العربية, Twitter, 9/5/2021 2:13:30 PM, 261184


FAQ | Problem?

العربية_2021-09-05_00-33-13.xlsx
العربية_2021-09-05_00-33-13.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
September 05, 2021
Short Description:
العربية via NodeXL https://bit.ly/3jJNULu
@alarabiya
@kent_977
@sabqorg
@maaab2
@monther72
@krrsa_
@s12unds
@mbs_sad
@kaald1941
@abuauon7

Top hashtags:
#العربية
#نساء_الزلفي_فخرنا
#السعودية
#طالبان
#أفغانستان
#الرياض
#شركة_تنظيف_مجالس_بالرياض
#دبي
#محمد_بن_سلمان

Description:
Description
The graph represents a network of 5,473 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 05 September 2021 at 07:38 UTC.

The requested start date was Sunday, 05 September 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 9-hour, 26-minute period from Saturday, 04 September 2021 at 00:26 UTC to Saturday, 04 September 2021 at 09:53 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5473
Unique Edges : 2551
Edges With Duplicates : 6821
Total Edges : 9372
Number of Edge Types : 5
Tweet : 1724
Retweet : 2866
MentionsInRetweet : 3017
Replies to : 1059
Mentions : 706
Self-Loops : 1794
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00765661252900232
Reciprocated Edge Ratio : 0.0151968685240617
Connected Components : 1512
Single-Vertex Connected Components : 610
Maximum Vertices in a Connected Component : 1478
Maximum Edges in a Connected Component : 3496
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 24
Average Geodesic Distance : 8.983942
Graph Density : 0.000145016791628868
Modularity : 0.516973
NodeXL Version : 1.0.1.446
Data Import : The graph represents a network of 5,473 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 05 September 2021 at 07:38 UTC.

The requested start date was Sunday, 05 September 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 9-hour, 26-minute period from Saturday, 04 September 2021 at 00:26 UTC to Saturday, 04 September 2021 at 09:53 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : العربية
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[35] https://sabq.org/cQFPpt
[23] https://www.alarabiya.net
[13] https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/563575?utm_source=A24SM&utm_medium=twitter
[9] https://www.youtube.com/watch?v=UJxvNCsoIiU&feature=youtu.be

[6] https://www.alquds.co.uk/%d9%87%d9%84-%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%ad-%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d9%86%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%a7-%d8%a5/
[5] https://www.instagram.com/accounts/login/
[4] https://gate.ahram.org.eg/News/2944590.aspx
[4] https://th3eye.net/%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85/
[4] https://www.duplichecker.com/
[3] https://gate.ahram.org.eg/News/2944694.aspx

Top URLs in Tweet in G1:
[5] https://www.instagram.com/accounts/login/
[3] https://aloyayri.sa/offers/
[2] https://www.mwso3h.net/72496?feed_id=336413&_unique_id=61330ea996101
[2] https://alyoum8.net/news/85778
[1] https://nowkooora.com/81669/
[1] https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2Fnews%2Farts%2F2021%2F9%2F3%2F6-%25D8%25A3%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25AB%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2586&ct=ga&cd=CAIyGWEwZDdhMmY3ZDJkZjg2Njg6Y2E6YXI6Q0E&usg=AFQjCNHlIJPDXpLIWKtcevaqRdMMfubv7Q&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433949728270602240
[1] https://twitter.com/i/web/status/1432402983015362568
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433950411602411523
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433950661771681795

Top URLs in Tweet in G2:
[2] https://www.youtube.com/watch?v=krL-DzKDCEo&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1433832343115026432
[1] https://www.youtube.com/watch?v=ULD_bJQj3cI&feature=youtu.be

[1] https://www.youtube.com/watch?v=a9VC2wuO1Fo&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1427060062275702786
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433396002275446792

Top URLs in Tweet in G3:
[3] https://www.youtube.com/watch?v=wqAKV2mMs4I&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1433767886326218752
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433864961504202760
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433330197332377604

Top URLs in Tweet in G4:
[4] https://gate.ahram.org.eg/News/2944590.aspx
[3] https://gate.ahram.org.eg/News/2944694.aspx
[2] https://gate.ahram.org.eg/News/2944655.aspx
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434046588922605570
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433061641013407746
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433878400674959368
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433903209098137603
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434058231505199108
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433921344199069698
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433878015637925890

