة,العربية
[17] العربية,للرماية

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[81] لـ,العربية
[70] الجيش,اليمني
[70] اليمني,لـ
[60] alarabiya_brk,الجيش
[32] جماعة,الإخوان
[32] الإخوان,المسلمين
[32] المسلمين,يدعمون
[32] يدعمون,ممثلهم
[32] ممثلهم,في
[32] في,الحكومة

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[29] قبل,خمسين
[29] خمسين,سنة
[29] سنة,١٩٧٠
[29] ١٩٧٠,تعرضت
[29] تعرضت,#الإمارات
[29] #الإمارات,العربية
[29] العربية,المتحدة
[29] المتحدة,لأزمة
[29] لأزمة,إنسانية
[29] إنسانية,سيئة

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[224] هكر,اخلاقي
[112] دورة,هكر
[112] اخلاقي,بسعر
[112] بسعر,مميز
[112] مميز,ودورة
[112] ودورة,لأهم
[112] لأهم,الأساسيات
[112] الأساسيات,والأشياء
[112] والأشياء,اللي
[112] اللي,تخليك

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[53] وغير,أنهم
[53] أنهم,ظنوا
[53] ظنوا,أن
[53] أن,التحدث
[53] التحدث,بغير
[53] بغير,العربية
[53] العربية,من
[53] من,صنوف
[53] صنوف,تطور
[53] تطور,الحياة

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[66] ستتوجه,السياحة
[66] السياحة,الخليجية
[66] الخليجية,إلى
[66] إلى,أبها
[66] أبها,بالمملكة
[66] بالمملكة,العربية
[66] العربية,السعودية
[66] السعودية,عاصمة
[66] عاصمة,الجمال
[66] الجمال,الخليجي

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[60] العربية,السعودية
[59] المملكة,العربية
[32] لك,أن
[32] أن,تتخيل
[32] تتخيل,أن
[32] أن,هذه
[32] هذه,الأجواء
[32] الأجواء,الباردة
[32] الباردة,المختلطة
[32] المختلطة,بالضباب

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[28] ع,ق
[27] ق,د
[10] #هااااااااام_جدا,لعشاق
[10] لعشاق,ومحبي
[10] ومحبي,الفيديو
[10] الفيديو,غراف
[10] غراف,وأجمل
[10] وأجمل,الفيديوهات
[10] الفيديوهات,والقصص
[10] والقصص,المنوعة

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[93] شرفنا,بتصميم
[93] بتصميم,بروفايل
[93] بروفايل,إحترافي
[93] إحترافي,لمجموعة
[93] لمجموعة,الأبجدية
[93] الأبجدية,العربية
[93] العربية,للأعمال
[93] للأعمال,الخشبية
[93] الخشبية,والمقاولات
[93] والمقاولات,للطلب

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[47] قناة,العربية
[47] العربية,الغالية
[47] الغالية,والشيخ
[47] والشيخ,أحمد
[47] أحمد,الغامدي
[47] الغامدي,مدير
[47] مدير,هيئة
[47] هيئة,الأمر
[47] الأمر,بالمعروف
[47] بالمعروف,بمكة

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@saudinews50
@alarabiya_shows
@sattam_al_saud
@ajarabic
@dzselecto213
@ajmubasher
@football_l5
@mobeid
@mypalestine0
@ajabreaking

Top Replied-To in G2:
@alhadath
@alarabiya
@abkx1yn1uviaszq
@alarabiya_brk

Top Replied-To in G4:
@football_l5
@skynewsarabia
@ittistudio
@filgoal
@mohotb_10
@7_mutlaq
@hassanalsobhan
@alshababsaudifc
@goalsa
@mdrjalnassr

Top Replied-To in G5:
@mobeid
@sameer_alnamri
@aru7mn

Top Replied-To in G8:
@ajarabic
@ajmubasher
@mypalestine0
@ajabreaking
@historically_95
@khalidalshiek1
@mrsendbad00
@bright_hope64
@qudsn
@helanpal

