الحرة, Twitter, 8/1/2021 9:35:18 PM, 259334


FAQ | Problem?

الحرة_2021-08-01_03-08-09.xlsx
الحرة_2021-08-01_03-08-09.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
August 01, 2021
Short Description:
الحرة via NodeXL https://bit.ly/3C7Zgju
@mnbrmadrid5
@saadiahmufarreh
@egy_nader
@mohammedmahsoob
@nasseribnhamad
@murad__14
@hanibinbrek
@koorashow_ksa
@saudiskysport
@almas_adel

Top hashtags:
#أولمبياد_طوكيو
#تونس
#عبير_موسي
#تونس_تنتفض_ضد_الاخوان
#صلالة

Description:
Description
The graph represents a network of 4,679 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الحرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 01 August 2021 at 10:16 UTC.

The requested start date was Sunday, 01 August 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 13-day, 23-hour, 44-minute period from Sunday, 18 July 2021 at 00:16 UTC to Sunday, 01 August 2021 at 00:00 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 4679
Unique Edges : 1990
Edges With Duplicates : 5338
Total Edges : 7328
Number of Edge Types : 5
Tweet : 1145
Retweet : 2502
MentionsInRetweet : 2649
Replies to : 690
Mentions : 342
Self-Loops : 1197
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00452360757704269
Reciprocated Edge Ratio : 0.00900647340275823
Connected Components : 1373
Single-Vertex Connected Components : 547
Maximum Vertices in a Connected Component : 734
Maximum Edges in a Connected Component : 1506
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 19
Average Geodesic Distance : 4.470054
Graph Density : 0.000162323704258912
Modularity : 0.540042
NodeXL Version : 1.0.1.445
Data Import : The graph represents a network of 4,679 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الحرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 01 August 2021 at 10:16 UTC.

The requested start date was Sunday, 01 August 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 13-day, 23-hour, 44-minute period from Sunday, 18 July 2021 at 00:16 UTC to Sunday, 01 August 2021 at 00:00 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : الحرة
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[74] https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2019/04/02/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
[4] https://exe.io/Snk8we0a
[3] https://exe.io/PObkpYu9
[3] https://akhbarelyom.com/news/NewDetails/3442973/1
[3] https://www.alhurra.com/lebanon/2021/07/21/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
[3] https://www.albayan.ae/economy/uae/2021-07-27-1.4215131
[3] http://www.change.org/p/jack-dorsey-mark-zuckerberg-unicode-emoji-free-syrian-flag?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=be072fd0-ed0a-11eb-9854-054603ffea76
[2] https://www.mwso3h.net/194565?utm_source=twitter&utm_medium=website&utm_campaign=Tweet
[2] https://www.mwso3h.net/194563?utm_source=twitter&utm_medium=website&utm_campaign=Tweet
[2] http://ease1.net/3YJG

Top URLs in Tweet in G1:
[2] https://harajalkamel.com/adv/19992
[2] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfia2jtSMUoHnGcFmRCsHrR486hAEmghAWxsQF_sR2uRY-L0Q/viewform?usp=send_form
[2] https://www.mwso3h.net/194565?utm_source=twitter&utm_medium=website&utm_campaign=Tweet
[2] https://www.mwso3h.net/194563?utm_source=twitter&utm_medium=website&utm_campaign=Tweet
[1] https://twitter.com/i/web/status/1417448696824930354
[1] https://twitter.com/i/web/status/1417467188974346240
[1] https://twitter.com/i/web/status/1417496525006114818
[1] https://twitter.com/i/web/status/1417518255938355211
[1] https://twitter.com/i/web/status/1417516666867654659
[1] https://twitter.com/i/web/status/1417556715441119241

Top URLs in Tweet in G2:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419115535011356675
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419455446130339844

Top URLs in Tweet in G3:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421575302933880834
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419506504378503176
[1] https://twitter.com/i/web/status/1420944854897602560
[1] https://twitter.com/i/web/status/1417668193318051844
[1] https://twitter.com/i/web/status/1420608013451333632
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419120256317104133
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419580334212108290
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419931625438257153
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419012419486199813

