الجزيرة, Twitter, 9/19/2021 3:18:23 PM, 262408


FAQ | Problem?

الجزيرة_2021-09-19_00-55-21.xlsx
الجزيرة_2021-09-19_00-55-21.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
September 19, 2021
Short Description:
الجزيرة via NodeXL https://bit.ly/3Csi1Og
@mohdalmulla67
@obai1d
@ajarabic
@kasimf
@soudalqatari
@nidfaouzi
@malek_887
@5am_k
@tpz4we2ed7sbxul
@m5z4pejrjfxbs0p

Top hashtags:
#الجزيرة
#سلطان_الشبرمي
#قطر
#فيديو
#سعي
#حائل
#هروب_الاسرى
#السوبر_12_اهلاوي

Description:
Description
The graph represents a network of 5,453 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 19 September 2021 at 08:00 UTC.

The requested start date was Sunday, 19 September 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 2-day, 9-hour, 38-minute period from Wednesday, 15 September 2021 at 08:41 UTC to Friday, 17 September 2021 at 18:20 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5453
Unique Edges : 2835
Edges With Duplicates : 6570
Total Edges : 9405
Number of Edge Types : 5
Retweet : 2842
MentionsInRetweet : 3164
Mentions : 900
Replies to : 1115
Tweet : 1384
Self-Loops : 1462
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.0108510638297872
Reciprocated Edge Ratio : 0.021469164386445
Connected Components : 1338
Single-Vertex Connected Components : 578
Maximum Vertices in a Connected Component : 1684
Maximum Edges in a Connected Component : 3629
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 23
Average Geodesic Distance : 7.136306
Graph Density : 0.000159806222425774
Modularity : 0.541015
NodeXL Version : 1.0.1.447
Data Import : The graph represents a network of 5,453 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الجزيرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 19 September 2021 at 08:00 UTC.

The requested start date was Sunday, 19 September 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 2-day, 9-hour, 38-minute period from Wednesday, 15 September 2021 at 08:41 UTC to Friday, 17 September 2021 at 18:20 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : الجزيرة
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[69] https://www.al-jazirah.com/2021/20210916/ln2.htm
[43] https://www.al-jazirah.com/2021/20210916/ln6.htm
[12] https://smanews.org/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/251497/
[6] https://www.al-jazirah.com/2021/20210917/cm6.htm
[5] https://www.arabiaweather.com/ar/content/%D8%B7%D9%82%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9?=TW
[4] https://www.alkhaleej.ae/2021-09-17/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
[4] https://www.zamanalwsl.net/news/article/139941https://www.zamanalwsl.net/news/article/139941
[3] https://www.fekrasport.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AB-%D9%85%D8%A8/
[3] https://www.al-jazirah.com/2021/20210916/ms2.htm
[3] https://sabq.org/gkB6Kq

Top URLs in Tweet in G1:
[2] https://www.sudanakhbar.com/1050757
[2] https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Ds8TdKm2JaP0&q=EgS4SO-bGMOojIoGIhAtp179MHuGyoTgdQZ2nqseMgFy
[2] https://www.youtube.com/watch?v=VoCUM1ZtcOs&feature=youtu.be

[2] https://twitter.com/h_hamadh/status/1437336895470686208?s=21
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438060386742411269
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438061272973598720
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438062623447306242
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438065093569351680
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438065806663983105
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438071207870570507

Top URLs in Tweet in G2:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438440781233246213
[1] https://twitter.com/i/web/status/1433030739336081411
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438885937791053826
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438557525629194255
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438531001517551621
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438710967316230149
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438834604304224257
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438883338933125128
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438836925306228738
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438545886699720706

Top URLs in Tweet in G3:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438920431126384647
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438198458935136259
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438256126848606221
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438921845672185862
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438774726005071874
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438053050661343234
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438170756316291073
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438065055833096196
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438329290811056133
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438412681145421827

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438604328214880258
[1] https://twitter.com/i/web/status/1434984088830500865
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438473500088483843

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438584769470681096
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438616139211345922
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438641785086124037
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438372155897663489
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438580536264511495
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438754485015285761
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438306550179934213
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438588037747941385
[1] https://twitter.com/i/web/status/1426711001668497412
[1] https://twitter.com/i/web/status/1164849247998623744

