العربية, Twitter, 7/4/2021 6:38:43 PM, 258272


FAQ | Problem?

العربية_2021-07-04_00-33-13.xlsx
العربية_2021-07-04_00-33-13.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
July 04, 2021
Short Description:
العربية via NodeXL https://bit.ly/3hPPWYz
@mohdalmulla67
@alarabiya
@omannewsagency
@rewards4justice
@ekkksaed1
@mshinqiti
@fuhedelumrun1
@belkasmimohamm2
@ahmadhanader
@msma6233

Top hashtags:
#العربية
#السعودية
#من_هم
#إيران
#العراق
#القاعدة
#القائد_العام
#المشير

Description:
Description
The graph represents a network of 5,251 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 04 July 2021 at 07:39 UTC.

The requested start date was Sunday, 04 July 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 7-hour, 54-minute period from Saturday, 03 July 2021 at 01:53 UTC to Saturday, 03 July 2021 at 09:47 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5251
Unique Edges : 2423
Edges With Duplicates : 6572
Total Edges : 8995
Number of Edge Types : 5
Tweet : 1822
Retweet : 2754
MentionsInRetweet : 2876
Replies to : 986
Mentions : 557
Self-Loops : 1910
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00750938673341677
Reciprocated Edge Ratio : 0.0149068322981366
Connected Components : 1527
Single-Vertex Connected Components : 671
Maximum Vertices in a Connected Component : 1516
Maximum Edges in a Connected Component : 3562
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 23
Average Geodesic Distance : 7.192769
Graph Density : 0.000146003935758268
Modularity : 0.502869
NodeXL Version : 1.0.1.445
Data Import : The graph represents a network of 5,251 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 04 July 2021 at 07:39 UTC.

The requested start date was Sunday, 04 July 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 7-hour, 54-minute period from Saturday, 03 July 2021 at 01:53 UTC to Saturday, 03 July 2021 at 09:47 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : العربية
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[29] https://www.alarabiya.net
[16] http://tathkartkom.com
[9] https://drive.google.com/file/d/1BQPKn3hg_1bTf43xXYAbVZ-g3fyT4IvO/view
[9] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2021/07/03/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-3-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
[8] https://app.adjust.com/7us4va9?deep_link=superlive%3A%2F%2F%3Freferral_code%3Dmkvo9unq&label=referral_manager%3Amkvo9unq
[8] https://www.facecast.live/index.html?token=NDM2NDU3Nw==
[8] https://www.instagram.com/accounts/login/
[7] https://www.alarabiya.net/saudi-today/2021/07/03/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-
[7] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/american-elections-2016/2021/07/03/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A3%D8%A9-4-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B3%D9%8A-
[6] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2021/07/02/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-

Top URLs in Tweet in G1:
[6] https://www.instagram.com/accounts/login/
[2] https://www.tanqeeb.com/ar/jobs/view/18060234?utm_source=twitter&utm_medium=orgtwt&utm_campaign=Organic_twitter
[2] https://www.youtube.com/playlist?list=PLrtQZ_CuWp1dTZ3oKklMt6--XejzBHC81
[2] http://eliasbejjaninews.com/archives/100279/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-1106/
[2] https://soundcloud.com/discover/sets/personalized-tracks::user-409493968:67689126?ref=twitter&p=a&c=1&utm_campaign=social_sharing&utm_medium=post&utm_source=twitter
[2] https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9CfMnarpIdA%26t%3D11s&q=EgS4SO-bGJvKhYcGIhA-cP3z9nE_zFTIs-tg549yMgFy
[2] https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9CfMnarpIdA%26t%3D11s&q=EgS4SO-bGJjKhYcGIhC7cSgqJY-deTkz3lPCw72rMgFy
[2] https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9CfMnarpIdA%26t%3D11s&q=EgS4SO-bGJfKhYcGIhCsEOzQCF40pUVgBzdHX6SVMgFy
[2] https://hafralbatin.org/%d8%b9%d8%b7%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d9%88-%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%a8/
[2] https://alordoon.com/news/archives/1501857

Top URLs in Tweet in G2:
[1] https://www.alarabiya.net/saudi-today/2021/07/03/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411158200724987905
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411156210447958019
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411254822007939072
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411245441090560001
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411012845609918467
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411237628855398400
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411236807807754241
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411248011125178368
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411234982660562944

