الجزيرة, Twitter, 9/5/2021 1:51:13 PM, 261182


FAQ | Problem?

الجزيرة_2021-09-05_00-55-22.xlsx
الجزيرة_2021-09-05_00-55-22.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
September 05, 2021
Short Description:
الجزيرة via NodeXL https://bit.ly/3l0gub1
@saudiproject
@mamaaalsher
@mbs_sad
@ajarabic
@imj101
@mansour_y
@rakooon4
@4f9dxd5m9rsfoq8
@interior86
@mocheritage

Top hashtags:
#هيئة_التراث
#الجزيرة
#الهلال
#قطر
#السعودية
#قناه_الجزيره
#عبدالله_الشريف
#طالبان
#أفغانستان

Description:
Description
The graph represents a network of 5,718 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 05 September 2021 at 08:00 UTC.

The requested start date was Sunday, 05 September 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 2-day, 14-hour, 7-minute period from Wednesday, 01 September 2021 at 19:43 UTC to Saturday, 04 September 2021 at 09:50 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5718
Unique Edges : 2758
Edges With Duplicates : 6709
Total Edges : 9467
Number of Edge Types : 5
Retweet : 2910
MentionsInRetweet : 3040
Replies to : 1295
Mentions : 1020
Tweet : 1202
Self-Loops : 1263
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00574712643678161
Reciprocated Edge Ratio : 0.0114285714285714
Connected Components : 1269
Single-Vertex Connected Components : 492
Maximum Vertices in a Connected Component : 1854
Maximum Edges in a Connected Component : 3615
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 20
Average Geodesic Distance : 6.989532
Graph Density : 0.000149893823169217
Modularity : 0.548243
NodeXL Version : 1.0.1.446
Data Import : The graph represents a network of 5,718 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 05 September 2021 at 08:00 UTC.

The requested start date was Sunday, 05 September 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 2-day, 14-hour, 7-minute period from Wednesday, 01 September 2021 at 19:43 UTC to Saturday, 04 September 2021 at 09:50 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : الجزيرة
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[140] https://www.youtube.com/watch?v=tOGA4C-ZaLE&feature=youtu.be

[5] https://www.al-jazirah.com/2021/20210901/rj1.htm
[4] https://najrannow.com
[4] https://twitter.com/sportnfc/status/1432384783921864709?s=21
[3] https://suna-news.net/read?id=721785
[3] http://www.al-jazirah.com/2019/20190413/cm19.htm
[3] https://www.cckwt.cc/?p=20725
[3] https://today.al-jazirah.com.sa/flip/flipxml/?xml_date=20210903&xml_date=20210903
[2] https://fastorder.store/book.php?n=33798
[2] https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F425582924196955%2Fposts%2F4362771047144770%2F

Top URLs in Tweet in G1:
[138] https://www.youtube.com/watch?v=tOGA4C-ZaLE&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1433833938888314885
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433740604295557154
[1] https://twitter.com/i/web/status/1432806236202876936
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433390861509959680
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433330197332377604

Top URLs in Tweet in G2:
[2] https://arabic.cnn.com/travel/article/2021/09/02/archaeological-evidence-early-human-migrations-saudi
[2] https://www.youtube.com/watch?v=40-2hHaKpzI&feature=youtu.be

[2] https://www.youtube.com/watch?v=rIKgAKPB3yI&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1433153641133772804
[1] https://invision222.com/?p=10196
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433156620058599424
[1] https://twitter.com/i/web/status/1432803520013606913
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433158323902328832
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433159019254980614
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433161762573066245

Top URLs in Tweet in G3:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433742113737519108
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433741784165896193
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433738269708201993
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433765135118655494
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433738026723782686
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433152343432966149
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433738604157808643
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433785588390502401
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433775254824968193
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433736975287267351

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1427414519190597636
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433729539209826306
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433817222640803840
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433868568316293121
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433874083947679748
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433907298569687045
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433873873527787521
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433873907514290176
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433873975197814792
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433874021054046222

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433729004524146694
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433414318188638208
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434091244565762055
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433934877750177797
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434086634660761601
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434080655449673729
[1] https://twitter.com/i/web/status/1220709205977575425
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433892242876424192
[1] https://twitter.com/i/web/status/1316692387293523973
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433911435218796549

