الجزيرة, Twitter, 8/1/2021 2:38:05 PM, 259313


FAQ | Problem?

الجزيرة_2021-08-01_00-55-22.xlsx
الجزيرة_2021-08-01_00-55-22.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
August 01, 2021
Short Description:
الجزيرة via NodeXL https://bit.ly/3zVKV84
@halgawi
@monther72
@ajarabic
@ajabreaking
@k_ordoo
@tamermisshal
@busaif81066068
@mansour_y
@mhamedkrichen
@shireennasri

Top hashtags:
#الجزيرة
#تونس
#سيد_المواقف_الصعبه_كمل
#مصر
#السعودية
#محللي_ابو_ريالين
#القاهرة

Description:
Description
The graph represents a network of 5,184 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 01 August 2021 at 08:03 UTC.

The requested start date was Sunday, 01 August 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 1-day, 13-hour, 27-minute period from Friday, 30 July 2021 at 10:33 UTC to Sunday, 01 August 2021 at 00:00 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5184
Unique Edges : 2124
Edges With Duplicates : 7499
Total Edges : 9623
Number of Edge Types : 5
Retweet : 3557
MentionsInRetweet : 3672
Replies to : 902
Tweet : 908
Mentions : 584
Self-Loops : 952
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00398657154846832
Reciprocated Edge Ratio : 0.00794148380355277
Connected Components : 973
Single-Vertex Connected Components : 377
Maximum Vertices in a Connected Component : 2137
Maximum Edges in a Connected Component : 4762
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 18
Average Geodesic Distance : 5.136944
Graph Density : 0.000178088444415861
Modularity : 0.501962
NodeXL Version : 1.0.1.445
Data Import : The graph represents a network of 5,184 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 01 August 2021 at 08:03 UTC.

The requested start date was Sunday, 01 August 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 1-day, 13-hour, 27-minute period from Friday, 30 July 2021 at 10:33 UTC to Sunday, 01 August 2021 at 00:00 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : الجزيرة
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[13] https://www.aljazeera.net/amp/news/healthmedicine/2021/1/22/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-ivermectin-%D8%A7%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
[11] https://www.youtube.com/watch?v=QQdp8M6uj-w&feature=youtu.be

[6] https://altareek-media.com/public/ar/post/848
[4] https://www.youtube.com/watch?v=zBXCrPltG-k&feature=youtu.be

[3] https://www.eremnews.com/news/arab-world/egypt/2337197
[3] http://al-liwaa.com/?p=57571
[3] https://twitter.com/moawady/status/1421475949305122820
[2] https://alkhaleejonline.net/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-8-%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AB-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
[2] https://alamatonline.com/%D9%87%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AB-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F-%D9%85%D8%B5/
[2] https://alewaanewspaper.org/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1/

Top URLs in Tweet in G1:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421354949246607362
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419525188895617027
[1] https://twitter.com/i/web/status/1315977458508869633
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421132149663707137
[1] https://twitter.com/AJArabic/status/1385760402789736448?s=20
[1] https://twitter.com/i/web/status/1418690562153230336
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421082054784126977
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421267915370795008
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421558261585793028
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421389802755272705

Top URLs in Tweet in G2:
[3] https://www.eremnews.com/news/arab-world/egypt/2337197
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421420813148987392
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419714694307188737
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421208277333929984
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421197595767033859
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421248033052794886
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421583500109570049
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421220100502396934
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421073741812060163
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421075296367910913

Top URLs in Tweet in G3:
[2] https://www.youtube.com/watch?v=Jn_uWMWPXvA&feature=youtu.be

[2] https://msadersa.net/archives/17784
[2] https://alewaanewspaper.org/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1/
[1] https://arapca-turkiye.com/2021/07/30/%d9%82%d8%a8%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%af-%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
[1] https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https%3A%2F%2Fwww.altaghyeer.info%2Far%2F2021%2F07%2F30%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D9%258A%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2586-%25D8%25B9%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AC-%25D9%2584%25D9%2584%2F&ct=ga&cd=CAIyGWEwZDdhMmY3ZDJkZjg2Njg6Y2E6YXI6Q0E&usg=AFQjCNE1i7X2XTMD-GgDj3ZTkcLR1IodvQ&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421074248337141763
[1] https://ashabakah.com/feeds/web/ar/oped/article/870529
[1] https://ashabakah.com/feeds/web/ar/oped/article/870516
[1] https://ashabakah.com/feeds/web/ar/oped/article/870518
[1] https://ashabakah.com/feeds/web/ar/oped/article/870521