Top URLs in Tweet in G3:
[6] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2021/07/02/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-
[6] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/american-elections-2016/2021/07/03/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A3%D8%A9-4-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B3%D9%8A-
[6] https://www.alarabiya.net/saudi-today/2021/07/03/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-
[5] https://www.alarabiya.net/last-page/2021/07/03/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-19-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88
[5] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2021/07/03/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-3-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
[4] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/iraq/2021/07/03/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-4-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1
[4] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2021/07/03/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
[3] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/american-elections-2016/2021/07/02/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-20-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
[3] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/iraq/2021/07/03/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
[2] https://www.youtube.com/watch?v=xIZgZx-moVA&feature=youtu.be


Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411228898357137408
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411257243853639681
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411176952220749830
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411080406070444032
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410970724718764035
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410764942077218821
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411158466601836544
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411066564221321221
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411066852072165379
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411066263418380288

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411120894018195469
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411176236844564480
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411253074925064203
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411241770525077507
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411238189793169408
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411116704705417216
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411225203980505088
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411045837078155269
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411043823162122244

Top URLs in Tweet in G6:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411201074669801473
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411213627940556805
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411250174773583874
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411223764659064835
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411224726815522819
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410899758605029376
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411242472475344896
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411202747131645956
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411183310852722691
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411201433496690688

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411151199261310977
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411150009849032713

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411050795081011200
[1] https://twitter.com/i/web/status/1344267215206576133
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411127551930535936
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411228491362754561
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411145983656869888

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411259106283986948
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411193191534108674
[1] https://twitter.com/i/web/status/1410671523791245318
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411253703135444994
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411141279564677122
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411141487186821120
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411141602228195334
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411141629826768899
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411141728619401217
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411142315767390212

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1408029861558562820
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411255086530142208
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411181306344448003
[1] https://twitter.com/mansour_y/status/1411117021421617161
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411026569154510850
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411160348833550339
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411141939957833728
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411249909450354691
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411217876435021827
[1] https://twitter.com/i/web/status/1411240733491728385

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1964] twitter.com
[96] alarabiya.net
[33] google.com
[17] youtube.com
[16] tathkartkom.com
[10] awjouh.com
[8] adjust.com
[8] facecast.live
[8] instagram.com
[5] co.uk

Top Domains in Tweet in G1:
[748] twitter.com
[18] google.com
[6] instagram.com
[6] youtube.com
[5] alarabiya.net
[4] hawarnews.com
[4] mwso3h.net
[3] q8hashtagat.com
[2] tanqeeb.com
[2] eliasbejjaninews.com

Top Domains in Tweet in G2:
[17] twitter.com
[1] alarabiya.net

Top Domains in Tweet in G3:
[66] twitter.com
[43] alarabiya.net
[2] youtube.com

Top Domains in Tweet in G4:
[26] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[9] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[15] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[5] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[90] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[22] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[323] العربية
[99] السعودية
[55] من_هم
[50] إيران
[45] العراق
[42] القاعدة
[37] القائد_العام
[37] المشير
[37] خليفه_حفتر
[36] بدي_حدا_حبوTop Hashtags in Tweet in G1:
[21] حق_فتاه_الحسكه
[16] العربية
[16] خالد_الدوسري
[14] الامارات
[12] كذبه_مشهوره_للبنات
[12] وش_تعرف_عن_الحب
[10] رعش_يتكفل_بديه_هيرين_الامريكي
[10] ببجي
[9] كاميرون_هيرين
[8] السعودية

Top Hashtags in Tweet in G2:
[26] الجبيل
[5] قطرائيل
[2] إيران
[1] العربية

Top Hashtags in Tweet in G3:
[199] العربية
[39] إيران
[35] العراق
[33] واشنطن
[26] ليبيا
[13] خميس_مشيط
[11] داعش
[11] عمان_لايف
[10] السعودية
[7] كورونا

Top Hashtags in Tweet in G4:
[35] القائد_العام
[35] المشير
[35] خليفه_حفتر
[33] القاعدة
[8] افلا_يتدبرون
[8] ايران
[5] الافريكوم
[4] لودر_تقاوم_الارهاب
[2] نفط
[2] المملكة_العربية_السعودية