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419690581140381714
[1] https://twitter.com/i/web/status/1420555094882406401
[1] https://twitter.com/i/web/status/1420797828587311104
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419930591974371328
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419715630996070403
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419786193508749314
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419409035124748289

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421288105580060675
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419504124610154499
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421046828003438593
[1] https://twitter.com/i/web/status/1420810863339098113
[1] https://twitter.com/i/web/status/1420762798519242757
[1] https://twitter.com/i/web/status/1420107167286415370
[1] https://twitter.com/i/web/status/1420954303062233092
[1] https://twitter.com/i/web/status/1420918266109775872
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419392112819384322
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419714593623056395

Top URLs in Tweet in G6:
[74] https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2019/04/02/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
[1] https://twitter.com/i/web/status/1414817996787302403

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419738328484782091
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419491103091347456
[1] https://twitter.com/i/web/status/1420203039059763205
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419330898378506245
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419329932136697860

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421579335618674691
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421590508363726850
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421580870616551432
[1] https://twitter.com/i/web/status/1420051156462706696
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419385470459555843
[1] https://twitter.com/i/web/status/1420439332486266884
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419466220471001090

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1420085620622434306

Top URLs in Tweet in G10:
[2] https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%C2%A7%D8%B8
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421415627017932803
[1] https://twitter.com/i/web/status/1419676668898287629
[1] https://twitter.com/i/web/status/1417853960413659144
[1] https://twitter.com/i/web/status/1417783943106109441
[1] https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
[1] https://twitter.com/i/web/status/1417836070373412872
[1] https://twitter.com/i/web/status/1417845325637771266
[1] https://twitter.com/i/web/status/1417845645759614977
[1] https://twitter.com/i/web/status/1417850495964692483

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1050] twitter.com
[86] alhurra.com
[7] exe.io
[5] mwso3h.net
[4] albayan.ae
[3] youtube.com
[3] akhbarelyom.com
[3] google.com
[3] mnalmsdr.com
[3] change.org

Top Domains in Tweet in G1:
[360] twitter.com
[5] mwso3h.net
[4] alhurra.com
[3] mnalmsdr.com
[2] ajelsa.com
[2] hicloud.com
[2] harajalkamel.com
[2] google.com
[2] dlvr.it
[1] jo100.org

Top Domains in Tweet in G2:
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G3:
[9] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[7] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[13] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[74] alhurra.com
[1] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[5] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[7] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[1] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[14] twitter.com
[3] wikipedia.org

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[490] أولمبياد_طوكيو
[394] تونس
[208] عبير_موسي
[207] تونس_تنتفض_ضد_الاخوان
[86] صلالة
[68] الشعب_في_ايده_الحل
[44] البوعزيزي
[44] قيس_سعيد_إرحل
[44] قيس_سعيد_خائن
[42] اقتصاد_مستدامTop Hashtags in Tweet in G1:
[22] تونس
[16] ارحل
[11] العدالة_لنزار
[9] قيس_سعيد
[5] الاحواز_تنتفض
[5] الهلال
[4] أولمبياد_طوكيو
[4] الرياض
[3] الانسحاب_بشروط_المقاومة
[3] أحمد_الحفناوي

Top Hashtags in Tweet in G2:
[428] أولمبياد_طوكيو

Top Hashtags in Tweet in G3:
[192] تونس_تنتفض_ضد_الاخوان
[192] تونس
[192] عبير_موسي
[4] حضرموت_ترفض_نواب_اليمن
[3] الجنوب
[1] اذربيجان_تنتفض
[1] الاحواز_تنتفض

Top Hashtags in Tweet in G4:
[1] أولمبياد_طوكيو

Top Hashtags in Tweet in G5:
[58] تونس
[44] البوعزيزي
[44] قيس_سعيد_إرحل
[44] قيس_سعيد_خائن
[11] قيس_سعيد
[9] الكويت
[8] ياسين_العياري
[3] الحرية_لدرعا
[3] freedom4daraa
[2] tunisia

