العربية, Twitter, 8/8/2021 1:36:40 PM, 259769


FAQ | Problem?

العربية_2021-08-08_00-33-13.xlsx
العربية_2021-08-08_00-33-13.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
August 08, 2021
Short Description:
العربية via NodeXL https://bit.ly/3jzz9cV
@alarabiya
@jbniaeucj1cn0dy
@monther72
@kamalam44519110
@5gmz_
@jamalrayyan
@hamza_tekin2023
@saudinews50
@aabdulsaeid
@saudidrpy

Top hashtags:
#العربية
#الجزائر
#تونس
#السعودية
#مصر
#الإخوان
#السيسي
#الامارات
#الخليج

Description:
Description
The graph represents a network of 5,837 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 08 August 2021 at 07:39 UTC.

The requested start date was Sunday, 08 August 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 13-hour, 49-minute period from Saturday, 31 July 2021 at 21:44 UTC to Sunday, 01 August 2021 at 11:34 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5837
Unique Edges : 3117
Edges With Duplicates : 6178
Total Edges : 9295
Number of Edge Types : 5
Retweet : 2605
MentionsInRetweet : 2899
Replies to : 1369
Tweet : 1723
Mentions : 699
Self-Loops : 1794
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00813365574851616
Reciprocated Edge Ratio : 0.0161360662887048
Connected Components : 1729
Single-Vertex Connected Components : 665
Maximum Vertices in a Connected Component : 1552
Maximum Edges in a Connected Component : 3489
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 25
Average Geodesic Distance : 8.728823
Graph Density : 0.000134626040797855
Modularity : 0.54948
NodeXL Version : 1.0.1.445
Data Import : The graph represents a network of 5,837 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 08 August 2021 at 07:39 UTC.

The requested start date was Sunday, 08 August 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 13-hour, 49-minute period from Saturday, 31 July 2021 at 21:44 UTC to Sunday, 01 August 2021 at 11:34 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : العربية
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[45] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2021/08/01/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
[9] https://www.alarabiya.net/iran/2021/08/01/%D9%87%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
[9] https://www.youtube.com/watch?v=nvAZ3O20yDA&feature=youtu.be
[8] https://upfiles.io/ZuSngSLw
[6] https://www.alarabiya.net/coronavirus/2021/08/01/%D8%A3%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
[5] https://www.alarabiya.net/iran/2021/08/01/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7
[5] https://www.instagram.com/accounts/login/
[5] https://althari.net/devpath.pdf
[4] https://www.elbilad.net/s@deoijqar95518
[4] http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=58652

Top URLs in Tweet in G1:
[5] https://www.instagram.com/accounts/login/
[2] https://t.me/joinchat/UHK6_5Aq1upnVbCl
[1] https://raseef22.net/article/1083771-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9?utm_content=buffer4ee21&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=Raseef22-Twitter
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421590336548257793
[1] https://api.whatsapp.com/resolve/?deeplink=%2Fmessage%2FZFSOR7AS5F56G1
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421593305171832838
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421593331742744578
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421593293343842305
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421593537313923077
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421593544490356736

Top URLs in Tweet in G2:
[37] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2021/08/01/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
[8] https://www.alarabiya.net/iran/2021/08/01/%D9%87%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
[5] https://www.alarabiya.net/coronavirus/2021/08/01/%D8%A3%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
[4] https://www.alarabiya.net/iran/2021/08/01/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7
[2] https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/07/31/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-74-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
[2] https://www.alarabiya.net/iran/2021/08/01/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9-
[2] https://www.alarabiya.net/north-africa/2021/08/01/%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF
[2] https://www.alarabiya.net/north-africa/2021/08/01/%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%9F
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421785522096197638
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421523458941493248

Top URLs in Tweet in G3:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421608013278887940
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421789782850613248
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421785940784205826
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421781545082408960
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421785939299299329
[1] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2021/08/01/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421480444827144198
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421520207034597376
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421437411880493059
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421434420087640071

Top URLs in Tweet in G4:
[9] https://www.youtube.com/watch?v=nvAZ3O20yDA&feature=youtu.be
[2] https://www.visitsaudi.com/
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421796330981240833
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421590551053357061
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421590572175872004
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421590590521856001
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421590612688707588
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421590630749310986
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421590653755068419
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421590671551512578

