العربية, Twitter, 8/1/2021 2:56:55 PM, 259314


FAQ | Problem?

العربية_2021-08-01_00-33-14.xlsx
العربية_2021-08-01_00-33-14.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
August 01, 2021
Short Description:
العربية via NodeXL https://bit.ly/3C6Zl70
@alarabiya
@assadalshareey3
@dell_xbox
@haifaotaa
@mfrnzfas
@turkishalhoub
@uaeiion
@khm_1177
@saudinews50
@pzkr0c4ytq54hgr

Top hashtags:
#العربية
#الجزائر
#تونس
#مصر
#السعودية
#قطر
#البحرين
#قيس_سعيد
#عاجل
#طهران

Description:
Description
The graph represents a network of 5,881 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 01 August 2021 at 07:45 UTC.

The requested start date was Sunday, 01 August 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 9-hour, 37-minute period from Saturday, 31 July 2021 at 14:23 UTC to Sunday, 01 August 2021 at 00:01 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5881
Unique Edges : 2989
Edges With Duplicates : 6522
Total Edges : 9511
Number of Edge Types : 5
Retweet : 2899
MentionsInRetweet : 3138
Tweet : 1537
Replies to : 1253
Mentions : 684
Self-Loops : 1605
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00809544098849595
Reciprocated Edge Ratio : 0.0160608622147084
Connected Components : 1593
Single-Vertex Connected Components : 590
Maximum Vertices in a Connected Component : 1785
Maximum Edges in a Connected Component : 3879
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 30
Average Geodesic Distance : 8.807013
Graph Density : 0.000136840997238889
Modularity : 0.548749
NodeXL Version : 1.0.1.445
Data Import : The graph represents a network of 5,881 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 01 August 2021 at 07:45 UTC.

The requested start date was Sunday, 01 August 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 9-hour, 37-minute period from Saturday, 31 July 2021 at 14:23 UTC to Sunday, 01 August 2021 at 00:01 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : العربية
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[9] https://www.elbilad.net/s@deoijqar95518
[6] https://upfiles.io/ZuSngSLw
[6] https://www.aps.dz/ar/algerie/110632-2021-07-31-09-19-01
[6] https://1-m6426.azureedge.net/news/politics/2021/7/31/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9?sf148330120=1
[6] https://althari.net/devpath.pdf
[5] https://www.elbilad.net/s@hnmz2war95550
[5] https://twitter.com/bachirbensell/status/1421458398856556563?s=19
[4] https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/07/31/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-74-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
[4] http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=58652
[4] https://www.instagram.com/accounts/login/

Top URLs in Tweet in G1:
[4] https://www.instagram.com/accounts/login/
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421476735393148930
[1] https://www.youtube.com/watch?v=DRLgzT3bZ1o&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1421477204320522242
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421481739478786052
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421481796622077952
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421481920706355207
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421481928411254790
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421482238550609924
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421482256766472194

Top URLs in Tweet in G2:
[4] https://twitter.com/i/broadcasts/1yoKMAZMDVWKQ
[2] https://twitter.com/i/broadcasts/1ZkKzeXdrgexv
[2] https://www.alarabiya.net/saudi-today/2021/07/31/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7-
[2] https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/07/31/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-74-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
[2] https://www.alarabiya.net/north-africa/2021/07/31/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421418222176329728
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421402842758266883
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421606730006470667
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421476880826437639
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421486098094698505

Top URLs in Tweet in G3:
[2] https://www.ennaharonline.com/%d8%b3%d8%ad%d8%a8-%d8%a5%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%84%d9%87%d8%b0/
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421490384144789508
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421450982744018944
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421228236470685699
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421614781149102082
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421558069113368585
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421446907394678784
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421479810635870213
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421436285193965570
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421613580802211841

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421510083914125314
[1] https://twitter.com/i/web/status/1420604259712835587

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419081988640804872
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421524051445620739
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421480291084931078
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421593814410702850
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421517532566016004
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421425508093505540
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421367398733602816
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421598880865607688
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421598791128453122
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421598839807557644

Top URLs in Tweet in G6:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421611931841056771
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421500266432581632
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421483472221347844
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421482102999093248
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421586879099531269
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421417330408624128
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421480956247134213
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421538119854198786
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421576327057092617
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421570488439029762