Top Hashtags in Tweet in G7:
[81] صلالة
[40] اقتصاد_مستدام
[2] صحار
[2] عمان_نهضه_متجددة

Top Hashtags in Tweet in G8:
[18] الهلال
[15] الاتحاد

Top Hashtags in Tweet in G9:
[65] الشعب_في_ايده_الحل

Top Hashtags in Tweet in G10:
[8] النقابة_العامة_للسيارات

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[4029] الحرة
[1911] في
[1591] من
[813] على
[573] متر
[565] التونسي
[538] السباحة
[506] احمد
[500] الحفناوي
[495] سباق

Top Words in Tweet in G1:
[468] الحرة
[262] في
[207] من
[111] و
[102] على
[49] أن
[49] مع
[43] ما
[43] عن
[40] ان

Top Words in Tweet in G2:
[447] في
[441] الحرة
[437] التونسي
[437] احمد
[434] mnbrmadrid5
[429] السباحة
[428] #أولمبياد_طوكيو
[428] الحفناوي
[413] سباق
[413] الـ400

Top Words in Tweet in G3:
[384] حرة
[232] الحرة
[193] hanibinbrek
[192] #تونس_تنتفض_ضد_الاخوان
[192] #تونس
[192] قالتها
[192] المرأة
[192] الفولاذية
[192] الأبية
[192] #عبير_موسي

Top Words in Tweet in G4:
[192] من
[118] الحرة
[98] أي
[91] الدول
[90] تحظر
[90] دساتير
[90] اقتراب
[90] قوة
[90] مسلحة
[90] البرلمان

Top Words in Tweet in G5:
[90] الحرة
[58] #تونس
[55] لا
[44] يا
[44] أهل
[44] تقتلوا
[44] #البوعزيزي
[44] مرتين
[44] #قيس_سعيد_إرحل
[44] #قيس_سعيد_خائن

Top Words in Tweet in G6:
[76] الحرة
[74] oaaldeeb
[74] التوحد
[74] حقائق
[74] وأرقام
[6] في
[2] احرصوا
[2] كلام
[2] ثمين
[2] لدكتور

Top Words in Tweet in G7:
[123] الحرة
[123] من
[121] المنطقة
[121] مزايا
[81] #صلالة
[75] المرحلة
[75] ٢
[75] للخدمات
[75] اللوجستية
[70] في

Top Words in Tweet in G8:
[69] الحرة
[47] من
[45] الفترة
[33] عقده
[30] ا
[25] نادي
[23] عكاظ
[23] هتان
[23] باهبري
[21] لأي

Top Words in Tweet in G9:
[84] مين
[67] الحرة
[65] في
[65] #الشعب_في_ايده_الحل
[42] paeaaalaml
[42] عارف
[42] دي
[42] ويقدر
[42] يقف
[42] وجه

Top Words in Tweet in G10:
[47] من
[47] الحرة
[27] الشعوب
[27] لا
[27] ترضى
[27] ان
[27] يخدعها
[27] حثالة
[27] مهرجين
[27] السيرك

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[535] السباحة,الحرة
[504] في,السباحة
[502] التونسي,احمد
[493] احمد,الحفناوي
[480] الـ400,متر
[471] متر,في
[468] سباق,نهائي
[468] نهائي,الـ400
[460] وفوز,التونسي
[460] بالميدالية,الذهبية

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[27] الحرة,في
[22] الفترة,الحرة
[19] المنطقة,الحرة
[18] الشعوب,الحرة
[16] حارب,عباس
[16] عباس,البندقية
[16] الحرة,فلتعلن
[16] فلتعلن,الثورة
[16] الثورة,#ارحل
[15] الحرة,بصلالة

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[437] التونسي,احمد
[429] في,السباحة
[429] السباحة,الحرة
[428] احمد,الحفناوي
[413] الـ400,متر
[404] سباق,نهائي
[404] نهائي,الـ400
[404] متر,في
[404] الحرة,#أولمبياد_طوكيو
[404] #أولمبياد_طوكيو,وفوز