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421367398733602816
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421425508093505540
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421593814410702850
[1] https://twitter.com/i/web/status/1420208858362957825
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421517532566016004
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421450982744018944
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421789252749340673
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421425887883538432
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421784115058253827
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421561851574378499

Top URLs in Tweet in G6:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421747656293068800
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421740266722107393
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421436194244730880
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421784523486924800
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421707756751441923
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421226700789231619
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421784217005051905
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421779954732261380
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421756486586413059
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421748020274733057

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421453968258084867
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421741717582192640
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421480291084931078
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421431394702614533
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421747611778826241
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421751423511977984
[1] https://twitter.com/i/web/status/1420787121221165065
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421729436588777475
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421728585623261187
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421716557911269377

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421790694939643904
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421436285193965570
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421479810635870213
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421790003236122634
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421789238035730435
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421510969684004866
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421783818030174212
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421780584414732288
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421723167681359873
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421553584391524353

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2021/08/01/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421789721932480530
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421453821142704130
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421437183613882371
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421536464115011589
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421662551276855298
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421662629060235264
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421635821283778565
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421614446154326016
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421614161935704067

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[2042] twitter.com
[94] alarabiya.net
[20] youtube.com
[16] google.com
[8] upfiles.io
[6] blogspot.com
[5] hawarnews.com
[5] t.me
[5] instagram.com
[5] althari.net

Top Domains in Tweet in G1:
[504] twitter.com
[6] alarabiya.net
[5] instagram.com
[5] hawarnews.com
[3] youtube.com
[3] t.me
[3] ow.ly
[3] al3dsa.com
[2] mnalmsdr.com
[2] google.com

Top Domains in Tweet in G2:
[67] alarabiya.net
[54] twitter.com

Top Domains in Tweet in G3:
[12] twitter.com
[1] alarabiya.net

Top Domains in Tweet in G4:
[251] twitter.com
[9] youtube.com
[2] visitsaudi.com

Top Domains in Tweet in G5:
[21] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[32] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[13] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[18] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[9] twitter.com
[1] alarabiya.net

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[476] العربية
[128] الجزائر
[107] تونس
[88] السعودية
[82] مصر
[80] الإخوان
[58] السيسي
[48] الامارات
[47] الخليج
[46] قيس_سعيدTop Hashtags in Tweet in G1:
[21] العربية
[10] عطنا_كلام_عن_الحب
[7] السعودية
[7] عاجل
[7] معرض_ريشة_فنان
[6] قهوتك_المفضله_مره_ولا_حلوه
[6] الععععععالمية_للتنسيقات
[5] عمرو_خالد
[5] إيران
[5] الأسد

Top Hashtags in Tweet in G2:
[210] العربية
[59] الإخوان
[50] تونس
[37] السيسي
[25] قيس_سعيد
[23] طهران
[23] إيران
[13] كورونا
[8] الأهواز
[7] الجزائر

Top Hashtags in Tweet in G3:
[8] جامعة_الدول_العربية
[8] الأحواز_العربية
[4] العربية
[2] الإخوان
[2] تونس
[1] السيسي
[1] مصر
[1] طهران
[1] قيس_سعيد

Top Hashtags in Tweet in G4:
[8] ذكرى_وفاة_الملك_فهد
[2] الإخبارية
[2] التأشيرة_السياحية
[2] أهلاً_بالعالم
[1] الإمارات
[1] مليشيا_الحوثي
[1] ذكري_وفاه_الملك_فهد
[1] اللهم_امين
[1] شارك_في_المؤتمر_الصحفي
[1] welcometoarabia

Top Hashtags in Tweet in G5:
[42] الخليج
[42] الامارات
[41] مصر
[18] العربية
[13] السعودية
[11] الجزائر
[7] إيران
[7] اثيوبيا
[6] تونس
[6] تركيا

Top Hashtags in Tweet in G6:
[8] العربية
[7] المعتقلين
[5] تونس
[5] الديمقراطية
[3] الجزائر
[3] الصهاينة_العرب
[1] قيس_سعيّد
[1] شاهد
[1] الجنرال_الحاكم
[1] الانقلاب_العسكري

Top Hashtags in Tweet in G7:
[16] العربية
[15] الجزائر
[13] مسلسل_دموع_في_عيون_بلحه
[11] السيسي
[11] الانتاج_الحربى
[5] غزة
[5] عاجل
[5] تونس
[4] تونس_تنتفض_ضد_الانقلاب
[1] الخليج