Top URLs in Tweet in G6:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1437067909235421189
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438842707808595977
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438921386664267782
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438789379372331008
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438428510960431106
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438898412271902722
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438917195195629570
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438906271638462464
[1] https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb21884-20430&search=books
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438905529112449031

Top URLs in Tweet in G7:
[66] https://www.al-jazirah.com/2021/20210916/ln2.htm
[38] https://www.al-jazirah.com/2021/20210916/ln6.htm
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438221440944377860
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438091200700076034
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438457900075266053
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438122370456297473
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438369329943355395
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438176405855084544

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438890300647387141
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438234032093995015
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438239891448639491
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438757715149471746
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438679513173483520
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438467467827892236
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438423104699707399
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438394825187921922
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438380030170697732
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438359449937321987

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438502623120801797
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438261205915906048
[1] https://twitter.com/i/web/status/1230877579420340224
[1] https://twitter.com/i/web/status/943700310140301312
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438659344216772616
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438087022862811142

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438210229410451456
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438645407102418949
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438445624421138435
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438110138724982786
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438230025975762953
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438230074273247241
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438340259281002496
[1] https://twitter.com/i/web/status/1438415257848983559

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1509] twitter.com
[124] al-jazirah.com
[20] ashabakah.com
[15] youtube.com
[12] smanews.org
[11] aljazeera.net
[5] facebook.com
[5] alrakoba.net
[5] arabiaweather.com
[4] albawaba.com

Top Domains in Tweet in G1:
[419] twitter.com
[20] ashabakah.com
[5] youtube.com
[4] sudanakhbar.com
[4] albawaba.com
[2] aljazeera.net
[2] emaratyah.ae
[2] google.com
[2] al-jazirah.com
[2] zoolab.xyz

Top Domains in Tweet in G2:
[32] twitter.com

Top Domains in Tweet in G3:
[69] twitter.com
[7] aljazeera.net

Top Domains in Tweet in G4:
[3] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[14] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[70] twitter.com
[1] neelwafurat.com

Top Domains in Tweet in G7:
[104] al-jazirah.com
[6] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[11] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[6] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[8] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[417] الجزيرة
[106] سلطان_الشبرمي
[95] قطر
[85] فيديو
[81] سعي
[71] حائل
[58] هروب_الاسرى
[52] السوبر_12_اهلاوي
[51] دوري_أدنوك_للمحترفين
[49] ٤في٢Top Hashtags in Tweet in G1:
[36] الجزيرة
[25] مقالات
[23] السعودية
[10] غرفة_المجد
[8] الفيصلي
[7] قطر
[6] سهم
[6] يوم_النكبة_السعودي91
[5] دوري_أدنوك_للمحترفين
[4] العقيق

Top Hashtags in Tweet in G2:
[43] ٤في٢
[2] قطر
[2] قناة_الجزيرة
[1] ال_مره

Top Hashtags in Tweet in G3:
[101] الجزيرة
[18] السعودية
[18] beinsports
[17] المسافة_صفر
[11] لبنان
[6] الأخبار
[6] إدلب
[6] سوريا
[6] السياحة_في_قطر
[6] qt2030

Top Hashtags in Tweet in G5:
[74] قطر
[22] الجزيرة
[16] ما_خفي_أعظم
[16] ماخفي_اعظم
[16] قناة_الجزيرة
[16] الجزيرة_مباشر
[6] الصومال
[5] حالة_الطوارئ
[5] شبوه_تنتفض_ضد_الاحتلال
[4] فهد_ياسين

Top Hashtags in Tweet in G6:
[3] قطر
[2] ايمن_الظواهري
[2] الجزيرة
[1] ٤في٢

Top Hashtags in Tweet in G7:
[104] سلطان_الشبرمي
[66] حائل
[38] الحائط
[32] جزر_فرسان

Top Hashtags in Tweet in G8:
[3] الجزيرة
[1] الأسد
[1] دعاء_حسن
[1] ال_مره

Top Hashtags in Tweet in G9:
[5] للتاريخ
[3] ٤في٢
[3] الملك_سلمان_في_3اعوام
[2] عزمي_بشارة