Top URLs in Tweet in G7:
[6] https://1-m6426.azureedge.net/news/politics/2021/7/31/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9?sf148330120=1
[1] https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/7/31/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9?sf148330120=1
[1] https://twitter.com/i/web/status/1420755643082838022
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421481393268445187
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421614880206073858
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421611586981146624
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421458075475714049
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421579799018016769
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421424366433316866
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421519425690345480

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421604109212397572
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421433667742797834
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421368628075761666
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421607771062128641
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421247162105663489
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421529313317376008
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421011633107841024
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421205785896493058
[1] https://twitter.com/i/web/status/1420820655528943620
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421365624555573251

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421593634147819522
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421500790406107142
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421527679115927554
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421523427781926917
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421525747299192837
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421525863288430592
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421525923975868419
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421526094352617478
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421527779850469381
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421527820002635786

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421618496283234304
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421570234704662531
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421159315507908610
[1] http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=646852
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421520507833405449
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421484136980787214
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421519698361995279
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421519729429204995
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421486625121570823
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421486643719065605

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1785] twitter.com
[21] alarabiya.net
[19] youtube.com
[14] elbilad.net
[8] upfiles.io
[7] arabianrecipe.com
[6] aps.dz
[6] azureedge.net
[6] althari.net
[6] zamenapp.com

Top Domains in Tweet in G1:
[445] twitter.com
[7] arabianrecipe.com
[4] instagram.com
[3] youtube.com
[2] islamland.com
[2] alarabiya.net
[2] akhbarelyom.com
[1] cratersky.net
[1] althawrah.ye
[1] abuomer83.com

Top Domains in Tweet in G2:
[55] twitter.com
[6] alarabiya.net

Top Domains in Tweet in G3:
[41] twitter.com
[2] ennaharonline.com
[1] elbilad.net

Top Domains in Tweet in G4:
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[17] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[17] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[14] twitter.com
[6] azureedge.net
[1] aljazeera.net

Top Domains in Tweet in G8:
[13] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[50] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[163] twitter.com
[1] kuwait.tt

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[663] العربية
[307] الجزائر
[115] تونس
[100] مصر
[92] السعودية
[80] قطر
[70] البحرين
[56] قيس_سعيد
[41] عاجل
[39] طهرانTop Hashtags in Tweet in G1:
[30] العربية
[13] قهوتك_المفضله_مره_ولا_حلوه
[11] الجزائر
[9] السعودية
[9] كلنا_أمن
[6] انتصار_الشراح
[6] الععععععالمية_للتنسيقات
[5] المملكة
[4] عاجل
[4] تونس

Top Hashtags in Tweet in G2:
[249] العربية
[38] تونس
[35] طهران
[26] الجزائر
[24] الغنوشي
[18] قيس_سعيد
[16] إيران
[14] النهضة
[12] كورونا
[9] الإخوان

Top Hashtags in Tweet in G3:
[120] الجزائر
[119] العربية
[13] عاجل
[13] تونس
[13] قيس_سعيد
[9] تركيا
[8] النهضة
[7] افريقيا
[2] سد_النهضة
[2] مصر

Top Hashtags in Tweet in G4:
[23] كروز_سينيك

Top Hashtags in Tweet in G5:
[42] الجزائر
[36] العربية
[19] الخليج
[19] الامارات
[19] مصر
[11] تونس
[4] السعودية
[4] اليوم_العالمي_للصداقه
[1] قطر
[1] البحرين

Top Hashtags in Tweet in G6:
[63] العربية
[28] الجزائر
[12] الثورة_المضادّة
[10] السعودية
[7] سكاي_نيوز
[6] تونس
[5] تونس_تنتفض_ضد_الانقلاب
[3] الربيع_العربي
[2] النصر_المبين2
[2] عملية_النصر_المبين2

Top Hashtags in Tweet in G7:
[65] مصر
[65] قطر
[65] البحرين
[8] العربية
[8] حوار_قطرية
[6] الجزائر
[1] إيران
[1] السعودية

Top Hashtags in Tweet in G8:
[10] السعودية
[2] الخليج
[1] مصر
[1] قطر
[1] البحرين

Top Hashtags in Tweet in G9:
[10] العربية
[6] إيران
[6] اثيوبيا
[3] السعودية
[3] السعودي
[2] الحدث
[1] طهران
[1] الأحواز
[1] أردوغان
[1] أنطاليا