Top Hashtags in Tweet in G9:
[48] العربية
[32] الجزائر
[6] تونس
[6] عاجل
[4] السعودية
[4] السعودي
[3] الديمقراطية
[2] قيس_سعيد
[1] الخليج
[1] الامارات

Top Hashtags in Tweet in G10:
[2] العربية
[2] تونس
[1] السيسي
[1] الإخوان

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[4782] العربية
[2446] في
[2110] من
[966] السعودية
[958] و
[792] على
[792] المملكة
[575] لا
[477] #العربية
[458] اللغة

Top Words in Tweet in G1:
[626] العربية
[354] في
[270] من
[140] على
[107] السعودية
[98] المملكة
[97] و
[67] اللغة
[57] الدول
[57] عن

Top Words in Tweet in G2:
[210] #العربية
[197] من
[159] alarabiya
[111] على
[107] في
[91] العربية
[59] #الإخوان
[54] بعد
[50] #تونس
[43] الرئيس

Top Words in Tweet in G3:
[282] في
[210] العربية
[168] المملكة
[165] السعودية
[131] و
[128] هذا
[128] ليس
[128] دولة
[128] الذي
[128] ال

Top Words in Tweet in G4:
[283] العربية
[222] تصميم
[222] سيرة
[222] ذاتية
[222] بطريقه
[222] احترافية
[222] ومميزة
[222] بالغتين
[222] والإنجليزية
[222] بنماذج

Top Words in Tweet in G5:
[113] العربية
[86] تحرير
[75] من
[54] عن
[50] jamalrayyan
[49] لا
[48] قناة
[45] لها
[44] الامارات
[43] عام

Top Words in Tweet in G6:
[96] في
[95] العربية
[69] من
[48] مكتبة
[37] تركيا
[33] kasimf
[29] الشعوب
[24] mshinqiti
[24] تشرفت
[24] أمس

Top Words in Tweet in G7:
[100] العربية
[80] من
[30] الشعوب
[28] يتفق
[28] معي
[27] قناة
[22] تسحب
[21] لا
[19] هذا
[19] najwaaali

Top Words in Tweet in G8:
[206] في
[103] اللغة
[103] العربية
[103] معنى
[103] الن
[103] ح
[103] يط
[103] البكاء
[103] الذي
[103] لا

Top Words in Tweet in G9:
[81] قناة
[57] العربية
[55] تسحب
[53] ترخيص
[48] #العربية
[33] الجزائر
[32] جزائرية
[32] #الجزائر
[31] بسبب
[27] assadalshareey3

Top Words in Tweet in G10:
[89] العربية
[46] السعودية
[45] المملكة
[41] جازان
[40] في
[40] saudiplaces_
[32] من
[23] david_syriac
[21] كل
[20] الشخص

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[827] العربية,السعودية
[750] المملكة,العربية
[434] اللغة,العربية
[317] الدول,العربية
[283] سيرة,ذاتية
[233] قناة,العربية
[225] العربية,والإنجليزية
[222] تصميم,سيرة
[222] ذاتية,بطريقه
[222] بطريقه,احترافية

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[100] العربية,السعودية
[91] المملكة,العربية
[64] اللغة,العربية
[43] الدول,العربية
[27] في,المملكة
[22] العربية,المتحدة
[20] العربية,في
[20] باللغة,العربية
[18] قناة,العربية
[18] الإمارات,العربية

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[37] بعد,إقراره
[37] إقراره,من
[37] من,البرلمان
[37] البرلمان,#السيسي
[37] #السيسي,يصادق
[37] يصادق,على
[37] على,قانون
[37] قانون,فصل
[37] فصل,#الإخوان
[37] #الإخوان,من

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[164] المملكة,العربية
[163] العربية,السعودية
[127] هذا,المشفى
[127] المشفى,ليس
[127] ليس,في
[127] في,دولة
[127] دولة,أوربية
[127] أوربية,إنها
[127] إنها,مشفى
[127] مشفى,يمني

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[222] تصميم,سيرة
[222] سيرة,ذاتية
[222] ذاتية,بطريقه
[222] بطريقه,احترافية
[222] احترافية,ومميزة
[222] ومميزة,بالغتين
[222] بالغتين,العربية
[222] العربية,والإنجليزية
[222] والإنجليزية,بنماذج
[218] بنماذج,مختلفة