Top Hashtags in Tweet in G5:
[22] العربية
[21] العرب
[21] طهران
[20] اليمن

Top Hashtags in Tweet in G6:
[8] الشبيبة
[5] السلطنة
[3] الوصال
[3] السعودية

Top Hashtags in Tweet in G9:
[7] السعودية
[6] المملكة
[6] عكاظ
[6] ان_تكون_اولا
[6] تطبيق_عكاظ

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[4609] العربية
[2626] في
[1701] من
[1297] السعودية
[1130] المملكة
[883] على
[737] و
[390] مع
[366] أن
[359] هذا

Top Words in Tweet in G1:
[652] العربية
[448] في
[291] من
[182] هكر
[182] اخلاقي
[168] على
[150] و
[121] السعودية
[111] اللي
[105] المملكة

Top Words in Tweet in G2:
[309] العربية
[251] السعودية
[248] المملكة
[219] mohdalmulla67
[217] العرب
[216] بيت
[216] والمسلمين
[216] وقبلة
[216] الضعفاء
[72] من

Top Words in Tweet in G3:
[208] في
[199] #العربية
[157] alarabiya
[92] العربية
[80] من
[47] على
[39] #إيران
[38] و
[36] السعودية
[35] #العراق

Top Words in Tweet in G4:
[183] في
[182] العربية
[99] من
[94] المملكة
[85] السعودية
[84] تنظيم
[51] بالغت
[51] اهانة
[51] الجنوبيين
[51] انها

Top Words in Tweet in G5:
[171] فيها
[170] حلت
[170] الثورة
[170] المضادة
[170] بأرض
[170] إلا
[116] العربية
[110] و
[85] ما
[85] ماتت

Top Words in Tweet in G6:
[152] السعودية
[139] العربية
[128] المملكة
[106] السيد
[106] فيصل
[106] بن
[106] تركي
[106] آل
[106] سعيد
[106] سفير

Top Words in Tweet in G7:
[88] العربية
[68] هنا
[68] المقارنة
[68] ظالمة
[68] سامي
[68] الجابر
[68] فخر
[68] الرياضة
[68] في
[68] كاس

Top Words in Tweet in G8:
[76] بعد
[76] العربية
[71] ajplusarabi
[50] عن
[49] أن
[49] على
[47] غنى
[47] للحب
[47] والحنين
[47] للوطن

Top Words in Tweet in G9:
[91] العربية
[68] تصميم
[68] سيره
[68] ذاتية
[68] بطريقة
[68] احترافية
[68] ومميزة
[68] باللغتين
[68] والانجليزية
[68] بنماذج

Top Words in Tweet in G10:
[72] العربية
[44] من
[34] binsh_ksa
[34] في
[25] على
[23] المنطقة
[21] مصطلح
[20] السعودية
[17] بشكل
[16] المدن

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[1110] المملكة,العربية
[1105] العربية,السعودية
[298] الدول,العربية
[260] في,المملكة
[249] اللغة,العربية
[241] العرب,والمسلمين
[238] السعودية,بيت
[238] بيت,العرب
[238] والمسلمين,وقبلة
[238] وقبلة,الضعفاء

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[182] هكر,اخلاقي
[101] العربية,السعودية
[98] المملكة,العربية
[91] دورة,هكر
[91] اخلاقي,بسعر
[91] بسعر,مميز
[91] مميز,ودورة
[91] ودورة,لأهم
[91] لأهم,الأساسيات
[91] الأساسيات,اللي

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[249] العربية,السعودية
[248] المملكة,العربية
[216] السعودية,بيت
[216] بيت,العرب
[216] العرب,والمسلمين
[216] والمسلمين,وقبلة
[216] وقبلة,الضعفاء
[215] mohdalmulla67,المملكة
[30] انتاجها,طوعيا
[30] طوعيا,بإضافة

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[30] المملكة,العربية
[27] العربية,السعودية
[27] alarabiya,#واشنطن
[24] الجزيرة,العربية
[22] يتلقى,الأوامر
[22] الأوامر,من
[21] مراسل,#العربية
[20] #إيران,#العربية
[19] في,الأنبار
[19] alarabiya,مراسل