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421530513290969090
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421529744529666057
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421577352878952449
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421580794255007745
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421599469460676609
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421527991264419848
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421581009183813636
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421572702696005632
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421534556948254732
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421398640011190277

Top URLs in Tweet in G5:
[2] https://alkhaleejonline.net/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-8-%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AB-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
[2] https://amadpress.com/ar/post/415180
[2] https://www.youtube.com/watch?v=QQdp8M6uj-w&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1421533974661369857
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421536199823577089
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421538808991035395
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421539153989324809
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421577699223556101
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421606360261828611
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421499332004560897

Top URLs in Tweet in G6:
[8] https://www.youtube.com/watch?v=QQdp8M6uj-w&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1421348407847890945
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421611956822319104
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421437183613882371
[1] https://twitter.com/i/web/status/1420379715479670786
[1] https://twitter.com/i/web/status/1420817233748574211
[1] https://twitter.com/i/web/status/1420390849670754313
[1] https://twitter.com/i/web/status/1420753482965913619
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421304616554168322
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421508452954767362

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421402882058985476
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421039991929679874

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421562012463771650
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421186413094178816
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421252589774061570
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421405542938030082
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421137239929720843

Top URLs in Tweet in G9:
[5] https://altareek-media.com/public/ar/post/848
[3] http://al-liwaa.com/?p=57571
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421580165105299462
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421206453675823112
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421558206913028097
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421083912252628996
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421514012278276098
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421503541143904256
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421484248444329988
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421495636592054274

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421621625196265476
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421496288793841665
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421598272905437187
[1] https://twitter.com/shireennasri/status/1421493433756160004
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421593450445737995
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421216743834390536
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421445177613426693
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421587266271649793
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421579679945957377
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421582320763559936

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1014] twitter.com
[26] youtube.com
[21] aljazeera.net
[6] altareek-media.com
[5] ashabakah.com
[4] eremnews.com
[4] google.com
[3] now-article.com
[3] blogspot.com
[3] al-liwaa.com

Top Domains in Tweet in G1:
[18] twitter.com

Top Domains in Tweet in G2:
[25] twitter.com
[3] eremnews.com
[1] sbqnews.com

Top Domains in Tweet in G3:
[228] twitter.com
[8] youtube.com
[5] ashabakah.com
[4] google.com
[3] aljazeera.net
[3] blogspot.com
[3] now-article.com
[2] msadersa.net
[2] facebook.com
[2] alrakoba.net

Top Domains in Tweet in G4:
[15] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[33] twitter.com
[3] youtube.com
[2] alkhaleejonline.net
[2] amadpress.com
[1] altareek-media.com

Top Domains in Tweet in G6:
[57] twitter.com
[8] youtube.com
[4] aljazeera.net

Top Domains in Tweet in G7:
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[5] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[19] twitter.com
[5] altareek-media.com
[3] al-liwaa.com

Top Domains in Tweet in G10:
[30] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[828] الجزيرة
[319] تونس
[103] سيد_المواقف_الصعبه_كمل
[79] مصر
[49] السعودية
[40] محللي_ابو_ريالين
[39] القاهرة
[28] غريبو_الأطوار
[26] قطر
[23] هل_كيفTop Hashtags in Tweet in G1:
[13] الجزيرة
[5] مصر
[5] قطر
[5] اخوان_منافقون
[4] تهاني_القحطاني
[3] تونس
[3] مخالفات_يوتيرن
[2] بطلوا_هري
[2] سد_النهضة
[1] بين_سبورت

Top Hashtags in Tweet in G2:
[425] الجزيرة
[229] تونس
[31] محللي_ابو_ريالين
[23] هل_كيف
[5] تهاني_القحطاني
[3] مصر
[3] غرد_كانك_الجزيره
[3] قيس_سعيد
[3] كيف_تصبحين_انثي
[2] جريمة

Top Hashtags in Tweet in G3:
[27] الجزيرة
[10] السعودية
[9] تونس
[8] مصر
[8] قطر
[6] راشد_الجبر_النعيمي
[6] الجزائر
[6] الامارات
[5] مقالات
[4] تهاني_القحطاني

Top Hashtags in Tweet in G4:
[102] سيد_المواقف_الصعبه_كمل
[2] دوري_تفصيل_للمختلط

Top Hashtags in Tweet in G5:
[101] الجزيرة
[18] غريبو_الأطوار
[18] ما_خفي_أعظم
[18] مصر
[12] القاهرة
[8] التغطية_مستمرة
[5] حصار_قطر
[4] المعيز
[3] كلنا_قيس_سعيد
[2] فريق_مجاهدون