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433867022090346500
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433767182211637342
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433923376125468672
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433524656359690241
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433523478670417920
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433951786080079873
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433944768908759043
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433562134038781954
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434078366752182272
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434075875704725504

Top URLs in Tweet in G6:
[34] https://sabq.org/cQFPpt
[13] https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/563575?utm_source=A24SM&utm_medium=twitter
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434091301423681538
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433993155959996416
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433993413461004289
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433993426966650882
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433993459120156672
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433993487494565891
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434087351106646019
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434087389056671744

Top URLs in Tweet in G7:
[23] https://www.alarabiya.net
[3] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2021/09/04/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%8A%D8%B1
[2] https://www.alarabiya.net/north-africa/2021/09/04/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
[2] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2021/09/03/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%8A%D8%B1
[2] https://www.alarabiya.net/north-africa/2021/09/03/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
[2] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/american-elections-2016/2021/09/03/%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-
[2] https://www.alarabiya.net/north-africa/2021/09/04/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
[2] https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2021/09/03/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%8A%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
[2] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/american-elections-2016/2021/09/04/%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%AA-%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
[2] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2021/09/04/-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-13-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433811085329641474
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433912116680040450
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433955261115506688
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434063444584583172
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434050383391961088
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434051772931350531
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434052024207818752
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434057450336964609
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434059927849426946
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434064619799203840

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434082304188682242
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433904524478009347
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433941071696965636
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433896700456939524
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434050462773387264
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433997761205129217
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433998661537644545
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434001884612808708
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433693111901900810
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433956892489945088

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434091244565762055
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433934877750177797
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433892242876424192
[1] https://twitter.com/i/web/status/1316692387293523973
[1] https://twitter.com/i/web/status/1322561900262105098
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434042034520739841
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434038123332255748
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434039945258283008
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434071115970846722
[1] https://twitter.com/i/web/status/1266687374681083905

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1922] twitter.com
[73] alarabiya.net
[37] sabq.org
[21] youtube.com
[13] argaam.com
[9] org.eg
[8] blogspot.com
[6] co.uk
[5] bladipresse.com
[5] instagram.com

Top Domains in Tweet in G1:
[506] twitter.com
[6] blogspot.com
[5] instagram.com
[4] wordpress.com
[3] aloyayri.sa
[3] mwso3h.net
[2] google.com
[2] youtube.com
[2] thedailyreports.com
[2] alyoum8.net

Top Domains in Tweet in G2:
[4] youtube.com
[3] twitter.com

Top Domains in Tweet in G3:
[3] twitter.com
[3] youtube.com

Top Domains in Tweet in G4:
[24] twitter.com
[9] org.eg
[1] alarabiya.net

Top Domains in Tweet in G5:
[17] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[136] twitter.com
[35] sabq.org
[13] argaam.com

Top Domains in Tweet in G7:
[50] alarabiya.net
[27] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[21] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[10] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[30] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[360] العربية
[160] نساء_الزلفي_فخرنا
[148] السعودية
[142] طالبان
[124] أفغانستان
[117] الرياض
[104] شركة_تنظيف_مجالس_بالرياض
[78] دبي
[75] محمد_بن_سلمان
[57] منصة_مدرستيTop Hashtags in Tweet in G1:
[18] العربية
[8] السعودية
[6] الرياض
[4] تزوجني_بدون_مهر
[4] بحوث
[4] كلنا_أمن
[4] السعودية_العظمى
[4] الكويت
[4] العسل_الطبيعي
[4] الطلحه٢٥٠الكيلو

Top Hashtags in Tweet in G2:
[157] نساء_الزلفي_فخرنا

Top Hashtags in Tweet in G3:
[104] شركة_تنظيف_مجالس_بالرياض
[56] السعودية
[56] سلمان_بن_عبدالعزيز
[56] محمد_بن_سلمان

Top Hashtags in Tweet in G4:
[91] طالبان
[66] أفغانستان
[57] العربية
[34] انتصار_طالبان_يُغيظ_أولياء_الشيطان
[11] الرياض
[10] الإمارات
[10] السعودية
[4] قطر
[2] يصدر_قريبا

Top Hashtags in Tweet in G5:
[15] ولي_العهد
[15] محمد_بن_سلمان
[4] السعودية
[4] هيئة_التراث
[3] لما
[2] هوية_الحجاز
[2] مؤتمر_الشيشان
[2] الاحواز
[1] يتم
[1] طالبان