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[4693] العربية
[2325] في
[1684] من
[817] قناة
[794] و
[757] على
[724] السعودية
[663] #العربية
[559] المملكة
[482] الدول

Top Words in Tweet in G1:
[541] العربية
[297] في
[229] من
[123] على
[112] و
[78] السعودية
[55] المملكة
[53] اللغة
[51] عن
[50] ا

Top Words in Tweet in G2:
[249] #العربية
[208] alarabiya
[116] في
[106] من
[76] على
[68] العربية
[57] التونسي
[53] الرئيس
[39] بـ
[38] #تونس

Top Words in Tweet in G3:
[157] قناة
[120] #الجزائر
[119] #العربية
[119] في
[116] العربية
[97] تسحب
[96] ترخيص
[82] بسبب
[73] خطوة
[63] assadalshareey3

Top Words in Tweet in G4:
[242] الخديدي
[148] العربية
[121] شكر
[121] خاص
[121] للشيخ
[121] المحبوب
[121] مفلح
[121] والشكر
[121] موصول
[121] ايضا

Top Words in Tweet in G5:
[109] العربية
[77] قناة
[45] أخلاقيات
[45] المهنة
[44] من
[42] #الجزائر
[41] في
[41] عن
[40] تحرير
[36] #العربية

Top Words in Tweet in G6:
[90] قناة
[81] العربية
[71] ترخيص
[63] #العربية
[61] الجزائر
[56] تسحب
[51] وتتهمها
[50] بالتضليل
[43] turkishalhoub
[41] من

Top Words in Tweet in G7:
[110] العربية
[85] في
[75] amjadt25
[69] اليوم
[65] ابن
[65] جمهورية
[65] #مصر
[65] فارس
[65] حسونة
[65] يحرز

Top Words in Tweet in G8:
[123] العربية
[92] السعودية
[77] المملكة
[53] و
[47] haifaotaa
[47] عزيزي
[47] الفلسطيني
[47] قائد
[47] العالم
[47] الإسلامي

Top Words in Tweet in G9:
[43] _
[41] سألوا
[41] مجنون
[41] بصنعاء
[41] كيف
[41] حكم
[41] الحوثي
[41] قال
[41] مثل
[41] صلاة

Top Words in Tweet in G10:
[179] العربية
[154] تصميم
[154] سيرة
[154] ذاتية
[154] بطريقه
[154] احترافية
[154] ومميزة
[154] بالغتين
[154] والإنجليزية
[154] بنماذج

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[590] العربية,السعودية
[519] المملكة,العربية
[408] الدول,العربية
[404] قناة,العربية
[357] اللغة,العربية
[279] ترخيص,قناة
[279] قناة,#العربية
[254] تسحب,ترخيص
[207] العربية,في
[206] سيرة,ذاتية

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[61] العربية,السعودية
[54] المملكة,العربية
[41] الدول,العربية
[41] باللغة,العربية
[40] اللغة,العربية
[33] سيرة,ذاتية
[26] احترافيه,بأسعار
[26] بأسعار,مناسبه
[26] مناسبه,باللغة
[26] العربية,او

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[45] الرئيس,التونسي
[27] العاهل,المغربي
[26] الدستوري,الحر
[24] alarabiya,العاهل
[20] إذاعة,موزاييك
[20] موزاييك,التونسية
[20] العربية,alarabiya
[17] alarabiya,الرئيس
[16] رضا,رادية
[16] alarabiya,إذاعة

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[109] قناة,#العربية
[95] ترخيص,قناة
[87] تسحب,ترخيص
[86] #الجزائر,تسحب
[68] #العربية,بسبب
[51] بسبب,التزوير
[51] التزوير,وقلب
[51] وقلب,الحقائق
[51] الحقائق,خطوة
[51] خطوة,جزائرية

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[121] شكر,خاص
[121] خاص,للشيخ
[121] للشيخ,المحبوب
[121] المحبوب,مفلح
[121] مفلح,الخديدي
[121] الخديدي,والشكر
[121] والشكر,موصول
[121] موصول,ايضا
[121] ايضا,لابنه
[121] لابنه,الشاعر

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[45] أخلاقيات,المهنة
[36] قناة,#العربية
[31] قناة,العربية
[28] ترخيص,قناة
[26] عدم,احترام
[26] المهنة,وممارستها
[26] وممارستها,للتضليل
[25] تسحب,ترخيص
[21] العربية,من
[20] #الجزائر,تسحب