Top Hashtags in Tweet in G6:
[44] الجزيرة
[17] تونس
[9] فوق_السلطة
[6] سوريا
[6] فلسطين
[4] محللي_ابو_ريالين
[2] مصر
[2] السودان
[2] سد_النهضة
[2] الاحواز_تنتفض

Top Hashtags in Tweet in G8:
[8] الجزيرة
[3] محللي_ابو_ريالين
[3] تونس

Top Hashtags in Tweet in G9:
[63] الجزيرة
[17] مصر
[16] حصار_قطر
[16] القاهرة
[15] السعودية
[11] نديب_قطر
[9] غريبو_الأطوار
[8] فرنسا
[6] ماخفي_اعظم
[3] وطُز_في_الامارات

Top Hashtags in Tweet in G10:
[9] الجزيرة
[4] تونس
[4] مصر
[3] السودان
[3] سد_النهضة
[2] قيس_سعيد
[2] فوق_السلطة
[1] فيصل_القاسم
[1] السعودية
[1] العرب

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[4457] الجزيرة
[3326] في
[2479] من
[1159] قناة
[991] اختراق
[877] على
[854] قطر
[828] #الجزيرة
[817] و
[676] halgawi

Top Words in Tweet in G1:
[853] اختراق
[673] الجزيرة
[582] في
[570] قطر
[570] halgawi
[364] قناة
[286] 2020
[285] هواتف
[284] 2017
[284] وكالة

Top Words in Tweet in G2:
[658] من
[425] #الجزيرة
[403] monther72
[368] في
[241] عن
[229] #تونس
[228] العالم
[227] شعبها
[226] منها
[226] ضد

Top Words in Tweet in G3:
[309] الجزيرة
[171] من
[152] في
[69] قناة
[68] و
[65] على
[50] العربية
[28] شبه
[27] #الجزيرة
[25] ما

Top Words in Tweet in G4:
[954] في
[592] لـ
[589] الدوري
[553] الجزيرة
[436] الأهلي
[344] ميت
[338] كابتن
[336] الي
[310] دوري
[308] 2019

Top Words in Tweet in G5:
[212] الجزيرة
[147] من
[104] في
[101] #الجزيرة
[54] القاهرة
[49] قناة
[45] tamermisshal
[42] تبث
[41] عاجل
[39] قطر

Top Words in Tweet in G6:
[176] في
[167] الجزيرة
[118] ajarabic
[92] قناة
[69] من
[58] أن
[50] عن
[44] #الجزيرة
[37] ا
[36] و

Top Words in Tweet in G7:
[246] مؤسسة
[246] ارتك
[246] الجزيرة
[246] للمقاولات
[246] تنسيق
[246] وصيانة
[246] حدائق
[246] طبيعي
[246] وصناعي
[246] ومظلات

Top Words in Tweet in G8:
[129] الجزيرة
[105] على
[91] قناة
[74] هل
[74] علق
[74] مذيع
[74] بي
[74] ان
[74] مباراة
[74] تركيا

Top Words in Tweet in G9:
[90] الجزيرة
[77] من
[63] #الجزيرة
[54] قناة
[49] في
[47] تبث
[35] إغلاق
[32] مطلب
[32] على
[24] assadalshareey3

Top Words in Tweet in G10:
[91] الجزيرة
[51] في
[48] mhamedkrichen
[32] من
[22] مكتب
[18] kasimf
[18] القاهرة
[18] و
[13] تونس
[13] لا

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[946] قناة,الجزيرة
[399] في,الجزيرة
[361] في,قناة
[352] محمود,عباس
[347] أمير,قطر
[338] صبحكم,الله
[338] الله,بكل
[338] بكل,خير
[338] خير,وعافية
[338] وعافية,محمود

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[363] قناة,الجزيرة
[285] اختراق,هواتف
[284] 2017,اختراق
[284] اختراق,وكالة
[284] وكالة,أنباء
[284] أنباء,قطر
[284] قطر,2018
[284] 2018,اختراق
[284] اختراق,هاتف
[284] هاتف,أمير

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[225] لعل,الأزمة
[225] الأزمة,الأخيرة
[225] الأخيرة,في
[225] في,#تونس
[225] #تونس,وموقف
[225] وموقف,#الجزيرة
[225] #الجزيرة,منها
[225] منها,وتحريض
[225] وتحريض,العالم
[225] العالم,ضد