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[44] العربية,من
[43] تحرير,فلسطين
[42] تحرير,الامارات
[42] الامارات,العربية
[42] من,الاحتلال
[42] الاحتلال,الاسرائيلي
[42] الاسرائيلي,لها
[42] لها,منذ
[42] منذ,عام
[42] عام,١٩٧١

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[29] الشعوب,العربية
[24] تشرفت,أمس
[24] أمس,بزيارة
[24] بزيارة,مكتبة
[24] مكتبة,وسم
[24] وسم,بحي
[24] بحي,الفاتح
[24] الفاتح,في
[24] في,اسطنبول
[24] اسطنبول,وهي

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[30] الشعوب,العربية
[28] من,يتفق
[28] يتفق,معي
[19] ابن,خلدون
[19] خلدون,قال
[19] قال,كلمتين
[19] كلمتين,توصف
[19] توصف,حال
[19] حال,الشعوب
[19] العربية,إن

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[103] في,اللغة
[103] اللغة,العربية
[103] العربية,معنى
[103] معنى,الن
[103] الن,ح
[103] ح,يط
[103] يط,البكاء
[103] البكاء,الذي
[103] الذي,لا
[103] لا,يظهر

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[52] تسحب,ترخيص
[52] ترخيص,قناة
[45] قناة,#العربية
[35] قناة,العربية
[32] #الجزائر,تسحب
[24] #العربية,بسبب
[24] بسبب,التزوير
[24] التزوير,وقلب
[24] وقلب,الحقائق
[24] الحقائق,خطوة

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[46] العربية,السعودية
[45] المملكة,العربية
[41] جازان,المملكة
[40] saudiplaces_,جازان
[20] الشخص,الذي
[20] الذي,تتغير
[20] تتغير,قوميته
[20] قوميته,يصاب
[20] يصاب,بتطرف
[20] بتطرف,قومي

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@ajlnews
@alarabiya
@noura_job
@saudinews50
@alhadath
@alriyadh
@sabqorg
@alwatansa
@okaz_online
@alekhbariyatv

Top Replied-To in G1:
@q8_failaka

Top Replied-To in G2:
@alarabiya
@edycohen
@45mogaber
@hamedmusher
@angie_abdoo88
@ly8sr
@mohalsulami
@be4after
@mohamed_mheiri
@gmil35757705

Top Replied-To in G3:
@drrashed1973
@haifaotaa
@samjundi
@halgawi
@bastaki1976
@fakeed97
@river_folk
@lubnaaljehani

Top Replied-To in G4:
@ajlnews
@alhadath
@alarabiya
@alriyadh
@sabqorg
@alwatansa
@okaz_online
@alekhbariyatv
@hashksa
@al_jazirah

Top Replied-To in G5:
@jamalrayyan
@turkihalhamad1
@gamalsultan1
@aydan26866183
@muslim_371981
@salerman2020
@bandar87917161
@basmhsd
@yamen_202

Top Replied-To in G6:
@kasimf
@amel_zarouk
@iraqireformer
@tragency1
@hamedbnmos
@hamza_tekin2023
@ahmedramadan_sy
@s3ad_mfh
@rnnjsudi6msy5da
@marah111_4

Top Replied-To in G7:
@rashd_algnoshi
@yzaatreh
@najwaaali
@jn8txj2ad5qxapu
@asamak99
@zeinaazza

Top Replied-To in G9:
@turkishalhoub
@drassagheer
@assadalshareey3
@malhachimi
@hureyaksa
@aa_arabic
@ahmed25za36
@ahmedsure3
@amalhayaty190
@mayagrebi

Top Replied-To in G10:
@mars0_69
@columbuos
@architectnasser
@bairq_a_dlemy
@david_syriac
@ro_omeo17
@soleilchaud6
@7awraamh
@mr_agrana
@ali41549981

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@alarabiya
@saudidrpy
@aabdulsaeid
@1_uu_0
@m_binhumaid
@jamalrayyan
@saudiplaces_
@eastern_rt
@bnouf13
@kasimf

Top Mentioned in G1:
@yahyaa12a
@1232_971
@ayoubdzayoub
@ms202008106627
@10u9awfgowmbnv2
@akram_ako2
@neermeenoo90
@alzahrani_tareq
@drkamalabudalia
@___rett