Top URLs in Tweet in G6:
[2] https://www.aljazeera.net/blogs/2017/7/3/%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A1%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D9%84-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
[2] https://studies.aljazeera.net/ar/article/5122
[2] https://al-akhbar.com/Media_Tv/316047?utm_source=tw&utm_medium=social&utm_campaign=web
[1] https://twitter.com/i/web/status/1430261093570654212
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434003284570697734
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433361559166668805
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433708846413860864
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433791894002323473
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433376655632830465
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433731498381881348

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433349836456267778
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433896403030487041
[1] https://twitter.com/i/web/status/1084462005916962817
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433786934753742868
[1] https://twitter.com/arabSHM/status/1360528889819324417
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433640617251332102
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433576926531264514
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433098125141544966
[1] https://twitter.com/i/web/status/1430502584662560771

Top URLs in Tweet in G8:
[4] https://najrannow.com
[1] https://twitter.com/i/web/status/1421737455049392129
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433922740260573192
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433992791093301248
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433972259828424709
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433831883335475212
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433762362276864011
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433406574656098309

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434084125888155649
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433430829825331206
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433792807442042881
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434050014884646913
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433258130239107072
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433349869247336448
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433431735102963720
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433677894010777600
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433808881130541079
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433809068804673547

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433092609556242439
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434028758839840769
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433547675803127808
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433547666814758925
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433547673429176385
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433816202896461824
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433513558395039750
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433341730829520897

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1523] twitter.com
[154] youtube.com
[16] al-jazirah.com
[14] ashabakah.com
[10] aljazeera.net
[4] najrannow.com
[3] suna-news.net
[3] cckwt.cc
[3] com.sa
[2] fastorder.store

Top Domains in Tweet in G1:
[138] youtube.com
[5] twitter.com

Top Domains in Tweet in G2:
[363] twitter.com
[14] ashabakah.com
[8] youtube.com
[4] al-jazirah.com
[2] aldananews.com
[2] wordpress.com
[2] mediacenteraa.com
[2] cnn.com
[2] 24g.news
[2] mwso3h.net

Top Domains in Tweet in G3:
[24] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[124] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[81] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[48] twitter.com
[6] aljazeera.net
[2] al-akhbar.com

Top Domains in Tweet in G7:
[9] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[7] twitter.com
[4] najrannow.com

Top Domains in Tweet in G9:
[34] twitter.com
[1] beinsports.com
[1] aljazeera.net

Top Domains in Tweet in G10:
[8] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[297] هيئة_التراث
[278] الجزيرة
[210] الهلال
[180] قطر
[178] السعودية
[139] قناه_الجزيره
[138] عبدالله_الشريف
[102] طالبان
[91] أفغانستان
[29] عاجلTop Hashtags in Tweet in G1:
[138] قناه_الجزيره
[138] قطر
[137] عبدالله_الشريف

Top Hashtags in Tweet in G2:
[31] الجزيرة
[23] السعودية
[17] مقالات
[9] الهلال
[8] قطر
[4] توصيات_مجانية
[4] للسوق_السعودي
[4] الاسهم_السعودية
[4] توصيات
[4] ربح

Top Hashtags in Tweet in G3:
[184] الهلال
[17] النصر

Top Hashtags in Tweet in G4:
[50] أفغانستان
[50] الجزيرة
[50] طالبان

Top Hashtags in Tweet in G5:
[6] محمد_ابن_الذيب
[2] عنزة
[2] الأردن
[2] هنا_المملكة

Top Hashtags in Tweet in G6:
[51] الجزيرة
[21] طالبان
[19] قندهار
[7] وزارة_الخارجية_القطرية
[4] ليبيا
[4] دمشق
[3] أفغانستان
[3] الدوحة
[3] الكويت
[3] ثمرات

Top Hashtags in Tweet in G7:
[124] هيئة_التراث
[124] السعودية
[5] الهلال
[2] الجزيرة
[2] سعود_القحطاني
[1] الرياض

Top Hashtags in Tweet in G8:
[7] كابول
[3] هيلاري
[1] هيئة_التراث
[1] السعودية

Top Hashtags in Tweet in G9:
[28] بانشير
[27] عاجل
[11] الجزيرة
[9] أنقذوا_الأسيرات
[9] أنهار_الديك
[8] أفغانستان
[8] جريدة_الراية
[6] أعلام_الجزيرة
[4] دولة_قطر
[4] قطر