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[44] قناة,الجزيرة
[30] الجزيرة,العربية
[21] شبه,الجزيرة
[19] من,القاهرة
[13] لأول,مرة
[13] مرة,منذ
[12] مكتب,الجزيرة
[11] الجزيرة,القطرية
[11] من,مصر
[10] في,الجزيرة

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[306] ميت,عقبة
[296] مدير,كورة
[296] كورة,لـ
[296] لـ,الأهلي
[296] الأهلي,في
[296] في,دوري
[296] دوري,2019
[296] 2019,كان
[296] كان,نقطة
[296] نقطة,تحول

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[47] من,القاهرة
[40] قناة,الجزيرة
[37] مراسل,#الجزيرة
[36] عاجل,مراسل
[31] الجزيرة,تبث
[31] ajabreaking,عاجل
[28] تبث,من
[21] صمتت,الحكومة
[21] الحكومة,اليمنية
[21] اليمنية,صمت

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[74] قناة,الجزيرة
[30] الجزيرة,ajarabic
[29] عن,الشرف
[27] ajarabic,مثل
[27] مثل,اللي
[27] اللي,تعمل
[27] تعمل,في
[27] في,شقة
[27] شقة,دعاره
[27] دعاره,وخارج

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[246] مؤسسة,ارتك
[246] ارتك,الجزيرة
[246] الجزيرة,للمقاولات
[246] للمقاولات,تنسيق
[246] تنسيق,وصيانة
[246] وصيانة,حدائق
[246] حدائق,طبيعي
[246] طبيعي,وصناعي
[246] وصناعي,ومظلات
[246] ومظلات,وشلالات

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[91] قناة,الجزيرة
[74] هل,علق
[74] علق,مذيع
[74] مذيع,قناة
[74] الجزيرة,بي
[74] بي,ان
[74] ان,على
[74] على,مباراة
[74] مباراة,تركيا
[74] تركيا,وإسرائيل

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[32] إغلاق,قناة
[32] تبث,من
[27] قناة,الجزيرة
[27] قناة,#الجزيرة
[22] من,القاهرة
[16] #الجزيرة,تتألق
[16] تتألق,من
[16] القاهرة,المطالب
[16] المطالب,الـ
[16] الـ,13

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[19] مكتب,الجزيرة
[16] الجزيرة,في
[10] mhamedkrichen,الجزيرة
[8] من,القاهرة
[7] قيس,سعي
[7] سعي,د
[7] د,يغلق
[7] يغلق,مكتب
[7] في,تونس
[7] تونس,عبد

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@ajarabic
@mhamedkrichen
@kasimf
@monther72
@tamermisshal
@shireennasri
@edycohen
@ania27el
@assadalshareey3
@ajabreaking

Top Replied-To in G1:
@halgawi
@thamerdo
@mabdelkader9999
@moayad360
@sabqorg
@ssaall1383
@sbfksa
@mood2go
@bdryahalshrhan

Top Replied-To in G2:
@monther72
@housseinyahya
@not_hsn
@falahsport
@hussain272s
@fthmznnr
@mohammedalmana7
@nasaralhak

Top Replied-To in G5:
@ajabreaking
@tamermisshal
@aymanazzamaja
@1abotark
@bakr_khallaf
@salah_bediwy
@msagfmo1453
@smsm1986611
@alarabytv
@alshalfia

Top Replied-To in G6:
@ajarabic
@monther72
@dagonfff
@sanaabarq
@b_otyf
@amel_zarouk
@r4pdasyds3g1tnb
@ahmad09150996
@hussein_alamlhi
@istargeting

Top Replied-To in G8:
@kuwarimud
@ajarabic
@ayah_h20
@samer_alharbi3
@s_alketbi_11
@mzs70401

Top Replied-To in G9:
@assadalshareey3
@moonlig32201358
@alya_alhwaiti
@umq6r
@abqatar
@aziiz71_5
@ionon88
@hiba_8_
@sl60007
@hamad_alazhari

Top Replied-To in G10:
@mhamedkrichen
@kasimf
@meshal_alnami
@kameltaouffik
@a_alkurdyiaaa
@aja_egypt
@touftouf93
@aja_scenarios
@4mahmoud3
@aymanazzamaja

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@halgawi
@monther72
@malak92923
@1myeskd1qbvnmnz
@maha47222609
@ajarabic
@k_ordoo
@_yarbsabarni
@wija_ksa1
@thamerdo