Top Hashtags in Tweet in G10:
[81] فيديو
[81] سعي
[8] أبشر_بعزّك

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[4579] الجزيرة
[2190] في
[1519] من
[920] قناة
[903] على
[817] العربية
[777] و
[521] عن
[429] ا
[423] الله

Top Words in Tweet in G1:
[523] الجزيرة
[273] في
[232] من
[106] على
[97] العربية
[67] و
[63] ا
[58] عن
[46] الله
[43] 2021

Top Words in Tweet in G2:
[321] ادارة
[308] الجزيرة
[245] mohdalmulla67
[231] قناة
[176] عن
[175] و
[162] صرف
[162] لا
[162] واحد
[161] نادي

Top Words in Tweet in G3:
[150] في
[149] الجزيرة
[101] #الجزيرة
[86] ajarabic
[67] عاجل
[60] مراسل
[58] قناة
[53] على
[50] من
[49] ajabreaking

Top Words in Tweet in G4:
[266] الجزيرة
[265] مؤسسة
[265] ارتك
[265] للمقاولات
[265] تنسيق
[265] وصيانة
[265] حدائق
[265] طبيعي
[265] وصناعي
[265] ومظلات

Top Words in Tweet in G5:
[170] الجزيرة
[145] قناة
[82] obai1d
[75] الجنوب
[74] المرتزقة
[74] #قطر
[74] يهاجمون
[74] رجالات
[73] وجميع
[73] والحسابات

Top Words in Tweet in G6:
[125] الجزيرة
[74] العربية
[57] على
[56] من
[51] columbuos
[46] عرب
[38] ا
[35] هم
[33] ما
[31] في

Top Words in Tweet in G7:
[157] الجزيرة
[104] #سلطان_الشبرمي
[102] soltanaltmimi
[66] أمير
[66] منطقة
[66] #حائل
[66] يطلع
[66] على
[66] تقارير
[66] إنجاز

Top Words in Tweet in G8:
[104] الجزيرة
[96] في
[96] kasimf
[86] قناة
[78] كل
[74] قرن
[73] اليوم
[73] أكملت
[73] خمسة
[73] وعشرين

Top Words in Tweet in G9:
[117] الجزيرة
[76] من
[66] يحاولون
[66] يروجون
[66] لهذا
[66] الطرح
[66] الكاذب
[66] ان
[66] مكة
[66] انما

Top Words in Tweet in G10:
[100] الجزيرة
[92] بنك
[90] bankaljazira
[83] برنامج
[83] في
[83] مع
[81] #فيديو
[81] مثابر
[81] نوعي
[81] اطلقناه

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[765] قناة,الجزيرة
[697] الجزيرة,العربية
[271] مؤسسة,ارتك
[271] ارتك,الجزيرة
[271] الجزيرة,للمقاولات
[271] للمقاولات,تنسيق
[271] تنسيق,وصيانة
[271] وصيانة,حدائق
[271] حدائق,طبيعي
[271] طبيعي,وصناعي

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[83] الجزيرة,العربية
[33] قناة,الجزيرة
[24] بث,مباشر
[23] في,الجزيرة
[22] #مقالات,الجزيرة
[21] على,الجزيرة
[21] أول,إجراء
[21] إجراء,احترازي
[21] احترازي,عرفته
[21] عرفته,الجزيرة

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[221] قناة,الجزيرة
[160] طريقة,ادارة
[160] ادارة,نادي
[160] نادي,باريس
[160] باريس,سان
[160] سان,جيرمان
[160] جيرمان,لا
[160] لا,تختلف
[160] تختلف,عن
[160] عن,ادارة

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[53] عاجل,مراسل
[47] قناة,الجزيرة
[44] مراسل,#الجزيرة
[41] ajabreaking,عاجل
[22] يا,قناة
[18] شفت,وجهك
[18] وجهك,وانت
[18] وانت,تطبل
[18] تطبل,حق
[18] حق,#السعودية