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[192] #تونس_تنتفض_ضد_الاخوان,#تونس
[192] #تونس,قالتها
[192] قالتها,المرأة
[192] المرأة,الفولاذية
[192] الفولاذية,الحرة
[192] الحرة,الأبية
[192] الأبية,#عبير_موسي
[192] #عبير_موسي,تونس
[192] تونس,حرة
[192] حرة,حرة

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[91] الدول,الحرة
[90] تحظر,دساتير
[90] دساتير,الدول
[90] الحرة,اقتراب
[90] اقتراب,أي
[90] أي,قوة
[90] قوة,مسلحة
[90] مسلحة,من
[90] من,البرلمان
[90] البرلمان,إلا

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[44] يا,أهل
[44] أهل,#تونس
[44] #تونس,الحرة
[44] الحرة,لا
[44] لا,تقتلوا
[44] تقتلوا,#البوعزيزي
[44] #البوعزيزي,مرتين
[44] مرتين,#قيس_سعيد_إرحل
[44] #قيس_سعيد_إرحل,#قيس_سعيد_خائن
[43] wesamalamery,يا

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[74] التوحد,حقائق
[74] حقائق,وأرقام
[74] وأرقام,الحرة
[73] oaaldeeb,التوحد
[2] احرصوا,كلام
[2] كلام,ثمين
[2] ثمين,لدكتور
[2] لدكتور,في
[2] في,احد
[2] احد,المهن

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[121] المنطقة,الحرة
[75] المرحلة,٢
[75] ٢,من
[75] مزايا,للخدمات
[75] للخدمات,اللوجستية
[66] تبلغ,25
[66] 25,ألف
[66] ألف,متر
[65] متر,مربع
[55] تكمل,المرحلة

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[45] الفترة,الحرة
[23] هتان,باهبري
[21] لأي,نادي
[18] الحرة,من
[18] نادي,دون
[15] عكاظ,دخل
[15] دخل,هتان
[15] دون,موافقة
[15] سيدخل,سعود
[15] سعود,عبدالحميد

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[42] مين,عارف
[42] عارف,مين
[42] مين,الحرة
[42] الحرة,دي
[42] دي,ويقدر
[42] ويقدر,يقف
[42] يقف,في
[42] في,وجه
[42] وجه,الطغاة
[42] الطغاة,مثلها

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[27] الشعوب,الحرة
[27] الحرة,لا
[27] لا,ترضى
[27] ترضى,ان
[27] ان,يخدعها
[27] يخدعها,حثالة
[27] حثالة,من
[27] من,مهرجين
[27] مهرجين,السيرك
[27] السيرك,الطبي

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@alhurranews
@amel_zarouk
@kasimf
@dhahi_khalfan
@rtunmr
@skynewsarabia
@anahona1231
@makadhimi
@miralzalabani
@bsl_09

Top Replied-To in G3:
@spirit__n
@feras30330
@hanibinbrek

Top Replied-To in G4:
@tounsiahourra
@mohammedmahsoob
@m68w8mjgmxxomls
@aldowbaili

Top Replied-To in G5:
@amel_zarouk
@omartarsha
@khalid9759
@docshayji

Top Replied-To in G8:
@football_l5
@a7med_al7arthi8
@_i8bll

Top Replied-To in G9:
@p6icya0d94ogmto
@paeaaalaml

Top Replied-To in G10:
@saudinews50
@mmh5225
@ameen407
@makkahnp
@rwaqann_1
@hur0z
@alwatansa
@greatksa2030
@anba_alsaudia
@art2_x

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@mnbrmadrid5
@hanibinbrek
@mohammedmahsoob
@oaaldeeb
@thenoussa
@naiif_alfarsi
@2021olympics11
@wesamalamery
@paeaaalaml
@dares67

Top Mentioned in G1:
@__sq7
@123h1235
@lm_qxf
@fl11200
@salh123k
@albadah64
@go_away_baby
@mazlumsikri20g1
@ammar0502_2020
@njbszdzhsb4syz1