Top Hashtags in Tweet in G10:
[87] هيئة_التراث
[1] السعودية

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[4662] الجزيرة
[2589] في
[2280] من
[1507] العربية
[946] على
[718] شمال
[584] ا
[522] آسيا
[521] قارة
[519] مع

Top Words in Tweet in G1:
[708] الجزيرة
[321] hassn1994
[320] العربية
[317] يميل
[317] علماء
[317] الأنثروبولجي
[317] للقول
[317] بأن
[317] هناك
[317] هجرات

Top Words in Tweet in G2:
[433] الجزيرة
[255] في
[196] من
[112] العربية
[91] على
[69] و
[56] بن
[49] عن
[43] إلى
[43] قناة

Top Words in Tweet in G3:
[278] الجزيرة
[240] في
[191] بيريرا
[184] جانغ
[184] #الهلال
[175] فييتو
[161] أو
[154] دوري
[154] لوسيانو
[153] آسيا

Top Words in Tweet in G4:
[130] مع
[102] في
[91] jamalrayyan
[77] أفغانستان
[75] لدينا
[74] كهوف
[74] للبيع
[74] بين
[74] الجبال
[73] بوابة

Top Words in Tweet in G5:
[152] الجزيرة
[104] العربية
[91] من
[74] في
[29] قبائل
[24] mansour_y
[23] على
[22] ksa2030_future
[21] السعودية
[20] يجهل

Top Words in Tweet in G6:
[129] الجزيرة
[122] في
[103] من
[88] ajarabic
[82] على
[51] #الجزيرة
[49] عاجل
[42] ajabreaking
[36] قناة
[36] مراسل

Top Words in Tweet in G7:
[268] في
[152] الجزيرة
[139] العربية
[138] اكتشاف
[137] إلى
[131] شمال
[130] عن
[126] تعلن
[125] saudiproject
[124] #هيئة_التراث

Top Words in Tweet in G8:
[247] ان
[154] الجزيرة
[138] من
[126] mbs_sad
[124] مع
[123] ترى
[123] عارفين
[123] تواصل
[123] قناة
[123] وعطاهم

Top Words in Tweet in G9:
[153] الجزيرة
[72] ajmubasher
[67] من
[55] الأفغاني
[53] أحمد
[53] زيدان
[53] الإعلامي
[53] بشبكة
[53] والمختص
[53] بالشأن

Top Words in Tweet in G10:
[104] الجزيرة
[100] العربية
[92] شمال
[91] من
[89] تعلن
[88] sparegions
[88] اكتشاف
[87] #هيئة_التراث
[87] إلى
[86] دلائل

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[1359] الجزيرة,العربية
[475] شمال,الجزيرة
[424] قناة,الجزيرة
[390] في,الجزيرة
[321] وتحديد,ا
[318] هجرات,مبكرة
[317] يميل,علماء
[317] علماء,الأنثروبولجي
[317] الأنثروبولجي,للقول
[317] للقول,بأن

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[320] الجزيرة,العربية
[317] يميل,علماء
[317] علماء,الأنثروبولجي
[317] الأنثروبولجي,للقول
[317] للقول,بأن
[317] بأن,هناك
[317] هناك,هجرات
[317] هجرات,مبكرة
[317] مبكرة,قد
[317] قد,انتقلت

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[94] الجزيرة,العربية
[36] قناة,الجزيرة
[33] شبه,الجزيرة
[20] في,الجزيرة
[17] الجزيرة,الخضراء
[17] #مقالات,الجزيرة
[16] من,الجزيرة
[16] الجزيرة,السعودية
[15] السعودية,2021
[15] 2021,09

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[154] في,دوري
[153] لوسيانو,فييتو
[124] الجزيرة,قائمة
[122] فييتو,ماريغا
[122] ماريغا,أو
[120] أو,غوميز
[114] جانغ,هيون
[113] هيون,سو
[111] دوري,أبطال
[111] أبطال,آسيا

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[76] في,أفغانستان
[74] لدينا,كهوف
[74] كهوف,للبيع
[74] للبيع,بين
[74] بين,الجبال
[74] الجبال,في
[73] jamalrayyan,لدينا
[73] أفغانستان,مع
[73] مع,بوابة
[71] بوابة,صخرية