Top Mentioned in G1:
@halgawi
@thamerdo
@f_m_binjumah
@samehabouelkhie
@monther72
@mohayaalhomran
@massaaed
@mabdelkader9999
@rm7ksa
@1gooll

Top Mentioned in G2:
@monther72
@halgawi
@_q800_
@3nadttuber
@s_alfahad84
@ragad_yemen
@10af100
@southarabia0
@eremnews
@thamerdo

Top Mentioned in G3:
@safwat_safi
@frifra100
@adalomari
@ksacivilization
@ehp59pbvu4dokfz
@aya916malik
@ashrafonlin
@1pv49dl00m7jm5u
@_1saeed

Top Mentioned in G4:
@malak92923
@maha47222609
@a7medelk7oly
@zezomady66
@ahmed56734570
@a7madelshr2awy
@walaa839
@samareladly2
@salahsliem74
@alahly64706482

Top Mentioned in G5:
@tamermisshal
@ajabreaking
@smsm1986611
@alshalfia
@amira40228881
@1abotark
@bakr_khallaf
@moawady
@diplomaticqatar
@ajarabic

Top Mentioned in G6:
@ajarabic
@khzaatar
@fahddeepaji1
@monther72
@columbuos
@halgawi
@msalsheeb
@m2jed966
@nasseralsree
@alfadguc

Top Mentioned in G7:
@1myeskd1qbvnmnz

Top Mentioned in G8:
@k_ordoo
@kuwarimud
@halgawi
@monther72
@ali_alaslmy4700
@uaeland555
@fahddeepaji1
@b92500968
@w7idov
@ndglr4859

Top Mentioned in G9:
@assadalshareey3
@abqatar
@nadeebqa
@cigar_80
@kamalrahmtalla1
@ramaryame
@ionon88
@drtarekelzomor
@tareek2011
@ma_ow23

Top Mentioned in G10:
@mhamedkrichen
@tounsiahourra
@aja_egypt
@ibmlect
@othmankaabaoui
@kasimf
@ajarabic
@assadalshareey3
@issambencheikh1
@msbalooshi

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@3_i_n
@rose810524851
@abn_khzeim
@ahmeeds1393
@qdktr
@time1159t
@mr_khial
@lionel__fcb
@s_total_s2
@ssm1106

Top Tweeters in G1:
@ahmeeds1393
@saif21saleh
@khzozo1111
@m_tamimi9
@nena707747boing
@rm7ksa
@zamogah
@raied448
@amm135790
@fcb007a

Top Tweeters in G2:
@3_i_n
@buyazed288
@hemed444
@raaed_2030
@nadiaalhrbi_
@l4aj
@eremnews
@m_m_almedlej
@saagr2000
@za_xu

Top Tweeters in G3:
@alsharq_portal
@aliwaanewspaper
@alrakoba1
@mzmznet
@alweeamnews
@jomanerah
@alarabonline
@m___otiby
@elwatan_sport
@_1saeed

Top Tweeters in G4:
@amrnabil55
@lle0eggqrfgl0wa
@mumo175
@maha47222609
@qz9pbuskggkgzgo
@alkhder_mohamed
@aboabda1
@mahmoudnamour3
@rasha00548869
@experiment2006

Top Tweeters in G5:
@2_aw9
@doaaiyi
@luluibrahim8
@mo7ah10203
@alkhaleejonline
@janasssy
@suham13
@koueled
@alarabytv
@alanzisaudi

Top Tweeters in G6:
@fuhedelumrun1
@alhowaimel1
@saud7445
@ajarabic
@wallhan3
@moslimah1111
@fahddeepaji1
@dyu7vug97v2qcqh
@q_saud
@homoudmater

Top Tweeters in G7:
@qdktr
@time1159t
@bahro73
@natqsamet1
@al3ml_
@sh3hiati
@naden0000
@weka9000
@spoke_en
@soma3040

Top Tweeters in G8:
@okonemariam
@gonewiththewin7
@salehal_shaikh
@alisomari787
@alkyf_
@795essa
@n_noisa
@saleh669777
@sultan_alhameli
@amini20192

Top Tweeters in G9:
@mohamed02566080
@jstaestt
@bofaisal9111
@jbinthani
@mohd_al_subaie
@altamimi14
@12erty
@kamalrahmtalla1
@cigar_80
@abdulazizalojan

Top Tweeters in G10:
@tounsiahourra
@talaat444
@meshal_alnami
@kasimf
@msbalooshi
@fmetaoui
@egy_nader
@a_alkurdyiaaa
@alnuaiminasser1
@khanhilid