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[265] مؤسسة,ارتك
[265] ارتك,الجزيرة
[265] الجزيرة,للمقاولات
[265] للمقاولات,تنسيق
[265] تنسيق,وصيانة
[265] وصيانة,حدائق
[265] حدائق,طبيعي
[265] طبيعي,وصناعي
[265] وصناعي,ومظلات
[265] ومظلات,وشلالات

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[134] قناة,الجزيرة
[74] يهاجمون,رجالات
[74] رجالات,الجنوب
[73] الجزيرة,وجميع
[73] وجميع,المرتزقة
[73] المرتزقة,والحسابات
[73] والحسابات,التابعة
[73] التابعة,لنظام
[73] لنظام,القراد
[73] القراد,#قطر

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[67] الجزيرة,العربية
[27] وصف,أحد
[27] أحد,الفرنسيين
[27] الفرنسيين,المعاصرين
[27] المعاصرين,قيام
[27] قيام,الدولة
[27] الدولة,السعودية
[27] السعودية,الأولى
[27] الأولى,ما
[27] ما,تشهده

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[104] الجزيرة,#سلطان_الشبرمي
[66] أمير,منطقة
[66] منطقة,#حائل
[66] #حائل,يطلع
[66] يطلع,على
[66] على,تقارير
[66] تقارير,إنجاز
[66] إنجاز,إدارة
[66] إدارة,التدريب
[66] التدريب,التقني

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[83] قناة,الجزيرة
[74] في,قناة
[73] اليوم,أكملت
[73] أكملت,خمسة
[73] خمسة,وعشرين
[73] وعشرين,عاما
[73] عاما,بالتمام
[73] بالتمام,والكمال
[73] والكمال,في
[73] الجزيرة,التي

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[66] يحاولون,يروجون
[66] يروجون,لهذا
[66] لهذا,الطرح
[66] الطرح,الكاذب
[66] الكاذب,ان
[66] ان,مكة
[66] مكة,انما
[66] انما,كانت
[66] كانت,مجتمع
[66] مجتمع,لاعراق

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[92] بنك,الجزيرة
[81] #فيديو,مثابر
[81] مثابر,برنامج
[81] برنامج,نوعي
[81] نوعي,اطلقناه
[81] اطلقناه,في
[81] في,#سعي
[81] #سعي,مع
[81] مع,شريكنا
[81] شريكنا,الداعم

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@ajarabic
@kasimf
@mohdalmulla67
@aljanahi66
@ajmubasher
@action_news
@columbuos
@hassan_kettani
@edycohen
@ghadaoueiss

Top Replied-To in G2:
@mohdalmulla67
@aljanahi66
@ahmad_ttwn
@azeez938
@livee2021
@zayedobaid1980
@mohamedq777
@bynoufalmarri
@ajmubasher
@alhadaban

Top Replied-To in G3:
@ajarabic
@ajabreaking
@alshalfia
@anesmansory
@badermasaker
@nicoschira
@alarabiya_brk
@alarabiya
@alrahbi5
@adrenalin772

Top Replied-To in G4:
@greatiist0ffice

Top Replied-To in G5:
@h_dh_alshehri
@obai1d
@emarati_shield
@smaa6_
@ali_alaslmy4700
@janoob_time
@yafa3ai
@mst1230001
@eremnews
@mohsen43938957

Top Replied-To in G6:
@columbuos
@alymaniebraheem
@mansour_y
@lamiaalashaikh
@shdakhalk2
@i27jn
@pb1fo
@3_dka
@alsaud_history
@naseralkhathami

Top Replied-To in G7:
@shargi_432
@abu_logeyn
@adnan_jas

Top Replied-To in G8:
@kasimf
@amrelhady4000
@hmdleo1
@ramzi_mahros

Top Replied-To in G9:
@cnfzuhv0ymz8tvy
@ssssssssnnnoo

Top Replied-To in G10:
@y468072620
@sy2wvyv0ri8tudr
@admedris1
@basheer0508
@noorulh50458336

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@1myeskd1qbvnmnz
@mohdalmulla67
@soltanaltmimi
@bankaljazira
@obai1d
@saadtae424
@dr_fahaad
@sa3ee_sa
@kasimf
@malek_887

Top Mentioned in G1:
@halazalabbadi1
@hour_raa
@dalal415182053
@badishakra
@saudi4_1
@7arith96
@kwgr7kttaylskqq
@ahmeeddkaleedd
@fxnewstoday