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[99] الجزيرة,العربية
[24] في,الجزيرة
[15] قبائل,الجزيرة
[13] من,الجزيرة
[11] شمال,الجزيرة
[9] شبه,الجزيرة
[9] من,أعد
[9] الخريطة,يجهل
[9] يجهل,قبائل
[9] العربية,بل

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[33] مراسل,#الجزيرة
[30] عاجل,مراسل
[29] ajabreaking,عاجل
[26] مطار,كابل
[23] قناة,الجزيرة
[21] كابل,على
[21] على,متنها
[19] جانب,من
[19] من,سمعة
[19] سمعة,#طالبان

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[139] الجزيرة,العربية
[125] في,الجزيرة
[124] #هيئة_التراث,تعلن
[124] تعلن,عن
[124] عن,اكتشاف
[124] اكتشاف,أطول
[124] أطول,سجل
[124] سجل,حضاري
[124] حضاري,للوجود
[124] للوجود,البشري

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[123] ترى,عارفين
[123] عارفين,من
[123] من,تواصل
[123] تواصل,مع
[123] مع,قناة
[123] قناة,الجزيرة
[123] الجزيرة,وعطاهم
[123] وعطاهم,العلوم
[123] العلوم,لكن
[123] لكن,مخلينكم

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[53] أحمد,زيدان
[53] زيدان,الإعلامي
[53] الإعلامي,بشبكة
[53] بشبكة,الجزيرة
[53] الجزيرة,والمختص
[53] والمختص,بالشأن
[53] بالشأن,الأفغاني
[47] ajmubasher,أحمد
[28] الأفغاني,تعليقا
[28] تعليقا,على

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[100] الجزيرة,العربية
[87] #هيئة_التراث,تعلن
[87] شمال,الجزيرة
[86] تعلن,اكتشاف
[86] اكتشاف,دلائل
[86] دلائل,لهجرات
[86] لهجرات,بشرية
[86] بشرية,مبكرة
[86] مبكرة,من
[86] من,قارة

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@ajarabic
@ksa2030_future
@ajabreaking
@kasimf
@ajmubasher
@rawaak
@mansour_y
@abdulkhaleq_uae
@ghadaoueiss
@omnya_a12

Top Replied-To in G1:
@hassn1994

Top Replied-To in G3:
@1smi_
@alhilal_q877
@hanegeem
@eazmuhamad70
@eng_mohya
@ryam_almuderris
@a1zla
@football_l5
@3litweeets
@youj1011

Top Replied-To in G4:
@abdulkhaleq_uae
@drassagheer
@gwadym
@dhahi_khalfan
@jamalrayyan
@amhfarraj
@mohdalmulla67
@kdrjamsheed
@mla_abdalgni
@as_hanh

Top Replied-To in G5:
@ksa2030_future
@mansour_y
@q_almajd1
@saadon_alkuwari
@zs2o1o
@ibharbi
@althanisuhaim
@myam22222
@roo99656146
@jassasmuter

Top Replied-To in G6:
@ajarabic
@ajabreaking
@roohullahumar1
@alrumaihi_q
@ben_shabbab
@turkeynownews
@kayemikayemi
@kawmauri
@muhmad201901
@drgamaal2

Top Replied-To in G7:
@ibr_rahem
@llll754306632
@muawiya_nation
@90wwll
@jjdutkju4nedvrz
@aljuaidifarhan

Top Replied-To in G8:
@mbs_sad
@ana__not__ana
@xaal4lq4mpxrenz

Top Replied-To in G9:
@ajarabic
@ajmubasher
@rawaak
@ahmadmuaffaq
@abn_tashfen
@loveliberty_2
@notbeing2
@fn5zbdjmabb3oht

Top Replied-To in G10:
@sparegions
@abdelaz13805553

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@hassn1994
@1myeskd1qbvnmnz
@saudiproject
@motawea74
@mbs_sad
@football_l5
@sparegions
@ajarabic
@jamalrayyan
@ajmubasher

Top Mentioned in G1:
@hassn1994
@1myeskd1qbvnmnz
@motawea74

Top Mentioned in G2:
@ataeoi991
@jawad_shahatha
@mub2day
@omar101184
@mosho_nz
@elqsource
@lavndrilou
@abghanih
@podcast24tv
@n_nkwt