Top Replied-To in G10:
@kram_roma

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@alarabiya
@design_kaf
@alarabiya_brk
@smucat_ocn
@mobeid
@kram_roma
@a_mogams
@abobasilghamdi
@dahirow10
@dy8vffpmtr22fjh

Top Mentioned in G1:
@tokhy0
@visitingfrance
@alali_khh
@wlydalswty
@aboalimosa
@mohamed32761231
@nsupeoh9tlbbrvi
@ali_alawlaqi_
@alsakal77
@twb_12

Top Mentioned in G2:
@alarabiya
@alarabiya_brk
@alsum1400
@saudi24
@anin_alsmtt
@kokoshylock66
@alhadath
@alarabiya_shows

Top Mentioned in G3:
@dahirow10
@moh_namee
@layail344
@qatarteam
@abdulaziz2002
@ali_aloun1122
@eanlibya

Top Mentioned in G4:
@football_l5
@saudint
@ittistudio
@abdulaziztf
@zakarialahlali4
@u_d_almeria
@gironafc
@saudiskysport
@_wa3x
@at3bhom

Top Mentioned in G5:
@mobeid
@issambencheikh1
@abnabdullah5
@o_mani31

Top Mentioned in G6:
@smucat_ocn

Top Mentioned in G7:
@abobasilghamdi
@dy8vffpmtr22fjh
@bader_sale77
@eintech1
@smucat_ocn

Top Mentioned in G8:
@adelalibinali
@ajarabic
@ajmubasher
@ajabreaking
@rd_tunisia
@sheikhqayrawani
@qudsn
@soosyamani
@y2araa
@mypalestine0

Top Mentioned in G9:
@design_kaf

Top Mentioned in G10:
@kram_roma

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@kwty2021
@3_i_n
@bahraini00
@ahmeeds1393
@aljawazatksa
@time1159t
@describe_9
@dardoooor
@lebanondebate
@masrawy

Top Tweeters in G1:
@kwty2021
@lebanondebate
@aawsat_news
@alkuwaityahnews
@eremnews
@naharkw
@nashmi_jobs
@aljoman_center
@shmsnews
@digi_chart

Top Tweeters in G2:
@3_i_n
@bahraini00
@ahmeeds1393
@dardoooor
@buallaya
@mo7mmed84
@ezzelarablaila
@l4aj
@m_m_almedlej
@kaald1941

Top Tweeters in G3:
@brendahazelhur1
@jstaestt
@abdallaqatar
@nosairodeh
@mak00017
@mohd_al_subaie
@mskhafagi
@ikaka98
@ali_aloun1122
@althanisuhaim

Top Tweeters in G4:
@masrawy
@hamednaif201622
@7_mutlaq
@skynewsarabia
@kooora
@filgoal
@magedsk949
@mohotb_10
@goalsa
@nada_itti_18

Top Tweeters in G5:
@mobeid
@nadahassib1
@evl_0
@ebtesambogari
@ibra3om
@al_fahd01
@x1miss1x
@salamelhawary1
@rmd55
@hagarqq

Top Tweeters in G6:
@__xbooyx__
@omnia__faris
@jipffp
@mo_0ij
@sa_ha_aa
@hamoo_199
@t7izsmlu7gwoz9l
@mlak7719
@e_l_4l
@nourhom91041300

Top Tweeters in G7:
@fag__er
@vip_ismn
@hp_pu7
@kisdfjhs
@llkk60
@llgg69
@t8_zls
@abobasilghamdi
@yoyo123569
@dana530611

Top Tweeters in G8:
@ajarabic
@rnaoushy
@ajmubasher
@qudsn
@7796793amar
@ajabreaking
@adelalibinali
@isaacalawyer
@adham922
@bright_hope64

Top Tweeters in G9:
@time1159t
@bahro73
@sh3hiati
@psychologyksa_
@mersaally
@trend_ll
@5iebh_
@aniyq_
@a8ar10
@q000c

Top Tweeters in G10:
@majed_mahdi
@joojoo_84
@msoa1953
@faahd33q
@ibramho
@ghaaliy900_100
@1_am_al
@abuazoz14a
@sulaminmbs
@rudainah74