Top Mentioned in G2:
@alarabiya
@saudi24_tv
@alarabiya_seha
@edycohen
@saudi24
@rangerf15
@a_albander
@sihambez
@raidh1249
@hanan8133

Top Mentioned in G3:
@saudidrpy
@aabdulsaeid
@haifaotaa
@abdullah113438
@lubnaaljehani
@samjundi
@alarabiya
@mbs_911_
@maheruzun
@bnouf13

Top Mentioned in G4:
@abdulaziztf
@anshoda_e
@alekhbariyatv
@kingsalman
@okaz_online
@jdeed2002
@mojksa
@ksamofa
@gsaksa
@saudiff

Top Mentioned in G5:
@jamalrayyan
@gamalsultan1
@rd_turk
@zaidbenjamin5
@fahadlghofaili
@gheth3331
@muhamed_erdogan
@muslim_371981
@mshinqiti
@as_hanh

Top Mentioned in G6:
@kasimf
@mshinqiti
@m_durmaz_ar
@hamza_tekin2023
@fatmah_alsheike
@amel_zarouk
@a_davutoglu_ar
@tunisia098
@dnuqijbl8estkac
@_pro_iraq

Top Mentioned in G7:
@najwaaali
@drshdeeddawy
@d_iplo
@paeaaalaml
@lido8080
@qassamiya2
@omelbanen6
@abdulla_alamadi
@khtibabdul
@stoned_angel3

Top Mentioned in G8:
@1_uu_0

Top Mentioned in G9:
@assadalshareey3
@turkishalhoub
@hamed_alali
@aa_arabic
@hureyaksa
@malhachimi
@abbasaldhaleai
@hackdqmtitum7fp
@sana7iakeraman1
@shabab_al_ikwan

Top Mentioned in G10:
@saudiplaces_
@david_syriac
@alshaikhmhmd
@columbuos
@alarabiya
@abuabujory88
@ril4wgr2ww4qhji
@saifulislam_i
@muftitaqiusmani
@abdullah113438

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@rashidaldosari
@3_i_n
@radar_assistant
@rtwit_1
@sahelhkj
@alahram
@elbaladofficial
@abn_khzeim
@aljawazatksa
@ahmeeds1393

Top Tweeters in G1:
@radar_assistant
@ch_cake
@alahramgate
@ch23news
@assabeeldotnet
@misrstars
@jo24com
@alayam
@sharjah24
@aljoman_center

Top Tweeters in G2:
@buyazed288
@buallaya
@saif21saleh
@l4aj
@saadalmutariri
@aashg_alle
@yanasssa
@alarabiya
@58_1105
@edrsedrsedrs

Top Tweeters in G3:
@mo7mmed84
@fuhedelumrun1
@almmtaz111
@amm135790
@drrashed1973
@tewajer
@l7kkfhvjsum6fbx
@0057005
@alialhjeri191
@yasir9_9

Top Tweeters in G4:
@okaz_online
@albayannews
@akhbar
@al_jazirah
@m13noor3
@alhadath
@almadinanews
@ajlnews
@sabqorg
@mcgovsa

Top Tweeters in G5:
@saber_mashhour
@moza_q
@nabmed71
@ali89682944
@abofahadali44
@gamalsultan1
@alngomal
@bg0w6ntw6y1ljno
@y1wywnmqxsxy549
@samirhattttt

Top Tweeters in G6:
@taeeeeem_syr
@a_e00omr
@fares40
@s3ad_mfh
@maaab2
@kasimf
@dd29bd9930ef4f7
@ofvfi
@alkhelaifi_588
@mohamedhnid

Top Tweeters in G7:
@loo2a82
@ret9reta9
@lido8080
@h515341
@xxz85
@drshdeeddawy
@fnam2314
@khm_1177
@mohamme30601401
@stoned_angel3

Top Tweeters in G8:
@alnoor444444
@kokmahmed1
@tt12m1
@s71il
@5iijj_
@mrh1569
@tafa20ol
@d0eep
@2oce_
@k5emis7seltan

Top Tweeters in G9:
@doaaiyi
@aa_arabic
@shehabagency
@haaaaa999
@jbinthani
@hassan2o18
@cia_qat
@noor_sabri2019
@ahmedreactors
@alyahya341

Top Tweeters in G10:
@okonemariam
@danny51353649
@mogran7
@jamhoor_ali
@ialdaej
@abu6185
@abuazoz130
@abdullahabual10
@foof67884319
@maram_mutairiii