Top Mentioned in G2:
@mnbrmadrid5
@nba4arab

Top Mentioned in G3:
@hanibinbrek
@adnanalaegm
@khalid_shuba
@south21_5_90
@naissy_q

Top Mentioned in G4:
@mohammedmahsoob
@saadiahmufarreh
@rassdnewsn
@ghadaoueiss
@tounsiahourra
@abbasaldhaleai
@dima_khatib
@mnbrmadrid5
@aldowbaili

Top Mentioned in G5:
@wesamalamery
@docshayji
@yassayari
@daouadjiibrahim
@rd_tunisia
@meriam_al3teebe
@jamouskasem
@panda_gty
@nabilmesr2020
@phmumen_alwaday

Top Mentioned in G6:
@oaaldeeb

Top Mentioned in G7:
@naiif_alfarsi
@dares67
@taboukali
@ahmedsaidab
@tab
@fakheromani

Top Mentioned in G8:
@ittimania
@football_l5
@saudiskysport
@fr_hfc19
@fa1980a
@fiilw18
@ole_fb
@koorashow_ksa
@mnbrmadrid5
@is_rhm

Top Mentioned in G9:
@paeaaalaml
@jvadjmkkp7w6nhf
@rnomafemno

Top Mentioned in G10:
@majidmohammedm1
@saudinews50
@tecumseh81
@qznaarsn1kgougp
@7naif4
@alshar43
@spagov
@il00c
@hzn3090
@art2_x

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@kwty2021
@3_i_n
@falconhamada_90
@radar_assistant
@alfarsi2121
@alahram
@aljawareh11
@mr_khial
@lionel__fcb
@shma_211

Top Tweeters in G1:
@kwty2021
@radar_assistant
@rvp
@bmw3333333
@alsiasi
@alarab_qatar
@rabieaaa250000
@aljadeednews
@hanymahm
@__sq7

Top Tweeters in G2:
@aljawareh11
@majdi_rm7
@sloom_basahi
@1frenkie21
@daliazahret73
@kembangkertas97
@mauriliovitto
@manarsarhan
@_ail_20
@aboseif90

Top Tweeters in G3:
@hadrami_south
@south21_5_90
@llovovovoll
@hafedarwy
@sniper2019_
@gabrangabran4
@kaka9111
@amini20192
@ahedsaeed
@saad_aldalam

Top Tweeters in G4:
@rassdnewsn
@nasseribnhamad
@snoby_tn
@musalim90
@ahalim12
@sagr_quraish
@nassemary
@daewoo500
@tounsiahourra
@abdouzster

Top Tweeters in G5:
@mskhafagi
@drofficial_nr21
@lio_l_oil
@hosammegahed88
@mahbam1
@abcofawareness
@wa8faa
@gamal277
@alalibonawaf
@sandilara7

Top Tweeters in G6:
@ghazl987
@988bes
@ksa_hano1404
@jody06299
@plhli
@ummajed83167761
@l_am_a4
@morhft4
@fofo21291
@afnan23232

Top Tweeters in G7:
@alfarsi2121
@shma_211
@prince155511
@ro_h6
@m________1947
@e7tewa20
@ad93als
@abdullahalmuqad
@roserms2222
@qxq_10

Top Tweeters in G8:
@balateefm
@abu3zzo
@thamer9_90
@alfesal900
@weeely4
@kimo78799
@allolololo
@farsalzalam94
@muid12345678
@murad__14

Top Tweeters in G9:
@rnomafemno
@be_ga_ad_78
@t_witter_mask
@rabaee4444
@ossamasoliman2
@nm4r7guvfoqqvr8
@npdelklm
@_entsar2016
@boanasahmed12
@rooshy_1

Top Tweeters in G10:
@greatksa2030
@14__sal
@saudinews50
@spagov
@alwatansa
@makkahnp
@bahrain_ashabi
@sa7b_mzaj
@thepathfinder2
@anba_alsaudia