Top Hashtags in Tweet in G6:
[48] دبي
[48] الرياض
[17] العربية
[14] الحدث
[2] نساء_الزلفى_فخرنا
[1] نساء_سعوديات

Top Hashtags in Tweet in G7:
[173] العربية
[51] أفغانستان
[46] طالبان
[28] العربية_عاجل
[17] بنجشير
[14] كابل
[12] ليبيا
[12] بايدن
[10] كورونا
[7] الحوثي

Top Hashtags in Tweet in G8:
[15] بايدن
[15] اوباما
[15] السعودية
[14] قطع
[4] صنع_في_السعودية
[3] قطر
[3] الدوحة
[3] العربية
[1] نساء_الزلفي_فخرنا
[1] بريطاني_يعتنق_الاسلام

Top Hashtags in Tweet in G9:
[5] القطرية
[2] مأرب

Top Hashtags in Tweet in G10:
[2] عنزة
[2] الأردن
[2] هنا_المملكة

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[4764] العربية
[2658] في
[2059] من
[1423] السعودية
[1133] المملكة
[730] و
[705] على
[586] ا
[549] اللغة
[506] عن

Top Words in Tweet in G1:
[606] العربية
[352] في
[274] من
[143] على
[128] السعودية
[117] و
[116] المملكة
[101] اللغة
[52] ما
[50] بن

Top Words in Tweet in G2:
[167] العربية
[162] السعودية
[159] المملكة
[157] #نساء_الزلفي_فخرنا
[157] صور
[157] ومظاهر
[157] الإحتشام
[157] والستر
[157] تحرق
[157] كبود

Top Words in Tweet in G3:
[208] تنظيف
[168] العربية
[112] شعب
[104] #شركة_تنظيف_مجالس_بالرياض
[104] متخصصون
[104] في
[104] أطقم
[104] الكنب
[104] الأمريكية
[104] المجالس

Top Words in Tweet in G4:
[142] العربية
[137] في
[96] قناة
[91] #طالبان
[90] التنظيمات
[75] من
[66] #أفغانستان
[63] ا
[61] عن
[57] #العربية

Top Words in Tweet in G5:
[180] العربية
[122] السعودية
[112] بايدن
[108] المملكة
[106] ان
[105] في
[104] من
[102] ادارة
[71] دولة
[58] abualfawarss123

Top Words in Tweet in G6:
[181] العربية
[123] سيرة
[123] ذاتية
[123] احترافية
[116] والإنجليزية
[114] تصميم
[114] بطريقه
[114] ومميزة
[114] بالغتين
[114] بنماذج

Top Words in Tweet in G7:
[173] #العربية
[132] alarabiya
[129] في
[79] على
[66] العربية
[51] #أفغانستان
[46] #طالبان
[42] من
[41] لا
[31] لـ

Top Words in Tweet in G8:
[150] في
[112] العربية
[67] من
[35] krrsa_
[35] جودة
[35] الحياة
[34] قناة
[31] اتمنى
[31] بعد
[31] ماتتم

Top Words in Tweet in G9:
[105] العربية
[92] في
[70] العطاس
[68] من
[54] تصريحات
[43] لقناة
[39] التي
[38] لنبش
[37] قناة
[29] اليمن

Top Words in Tweet in G10:
[74] العربية
[58] الجزيرة
[45] من
[41] في
[29] قبائل
[20] يجهل
[19] ksa2030_future
[16] ا
[15] قبيلة
[11] لم

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[1241] العربية,السعودية
[1087] المملكة,العربية
[497] اللغة,العربية
[319] الدول,العربية
[241] قناة,العربية
[180] هكر,اخلاقي
[175] سيرة,ذاتية
[170] الجزيرة,العربية
[160] هؤلاء,هن
[160] هن,بنات

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[117] العربية,السعودية
[107] المملكة,العربية
[88] اللغة,العربية
[40] باللغة,العربية
[33] سيرة,ذاتية
[32] الدول,العربية
[20] الأشراف,الدولة
[20] الدولة,المملكة
[20] النسب,ذرية
[20] بن,علي

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[160] العربية,السعودية
[159] المملكة,العربية
[157] #نساء_الزلفي_فخرنا,صور
[157] صور,ومظاهر
[157] ومظاهر,الإحتشام
[157] الإحتشام,والستر
[157] والستر,تحرق
[157] تحرق,كبود
[157] كبود,بني
[157] بني,ليبرال