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[64] ترخيص,قناة
[63] قناة,#العربية
[53] تسحب,ترخيص
[50] وتتهمها,بالتضليل
[41] #العربية,وتتهمها
[38] الجزائر,تسحب
[37] turkishalhoub,الجزائر
[27] قناة,العربية
[18] الجزائر,تطرد
[18] تطرد,قناة

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[65] اليوم,ابن
[65] ابن,جمهورية
[65] جمهورية,#مصر
[65] #مصر,العربية
[65] العربية,فارس
[65] فارس,حسونة
[65] حسونة,يحرز
[65] يحرز,المدالية
[65] المدالية,الذهبية
[65] الذهبية,لدولة

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[75] المملكة,العربية
[70] العربية,السعودية
[47] عزيزي,الفلسطيني
[47] الفلسطيني,المملكة
[47] السعودية,قائد
[47] قائد,العالم
[47] العالم,الإسلامي
[47] الإسلامي,بقضيتك
[47] بقضيتك,وبدونها
[47] وبدونها,فوقف

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[41] _,سألوا
[41] سألوا,مجنون
[41] مجنون,بصنعاء
[41] بصنعاء,كيف
[41] كيف,حكم
[41] حكم,الحوثي
[41] الحوثي,قال
[41] قال,مثل
[41] مثل,صلاة
[40] صلاة,الجمعة

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[154] تصميم,سيرة
[154] سيرة,ذاتية
[154] ذاتية,بطريقه
[154] بطريقه,احترافية
[154] احترافية,ومميزة
[154] ومميزة,بالغتين
[154] بالغتين,العربية
[154] العربية,والإنجليزية
[154] والإنجليزية,بنماذج
[154] بنماذج,مختلفة

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@alhadath
@ajlnews
@alwatansa
@almadinanews
@alarabiya
@edycohen
@sabqorg
@saudinews50
@assadalshareey3
@mohareeb2019

Top Replied-To in G1:
@q8_failaka

Top Replied-To in G2:
@alarabiya
@amel_zarouk
@05571wafaadz
@elbanna
@turkeyaffairs
@ddoha16
@abbasmohamed67

Top Replied-To in G3:
@assadalshareey3
@ajabreaking
@mhamedkrichen
@malhachimi
@sameer_alnamri
@fwazalshlahy
@khaledalkaline9
@ionon88
@dr_alwaleedi
@eyupsagcan

Top Replied-To in G5:
@jamalrayyan
@gamalsultan1
@najwaaali
@yamen_202
@bighus
@omotaz555

Top Replied-To in G6:
@turkishalhoub
@anwargargash
@sarah_alghamidi
@k3o0jn0xfzvkxnj
@ahmad_alali59
@ryousif211
@itngzrjv1ggjjzu
@hamed_alali

Top Replied-To in G7:
@ebtesamabudunya
@ajmubasher
@ania27el
@amjadt25
@mobinsaud
@qaherhoom
@awadmuneeb
@wh9e0
@hs8_j3

Top Replied-To in G8:
@moola1988
@l8mnphxsxaifqcu
@gharidsh
@haifaotaa
@sa2626sa

Top Replied-To in G9:
@mbs_sad
@ahmadrabe2017
@mohamadahwaze
@alqabasint
@lina_alariqy
@swniayemen55555
@hana_abdullatif
@adenlang
@48xnytg7wlrufyo
@nabhane_21

Top Replied-To in G10:
@alhadath
@ajlnews
@alwatansa
@almadinanews
@sabqorg
@alhadath_brk
@hiamag
@mansour_y
@albayannews
@goalsa

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@alarabiya
@m_binhumaid
@amjadt25
@assadalshareey3
@1_uu_0
@haifaotaa
@d_iplo
@turkishalhoub
@saudidrpy
@aabdulsaeid

Top Mentioned in G1:
@al3odahkh
@yahyaa12a
@77reemalharthi
@loai_2200
@ashrafonlin
@azizalqattan5
@a3wafi
@khaledbahrain
@ismail711ah
@bny_tamim506

Top Mentioned in G2:
@alarabiya
@rangerf15
@saharamarocaga
@jassser15
@hayssamtaleb4
@es_nahari
@sihambez
@amel_zarouk
@alarabiya_shows
@gi_saudi