Top Mentioned in G3:
@football_l5
@1smi_
@modarajalhilal
@alhilal_q877
@alduhaymi
@xp10px
@almodrj_alazraq
@bsl_09
@fahmimabrook
@ycn1_

Top Mentioned in G4:
@jamalrayyan
@mohdalmulla67
@alraisisaeed
@arabbeau
@fahd_alshelaimi
@henrykesnger
@alkawari4unesco
@hamadjjalthani
@drassagheer
@alymaniebraheem

Top Mentioned in G5:
@mansour_y
@mbinaltheeb
@ksa2030_future
@shaheensulaiti
@saadon_alkuwari
@2011hekma
@n0n_iii
@ali_alrashed55
@vidu_ff
@jassasmuter

Top Mentioned in G6:
@ajarabic
@ajabreaking
@haitham_a_s
@ha5153422
@docshayji
@aljazeera
@mohdwaves
@muslim_371981
@ivan_fiodor
@ajstudies

Top Mentioned in G7:
@saudiproject
@smmarabic
@saudinews50
@mnbr_alzaeim
@arabshm
@monther72
@prof_a_alnaseef
@xv1zc
@souls000
@mosaaletwany

Top Mentioned in G8:
@mbs_sad
@mohalmarri_07
@sufiansamarrai
@najran_now
@saeedabuturky
@ana__not__ana
@saudiproject

Top Mentioned in G9:
@ajmubasher
@alraya_n
@rawaak
@m86950933
@loveliberty_2
@fn5zbdjmabb3oht
@ajmhashtag
@gamalashery21
@abn_tashfen
@hassanh62508580

Top Mentioned in G10:
@sparegions
@ksa24
@jeddah_radio
@hail_wadaef
@saudiproject
@eyaaaad

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@kwty2021
@elbaladofficial
@abn_khzeim
@aljawazatksa
@mr_khial
@mohammed1367__
@lebanondebate
@masrawy
@ssm1106
@rtarabic

Top Tweeters in G1:
@bahro73
@sh3hiati
@giid4455
@bhu7788
@nieels2
@tofeyy99
@gtuvsnd
@ttjjtts
@haz___y
@rowah988

Top Tweeters in G2:
@kwty2021
@lebanondebate
@bmw3333333
@alsharq_portal
@vetogate
@alarab_qatar
@jo24com
@alraimediagroup
@alkhaleejonline
@alwatan_live

Top Tweeters in G3:
@ad009945
@mo7mmed84
@shadx110
@12kiy39
@sasasaad14
@muhammadaalhel1
@alsobhif
@vipds353
@aeeee511
@_ail_20

Top Tweeters in G4:
@elbaladofficial
@guardian
@rassdnewsn
@ben_anan
@aozyad
@saeedz666
@alsada747
@omsalem70
@gwadym
@alhurranews

Top Tweeters in G5:
@mansour_y
@saagr2000
@imj101
@iomarkousa
@leila1h
@lonley1434
@nawaf39965848
@alriyadh
@althanisuhaim
@badrsfouk

Top Tweeters in G6:
@2_aw9
@doaaiyi
@jstaestt
@ajarabic
@alanzisaudi
@alarabiya_brk
@fares40
@sarafahmmy
@alakhbarnews
@ajabreaking

Top Tweeters in G7:
@almalkym939
@fuhedelumrun1
@f3_f0
@abdullah_juh7
@ii_xuz
@abdullahmmugrin
@mohammad14093
@saudinews50
@om_alajlan
@alnasirmohammed

Top Tweeters in G8:
@buyazed288
@abdullah1ja
@mmuns33
@albader20
@yanasssa
@albwahi181818
@f12p1
@l7kkfhvjsum6fbx
@aboamjd_11
@abun3waf100

Top Tweeters in G9:
@alraya_n
@elbasiony_osama
@the_ghost_3
@idrissizaki
@maryem_ahmad
@ajmubasher
@qtr9992
@drjamalalzanki
@khm_1177
@zuhair64

Top Tweeters in G10:
@themo8
@cnwimxebam2nm4j
@a7bk1351
@slah9695
@ksa24
@abdulrahman787
@saleh9570
@sssss1397
@88nass
@abdullah_otib2