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[92] المملكة,العربية
[84] العربية,السعودية
[51] بالغت,المملكة
[51] السعودية,في
[51] في,اهانة
[51] اهانة,الجنوبيين
[51] الجنوبيين,انها
[51] انها,تحملنا
[51] تحملنا,خيبات
[51] خيبات,وخيانات

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[170] حلت,الثورة
[170] الثورة,المضادة
[170] بأرض,إلا
[85] ما,حلت
[85] المضادة,العربية
[85] العربية,بأرض
[85] إلا,ماتت
[85] ماتت,فيها
[85] فيها,الحرية
[85] الحرية,وما

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[128] المملكة,العربية
[127] العربية,السعودية
[106] السيد,فيصل
[106] فيصل,بن
[106] بن,تركي
[106] تركي,آل
[106] آل,سعيد
[106] سعيد,سفير
[103] سفير,السلطنة
[103] السلطنة,المعتمد

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[68] هنا,المقارنة
[68] المقارنة,ظالمة
[68] ظالمة,سامي
[68] سامي,الجابر
[68] الجابر,فخر
[68] فخر,الرياضة
[68] الرياضة,العربية
[68] العربية,في
[68] في,كاس
[68] كاس,العالم

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[49] بعد,أن
[47] غنى,للحب
[47] للحب,والحنين
[47] والحنين,للوطن
[47] للوطن,وسطع
[47] وسطع,نجمه
[47] نجمه,بعد
[47] أن,التحق
[47] التحق,بالمعهد
[47] بالمعهد,العالي

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[68] تصميم,سيره
[68] سيره,ذاتية
[68] ذاتية,بطريقة
[68] بطريقة,احترافية
[68] احترافية,ومميزة
[68] ومميزة,باللغتين
[68] باللغتين,العربية
[68] العربية,والانجليزية
[68] والانجليزية,بنماذج
[68] بنماذج,مختلفة

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[15] خلال,عهد
[15] عهد,الفتوحات
[15] الفتوحات,الاسلامية
[15] الاسلامية,العربية
[15] العربية,تداول
[15] تداول,مصطلح
[15] مصطلح,ج
[15] ج,ند
[15] ند,بشكل
[15] بشكل,كبير

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@mpcfm
@saudinews50
@kasimf
@sabqorg
@masahchannel
@alekhbariyatv
@alarabiya
@saudiatv
@sattam_al_saud
@dhahi_khalfan

Top Replied-To in G1:

Top Replied-To in G2:
@mohdalmulla67
@mohamsadd
@sufiansamarrai
@ghasanyousef
@river_folk
@worly222
@fahd_883
@markzetqn
@nolioncoer

Top Replied-To in G3:
@alarabiya
@han14oon
@imanistan
@fmjroh
@sandwitch17

Top Replied-To in G4:
@dr_zayedalamri

Top Replied-To in G5:
@drmahmoudrefaat
@atrakbjk
@qatarteam
@nasser_duwailah
@bo7atem81

Top Replied-To in G6:
@shabiba
@muwafig
@y_alzadjali80

Top Replied-To in G8:
@hash_sudan
@kashifian

Top Replied-To in G9:
@saudinews50
@sabqorg
@alekhbariyatv
@saudiatv
@news_ejazah
@ar8arcom
@sparegions
@hashksa
@siavcut
@alahli_fc

Top Replied-To in G10:
@binsh_ksa
@9hdjaewk4topwao
@dahamalanazy
@spicyak47
@aydaroussn
@cdujg2
@sarah_arabian_1
@a1420229

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@mohdalmulla67
@alarabiya
@mshinqiti
@ajplusarabi
@ahmadhanader
@omannewsagency
@mohamadkazzan
@manhomaliq
@alarabonline
@saeedbakran01

Top Mentioned in G1:
@dr_taisir
@crlkqjbyqrrblr7
@design_120_
@1989amaalaamer
@taleemkw
@taisernew
@_al_nahdi_
@y_hqfy
@arabarmystream

Top Mentioned in G2:
@mohdalmulla67
@faisalfaeq
@ksasoon1
@nolioncoer
@ghasanyousef
@missdior456
@binsh_ksa
@sufiansamarrai
@alarabiya_ksa
@ayidhsalemq