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[104] #شركة_تنظيف_مجالس_بالرياض,متخصصون
[104] متخصصون,في
[104] في,تنظيف
[104] تنظيف,أطقم
[104] أطقم,الكنب
[104] الكنب,الأمريكية
[104] الأمريكية,المجالس
[104] المجالس,العربية
[104] العربية,تنظيف
[104] تنظيف,ستائر

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[66] في,#أفغانستان
[59] قناة,العربية
[45] العربية,تهاجم
[45] تهاجم,#طالبان
[45] #طالبان,وجميع
[45] وجميع,التنظيمات
[45] التنظيمات,السنية
[45] السنية,وفي
[45] وفي,الوقت
[45] الوقت,نفسه

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[117] العربية,السعودية
[107] المملكة,العربية
[102] ادارة,بايدن
[56] دولة,عظمى
[51] لابد,ان
[51] ان,تعلم
[51] تعلم,ادارة
[51] بايدن,ان
[51] ان,المملكة
[51] السعودية,دولة

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[123] سيرة,ذاتية
[116] العربية,والإنجليزية
[114] تصميم,سيرة
[114] ذاتية,بطريقه
[114] بطريقه,احترافية
[114] احترافية,ومميزة
[114] ومميزة,بالغتين
[114] بالغتين,العربية
[114] والإنجليزية,بنماذج
[112] بنماذج,مختلفة

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[34] #أفغانستان,#العربية
[21] عضو,الرئاسي
[21] الرئاسي,الليبي
[17] الليبي,لـ
[15] لـ,العربية
[15] في,طرابلس
[12] النار,في
[12] في,بنجشير
[11] المحلل,السياسي
[11] خطر,دلتا

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[35] جودة,الحياة
[31] اتمنى,من
[31] من,قناة
[31] قناة,العربية
[31] العربية,بعد
[31] بعد,ماتتم
[31] ماتتم,امور
[31] امور,نقلها
[31] نقلها,تترك
[31] تترك,رائد

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[54] تصريحات,العطاس
[43] لقناة,العربية
[37] قناة,العربية
[27] عن,تصريحات
[27] العطاس,تصريحات
[27] العطاس,التي
[27] التي,يدليها
[27] يدليها,بها
[27] بها,لقناة
[27] العربية,هذه

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[55] الجزيرة,العربية
[17] في,الجزيرة
[14] قبائل,الجزيرة
[9] من,أعد
[9] الخريطة,يجهل
[9] يجهل,قبائل
[9] العربية,بل
[9] بل,حتى
[9] حتى,يجهل
[9] قبائل,جازان

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@news_ejazah
@sabqorg
@alriyadh
@yixing_arabfans
@dodyuser
@ksa2030_future
@kasimf
@aljawazatksa
@omnya_a12
@sparegions

Top Replied-To in G1:

Top Replied-To in G4:
@kent_977
@turkishalhoub
@loveliberty_2
@hafghan8
@saiedibnnasser
@s_alaraki

Top Replied-To in G5:
@vip300400
@see_moone
@abualfawarss123
@it95fszcskrargw

Top Replied-To in G6:
@sabqorg
@alriyadh
@news_ejazah
@sparegions
@alekhbariyatv
@saudinews50
@okaz_online
@ariyadhiah
@_saudia151
@security_gov

Top Replied-To in G7:
@alarabiya
@alhadath
@qatarteam
@alarabiya_brk
@ahmed50677130

Top Replied-To in G8:
@gorgeous4ew
@dil_t90
@spagov
@sattam_al_saud
@saud75070717
@lii10o
@vvlnnu1jcf2pskb
@saadjabbar1

Top Replied-To in G9:
@awmyo888
@mghobeer

Top Replied-To in G10:
@ksa2030_future
@myam22222
@bndrex2
@saadon_alkuwari
@hesa2020h
@moisaudiarabia
@rolamasri
@omar1933o
@usspldtf0uefhtm
@82o83

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@s12unds
@alarabiya
@hjoh_00
@mbs_sad
@adhammostafa
@abualfawarss123
@azizbagbag
@ksaembassyiraq
@dr_q8i_
@loveliberty_2

Top Mentioned in G1:
@alshareflibrary
@kroomy555
@aljebranalytics
@roro_rrgg2
@hanady_queen555
@nuui98
@shareef_abdulah
@womn_r
@abdu036
@setsetcircle3