Top Mentioned in G2:
@mohdalmulla67
@5am_k
@aljanahi66
@azeez938
@fahad_954
@dhahi_khalfan
@obai1d
@malek_887
@brtab21
@livee2021

Top Mentioned in G3:
@ajarabic
@ajabreaking
@hamt_m6r
@ajmurgent
@h__blq
@beereqdar
@qt2030
@mohdalmulla67
@adelalhasanii
@alwadayhussein

Top Mentioned in G4:
@1myeskd1qbvnmnz
@6wrnfsk

Top Mentioned in G5:
@obai1d
@aijesinfo
@mohsen43938957
@ali_alaslmy4700
@emarati_shield
@southarab17
@naifalhadiy
@agleague
@eremnews
@h_dh_alshehri

Top Mentioned in G6:
@columbuos
@alk3aam
@mansour_y
@salemalotaibi44
@alrrsheed
@lali367
@alymaniebraheem
@alsyaaq
@muawiya_nation
@8ynk7vdlwy7bnhh

Top Mentioned in G7:
@soltanaltmimi
@ramo74336261
@okaz_online
@hashimahashim58
@adnan_jas

Top Mentioned in G8:
@kasimf
@ramzi_mahros
@befixedto
@ajabreaking
@mahmoudrifai811
@amrelhady4000
@mohamedzitout

Top Mentioned in G9:
@malek_887
@alsum1400
@rm7ksa
@ogx66
@mohdalmulla67
@usembassyyemen
@ali_alaslmy4700
@nasserotaibe71
@s_aa770

Top Mentioned in G10:
@bankaljazira
@dr_fahaad
@sa3ee_sa
@andalusialadies
@mestoresksa

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@kwty2021
@3_i_n
@mobily1100
@abn_khzeim
@ssm1106
@366h_
@business
@lightningsqatar
@aawsat_news
@2_aw9

Top Tweeters in G1:
@kwty2021
@alaraby_ar
@zicutake
@khaberni
@adenalghad
@sputnik_ar
@sahafatak
@assawsananews
@kuniv_f
@sudanakhbar

Top Tweeters in G2:
@3_i_n
@khzozo1111
@m_m_almedlej
@almmtaz111
@amm135790
@abdullah_juh7
@fefo646
@saud7445
@katebama
@ksaturki

Top Tweeters in G3:
@lightningsqatar
@alhitmikhalifa
@ahameedrahman
@alarabiya
@ajarabic
@w135_k
@alanzisaudi
@alarabiya_brk
@nassemary
@almohaisen_am

Top Tweeters in G4:
@366h_
@bahro73
@al3ml_
@sh3hiati
@naden0000
@weka9000
@spoke_en
@rowah988
@poi999poi
@8_lo2

Top Tweeters in G5:
@mo7mmed84
@raaed_2030
@m_aldhoori
@eremnews
@gqsvcc01crnbxve
@u0a1e
@0057005
@jamal1aljassmi
@saqr___aljanub
@hshg55

Top Tweeters in G6:
@mansour_y
@aljowharah1
@alkyf_
@1emad_oo
@abdulazizbm92_
@da3jma
@azdamdam
@ebnabdelmo
@qe0yy
@sam003sam003

Top Tweeters in G7:
@okaz_online
@soooma_mm
@almalkym939
@mohamed36192319
@omazooz01
@fazozy___67
@mnal1q1q
@msu5vaaqlagda9d
@om_abody34o0o
@i1lt4mli2

Top Tweeters in G8:
@a_e00omr
@jstaestt
@alarab200
@man_stylish
@kasimf
@samertac
@monzmonz
@yasbal1
@abuahme03950742
@amrelhady4000

Top Tweeters in G9:
@rm7ksa
@fa1af
@ui3200000
@ah1152
@alsum1400
@wdm122
@alwahsh6731
@inshortage
@ogx66
@tr9dmbs

Top Tweeters in G10:
@bankaljazira
@ahlamhba
@maryam88072
@aa97852224
@y468072620
@t02474070t
@dr_fahaad
@mrzoog666
@asdada11111
@absdad111