Top Mentioned in G3:
@alarabiya
@0khalodi0
@alarabiya_ksa
@om1live
@ffaisa
@mohdalmulla67
@ialialomran
@alarabiya_shows
@arab_media2
@turkeyaffairs

Top Mentioned in G4:
@saeedbakran01
@rewards4justice
@mstrmax11
@ahmedal30361602
@dr_zayedalamri
@hamad_khalifaa
@aichdtv
@drgalalhatem
@southarabia0
@naser_alesayi

Top Mentioned in G5:
@mshinqiti
@gheth3331
@qatarteam
@malthaydy
@bo7atem81
@palestinianfact
@maryamm56742277
@5inan_
@yafesszz
@fattahfattah62

Top Mentioned in G6:
@omannewsagency
@oman_event
@omn_4
@sbq_2
@omantvnews
@shabiba
@zajel_oman
@muwafig
@omanemb_riyadh
@y_alzadjali80

Top Mentioned in G7:
@ahmadhanader
@nada9sa
@h_om81

Top Mentioned in G8:
@ajplusarabi
@ksaembassysd

Top Mentioned in G9:
@okaz_online
@saudinews50
@alekhbariyatv
@allucll
@bbygurl_x
@sparegions
@laehkwt8mtvm0rf
@alahli_fc
@sabqorg
@nwccare

Top Mentioned in G10:
@binsh_ksa
@ksacivilization
@dr_alshedi
@alk3aam
@mansour_y
@majb1394
@alshreef_mdh515
@1ksafirst1
@fe_u4t
@meurooof

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@kwty2021
@fegypt5050
@alahram
@uae_ih
@ahmeeds1393
@aljawazatksa
@elwatannews
@youm7
@arabi21news
@rtarabic

Top Tweeters in G1:
@kwty2021
@alahram
@uae_ih
@lebanonfile
@alahramgate
@alkuwaityahnews
@elyasmenzahra
@sharjah24
@aliwaanewspaper
@althunyan_fahad

Top Tweeters in G2:
@ahmeeds1393
@khalid316805021
@missdior456
@layanhinno
@aozyad
@mnor
@edrsedrsedrs
@immadghannam3
@jamal1aljassmi
@emadalmudaifer

Top Tweeters in G3:
@2_aw9
@hemed444
@fuhedelumrun1
@zamogah
@gonewiththewin7
@alarabiya
@aasambo01
@alhmmadi2014
@michael_m_rezq
@dyu7vug97v2qcqh

Top Tweeters in G4:
@mo7mmed84
@alnoor444444
@raaed_2030
@s_tw_s
@southarabia0
@lonley1434
@tariqalmashjari
@saqr___aljanub
@nvgyxsm4h7nohcf
@adancy9

Top Tweeters in G5:
@doaaiyi
@aseedtwit
@badkizeina
@abduh_6677
@belkasmimohamm2
@mazoon2030
@oosh50oo
@kuwaityforex
@molla__abdullah
@qa9doha

Top Tweeters in G6:
@abdullahjr_65
@shabiba
@muwafig
@alghala2652
@salahvip11
@almaskri07
@omani132017
@omn_4
@omannewsagency
@xld1amyj4remydi

Top Tweeters in G7:
@weeely4
@dbkzah3a7pqrglb
@mohbatel1
@fhk_20
@amalremy
@abukaram2030
@waleeed456
@ali_saleh_2
@ahmadhanader
@manna3shammari

Top Tweeters in G8:
@mai_almarzoug
@aziiiiz56
@drmerajmirza
@abdokattab
@mazin18
@kashifian
@sabirbahari
@eimanonly
@salah_286
@ibrahim199136

Top Tweeters in G9:
@okaz_online
@sabqorg
@saudinews50
@basel284098644
@nwccare
@alekhbariyatv
@saudiatv
@siavcut
@hashksa
@f_13_h

Top Tweeters in G10:
@mansour_y
@dr_alshedi
@ebnabdelmo
@engalrayes
@elnoornori
@aydaroussn
@badriya_hamdan
@ralshamri91
@al_watane
@realarabian1