Top Mentioned in G2:
@s12unds
@youtube
@abdelghanilagha
@abbas_shargawi
@hossamalghamry
@mjapakistan

Top Mentioned in G3:
@hjoh_00
@dr_q8i_
@hassn1994
@emadelsheikh20

Top Mentioned in G4:
@loveliberty_2
@kent_977
@saiedibnnasser
@fahadlghofaili
@turkishalhoub
@sdraanj
@saudis2018
@dabbas60
@m2q2r
@ezze_ddine

Top Mentioned in G5:
@abualfawarss123
@see_moone
@alsum1400
@hrhmbnsalmaan
@abdullah113438
@al_insistenc
@mjsamman
@jldoon
@mbs_sad
@benomar_100

Top Mentioned in G6:
@sabqorg
@akhbaar24
@ksaej3
@saudinews50
@ariyadhiah
@yyaasseer2021
@gwgw900
@ill2029
@fayez_malki
@saudi24_tv

Top Mentioned in G7:
@alarabiya
@alarabiya_brk
@sudair_agri_net
@alhadath
@a_alathbah
@qatarteam
@salahbabgi
@kord122
@bo7atem81

Top Mentioned in G8:
@krrsa_
@saadjabbar1
@drissawaked
@gorgeous4ew
@saudimade
@amnestyar
@hrw_ar
@qabusami
@khalidalofi1
@mbs_sad

Top Mentioned in G9:
@bka951753
@ayadalshaibi
@s__aldwaile
@j6jxyn2her5mrgt
@michael23364823
@drgalalhatem
@alnakhibe
@elq3eqhai5gnxjg
@fadhlalesaeiy
@aalnaasi

Top Mentioned in G10:
@ksa2030_future
@mansour_y
@2011hekma
@n0n_iii
@ali_alrashed55
@shaheensulaiti
@zs2o1o
@althanisuhaim
@moisaudiarabia
@put_qk

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@kwty2021
@fegypt5050
@rashidaldosari
@falconhamada_90
@alka441
@alahram
@elbaladofficial
@shorouk_news
@aljawazatksa
@shma_211

Top Tweeters in G1:
@kwty2021
@elbaladofficial
@shorouk_news
@bmw3333333
@akhbarelyom
@alkuwaityahnews
@extranewstv
@khaberni
@ksanews
@zicutake

Top Tweeters in G2:
@mesfer_ghamdi
@nasrawi8
@one_x10
@aghe_assi
@zaid_osaimi
@abufahad_mbs
@faisalhz3
@mo7amed123m
@yuuy808080
@0ang6ttb5qjqnyr

Top Tweeters in G3:
@utiq5l
@bhu7788
@ttjjtts
@elina__7_
@ramy66_
@omnia__faris6
@1huroof
@jq8du38
@mssssamar
@htlo_veth

Top Tweeters in G4:
@falconhamada_90
@alahram
@alahramgate
@ph0__1
@talpha66
@qatartarget
@belkasmimohamm2
@ahmedreactors
@equity5464
@maaab2

Top Tweeters in G5:
@buyazed288
@buallaya
@waseetnajd28
@a7bk1351
@see_moone
@alsum1400
@alwahsh6731
@3lialbedaiwi
@khaled_alnajim
@sssaaad18811

Top Tweeters in G6:
@alka441
@okaz_online
@hemed444
@bufaris9
@kaald1941
@akhbaar24
@nassrlover2000
@ariyadhiah
@sabqorg
@saudinews50

Top Tweeters in G7:
@lightningsqatar
@saif21saleh
@alnoor444444
@muntherantoun
@jstaestt
@alarabiya
@alhadath
@saleh_alsubiae_
@aasambo01
@alarabiya_brk

Top Tweeters in G8:
@ayeshalshlwi77
@slah9695
@spagov
@khalidalofi1
@abozeiad990
@srhanh
@kathemamin
@abosaud67
@mohammadalsube3
@saud_88m

Top Tweeters in G9:
@south21_5_90
@walhoraibi
@nahad3333
@adancy9
@6bqlsgejo2szfep
@alkhirrat2
@southarabia2017
@alasrking20101
@oceanihab
@fadhlalesaeiy

Top Tweeters in G10:
@mansour_y
@imj101
@althanisuhaim
@yhawi11
@ali_edc
@s_2mi
@almamlakatv
@myam22222
@saadon_alkuwari
@rolamasri