Top Mentioned in G3:
@assadalshareey3
@m_durmaz_ar
@rd_turk
@aa_arabic
@malhachimi
@tunisia098
@moonaura95
@abd_3y
@fahadlghofaili
@a_alsarii90

Top Mentioned in G4:
@m_binhumaid
@ghofran_makki
@ale
@winwinallsports

Top Mentioned in G5:
@jamalrayyan
@gamalsultan1
@najwaaali
@njat_1401
@muhamed_erdogan
@mechanical_2014
@gamal1772345677
@hunaaden1
@m_durmaz_ar
@emadhas28934921

Top Mentioned in G6:
@turkishalhoub
@loveliberty_2
@hamed_alali
@moh222alamrni
@sarah_alghamidi
@abdulla_alamadi
@hureyaksa
@rsd_tunisian
@sirfawzy1
@rachidgholam

Top Mentioned in G7:
@amjadt25
@yaseralyafai
@ajmubasher
@ania27el
@11alahoob11
@alarabiya
@ebtesamabudunya
@ajmhashtag
@abinbandr2
@abdullahalwara2

Top Mentioned in G8:
@haifaotaa
@bnouf13
@kta1888
@jamal_atamimi
@sa2626sa
@ukambksa
@someone_470
@alshoq24
@moreover88
@moola1988

Top Mentioned in G9:
@mbs_sad
@gheth3331
@abo_kalid774
@yemenshaawtar
@mohamadahwaze
@abbasaldhaleai
@aboahme43718474
@sabrey3333
@alarabiya
@m_abo_owais

Top Mentioned in G10:
@mansour_y
@alhadath
@eemy891
@hiamag
@sbs_qi
@saudihawk4
@saudi1932__
@miznwanrvpxvg21
@salemshhen1
@news_ejazah

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@stccare_ksa
@kwty2021
@rashidaldosari
@rtwit_1
@alahram
@abn_khzeim
@aljawazatksa
@cult2ur
@mr_khial
@dardoooor

Top Tweeters in G1:
@kwty2021
@akhbarelyom
@rabieaaa250000
@kuwait_tweets
@althunyan_fahad
@77reemalharthi
@emaratalyoum
@alwakaai_news
@aali6661
@do11__

Top Tweeters in G2:
@dardoooor
@saif21saleh
@yanasssa
@alarabiya
@saleh_alsubiae_
@abdullahmmugrin
@lonley1434
@aasambo01
@tewajer
@amernancy3

Top Tweeters in G3:
@aa_arabic
@abdallaqatar
@ennaharonline
@ama4425
@qatartarget
@badkizeina
@nasserralkuwari
@fares40
@cia_qat
@ajabreaking

Top Tweeters in G4:
@weka9000
@tofeyy99
@__xbooyx__
@ttjjtts
@elina__7_
@batot_19
@2_i74
@9tgyz6j0zotmeut
@memy090
@jvn05

Top Tweeters in G5:
@1the_king_1
@mohamed36192319
@desertup
@fazozy___67
@koueled
@l_am_a4
@gunludil1
@fm1010101
@daaas987
@dyu7vug97v2qcqh

Top Tweeters in G6:
@2_aw9
@loo2a82
@salahalkhamees
@maryem_ahmad
@haaaaa999
@hassan2o18
@belkasmimohamm2
@monta_albany
@abepiere
@somar55399

Top Tweeters in G7:
@buyazed288
@wh9e0
@abinbandr2
@ajmubasher
@khaledaloyouni
@ykaissg
@aldhirabi
@srhanh
@tariq_alkubaisi
@murad_alyafee

Top Tweeters in G8:
@rm7ksa
@11msafr
@ah1152
@bleor12
@redhalabban
@alsum1400
@alialhjeri191
@q_saud
@majednajd
@akrkrsh

Top Tweeters in G9:
@adenlang
@samialothman_
@k_b_th
@yemenshaawtar
@alkhames
@mo_7sanrhl
@nabhane_21
@abbasaldhaleai
@abo_kalid774
@mohamadahwaze

Top Tweeters in G10:
@albayannews
@watannews
@mansour_y
@snbalahli
@alhadath
@yasseralnyef881
@almadinanews
@ajlnews
@aa7073
@sabqorg